[[suggestion]]
FN-avis
FN-avis
Foto: UNESCO; UN Foto/Evan Schneider

Når de no skal lage nettavis, er det svært mykje informasjon og bilde både på internett og i bøker. På denne sida har vi samla lenker til nettstadar som kan vere ein god start på informasjonsinnhentinga. 

I ei nettavis skal bilde og tekst utfylle kvarandre. God bildebruk gjer dessutan ein artikkel enklare å lese. Det er alltid lurt å bruke bilde de sjølv har tatt i avisa. Dersom de bruker bilde nokon andre har tatt, må de vere sikre på at de har lov til å bruke bilda. Bilda ein finn på nett er ikkje alltid lovleg å bruke av andre. 

Menneske på flukt - FN-avis 2022/2023

Temaet for FN-avis 2022/2023 er Menneske på flukt. Det er mange måtar å nærme seg dette store temaet på, og her står avisredaksjonane fritt til å velje si eiga vinkling saman med lærarane. De kan velje å ha fokus på sitt lokalmiljø, Noreg eller andre land i verda. Til dømes kan avisene handle om:  

 • Årsaker for at menneske blir drivne på flukt, til dømes krigklimaendringar, fattigdom eller forfølging 
 • Område menneske flyktar frå og til 
 • Land eller område der det er konflikt i dag, til dømes UkrainaAfghanistanSyriaPalestina eller Mali 
 • Kva FN gjer for menneske på flukt 
 • Menneskerettane og flyktningkonvensjonen 
 • Kva Noreg gjer for menneske på flukt 
 • Nordmenn på flukt historisk
 • Integrering  og inkludering  
 • Lokalt engasjement - kva vi kan gjere for menneske som er på flukt eller som har flykta
 • Kva menneske som er på flukt kan møte på, til dømes flyktningruter, flyktningeleirar, menneskesmuglarar, menneskemøte på vegen 
 • Korleis media dekker sakar om menneske på flukt 

Nettressursar for temaet Menneske på flukt  

Temaside om menneske på flukt 

Temaside om områder der det er konflikt i dag

Temaside om menneskerettane 

Temaside om FNs berekraftsmål

Temaside om demokrati og medborgarskap      

Tabell som viser demokrati i verda (Demokratiindeksen 

Tabell som viser pressefridom   i verda (Pressefrihetsindeksen) 

Temaside om ei årsak til at menneske må flykte: krig

Temaside om ei årsak til at menneske må flykte: klimaendringar

Temaside om ei årsak til at menneske må flykte: fattigdom

Bilderessursar

Nokre nettsider tilbyr bilde som privatpersonar lovleg kan bruke. Hugs at de alltid må oppgje kjeldene.

UN Photo. På FNs offisielle nettside er det ein stor bildedatabase. Desse kan de bruke gratis, men hugs å alltid vise til kjeldene (UN Photo / fotograf). Fotografens namn står under kvart bilde. 

Stikkord

 • digitale ferdigheter
 • kildekritikk
 • medie og kommunikasjon
 • nettaviser
 • skoleaviser

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt distriktskontor

Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver +47 992 37 491

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526

Cristian Ariel Peña

Rådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 932 85 317

Abonner på nyhetsbrev: