[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Flukt
FN-film fra Sør - Flukt
 

 

Egenrefleksjon – Personlig tilnærming til filmen “Flukt” 

Se mal for egenrefleksjon under. Tenk selv i et par minutter før du fyller ut setningene som står i skjemaet. Du velger selv hvor mange setninger du velger å skrive, og kan gjerne legge til flere setninger enn det som står oppført.  

- Det gjorde inntrykk på meg da… 

- Jeg ble opprørt/lei meg over… 

- Jeg likte godt at/Jeg likte godt da… 

- Jeg likte ikke at/Jeg likte ikke da…. 

 

Om flyktninger
 1. Les temasiden om mennesker på flukt.   
 2. Filmen Flukt forteller historien om Amin og hans familie etter å ha forlatt Afghanistan. Hva er definisjonen på en flyktning ifølge FN?  
 3. Forklar begrepene asylsøker, kvoteflyktning og internt fordrevne med egne ord.  
 4. Hvilke rettigheter har mennesker på flukt, i henhold til FNs flyktningkonvensjon?
Om asylankomster til Norge
 1. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Norge (IMDi) offentligjør hvert år en fordeling av hvor mange flyktninger som regnes å komme til Norge, og hvor mange flyktninger norske kommuner oppfordres til å bosette. Gå inn på IMDi sine sider, og søk opp tallene for din egen kommune og for Norge som helhet:
 2. Hvor mange flyktninger tok Norge imot i 2021? 
 3. Hvor mange flyktninger tok din kommune imot i 2021? 
 4. Hvor mange flyktninger har IMDI, på vegne av staten, anmodet/bedt norske kommuner om å bosette i Norge i 2022
 5. Hvor mange har vi bosatt hittil? 
 6. Klikk deg inn på kurvdiagrammet som viser bosetting av flyktninger over tid.  Hva kommer frem i diagrammet? Diskuter funnene med læringspartner eller med hele klassen.  
 7. Kurvdiagrammet har noen tydelige topper i 2010, 2016 og 2022. Prøv å finn ut årsaken til at den norske stat ba om et høyere antall bosettinger disse årene. 
Fordypningsoppgave 

I denne fordypningsoppgaven skal du bruke ulike kilder for å få oversikt over flyktningsituasjonen i verden i dag, oppdatert statistikk om temaet, samt antall asylankomster til Norge de siste årene.  

Skriv en drøftende tekst (ca 800 ord) med utgangspunkt i problemstillingen «Hvordan kan vi forklare det lave tallet asylankomster til Norge når det aldri før har vært flere mennesker på flukt i verden?» 

Aktuelle kilder: 

Flyktningregnskapet 2021

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Norge: Anmodnings-, vedtaks- og bosettingstall

Om FNs høykommissær for flyktninger (norsk)

FNs høykommissær for flyktninger (engelsk)

 

Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Demokrati
 • Flyktninger
 • Menneskerettigheter

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) +47 470 19 645
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 456 54 132 / +47 411 20 467
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 959 17 468
Insaaf Ali Ismail

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland) +47 454 48 642

Abonner på nyhetsbrev: