[[suggestion]]
Fortell hva du mener, skap din fremtid
Fortell hva du mener, skap din fremtid
 

Undersøkelse

I anledning FNs 75-årsjubileum, lanserer organisasjonen en global undersøkelse der de ønsker innspill fra mannen i gata. De ønsker svar på hvordan internasjonalt samarbeid kan være med på å skape en bedre fremtid.

Du skal nå svare på denne undersøkelsen: 

Undersøkelsen består av 7 spørsmål og er helt anonym. Tenk deg grundig om før du svarer, og reflekter over hvorfor du svarer som du gjør. 

Verden i dag og i fremtiden 

Se for deg dette: I forbindelse med at FN fyller 75 år har de annonsert en skrivekonkurranse for ungdom. Her ønsker de å høre de unge sine tanker om verden i dag og i fremtiden. Skriv ditt bidrag til konkurransen. I teksten bør du få fram ditt syn på verden og på internasjonalt samarbeid i dag. Og, i et globalt perspektiv, hva er dine ønsker for framtiden? Tittel på teksten skal være Verden - i dag og i fremtiden. 

Verden i 2045

Reflekter over spørsmålene under før du skal delta i en klassediskusjon der du skal legge fram dine synspunkter om hvilke verdier du synes er viktig i dagens samfunn, hva som skal til for at verden blir et bedre sted i 2045, og hva som eventuelt kreves av internasjonalt samarbeid for å oppnå en slik verden. Husk at du skal begrunne synspunktene dine. Hvorfor mener du det du gjør? 

  • Hvis verden skal bli et bedre sted om 25 år, hva er det viktigst at internasjonalt samarbeid fokuserer på? Hvorfor? 
  • Hvem har ansvaret for at verden blir et bedre sted i fremtiden? Vi? Norge? Statsledere? FN? Andre? 
  • Hva kan du gjøre i dag for å bidra til at verden blir et bedre sted om 25 år?  
  • Hvilke verdier mener du er viktig å ta vare på og bygge videre på dersom skolen skal bli et bedre sted om 25 år? Hva med i Norge? I Europa? I verden?  
  • Tror du verden vil bli et bedre sted om 25 år? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Min ønskeliste

Her blir klassen delt inn i grupper på 3-4, der dere skal diskutere ønsker, løsninger og hindringer for en bedre verden om 25 år. Læreren vil legge fram metoden for hvordan diskusjonen skal foregå før dere starter.

Først bruker du fem minutter på å skrive din ønskeliste for verden om 25 år. På rundgang skal dere så presentere deres ønsker for verden, peke på mulige løsninger og hindringer for en slik verden, samt komme med konstruktive og kritiske spørsmål til hverandre. 

Abonner på nyhetsbrev: