[[suggestion]]
Skriv om livet i havet
Skriv om livet i havet
Statsraad Lehmkuhl. Kredit: Jesper Rosenmai
Fag:
Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø, UNESCO
Tidsbruk:
Varierende

Oppgaven finnes også på engelsk

og spansk 

La elevene skrive om et bærekraftig hav!  

 Seilskipet Statsraad Lehmkuhl gjennomfører fra august 2021 til april 2023 «The One Ocean Expedition». Seilasen er en del av FNs havforskningstiår, og skal sette fokus på bærekraft og kunnskap om havet. Fra skipet vil det bli delt innhold og funn fra deltakere og forskere om bord. Underveis i seilasen vil flere aktører med god kjennskap til skolesektoren lansere undervisningstilbud, slik at norske elever kan følge seilasen tett og få økt kunnskap og engasjement for en bærekraftig utvikling for havet. 
 
Følg seilasen i sosiale medier: 
https://www.facebook.com/statsraadlehmkuhl 
https://www.instagram.com/statsraad_lehmkuhl/?hl=nb 
https://www.youtube.com/channel/UCsOf1cNM4qyabQGaTPUYl1A  

Innhold

FN-sambandet inviterer elever og lærere i ungdomsskole og videregående skole til et skriveprosjekt i forbindelse med seilasen «One Ocean Expedition». Hovedmålet er at elevene skal skrive seg til kunnskap om utfordringene i havet, og kanskje også finne noen løsninger? 

Skriveprosjektet gir elevene en autentisk skrivesituasjon. Tekster som på en god måte får frem utfordringene i og løsningene for havet vil bli publisert på www.fn.no, et nettsted som hadde 3,7 millioner besøk i 2020. Det er ingen frist for innlevering, da FN-sambandet vurderer og publiserer tekster fortløpende under seilasen. Elevtekster kan anonymiseres hvis ønskelig.  
 
Skriveprosjektet kan gjøres stort eller smått, avhengig av tid og ressurser på den enkelte skole, men det kan med fordel inngå i en større sammenheng som f.eks. fag-/skrivedag, mappevurdering, temaperiode e.l. Læreplanverkets tverrfaglige temaer «tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.» Hva med å gjennomføre et fler- eller tverrfaglig prosjekt med «havet» som tema? Eller kanskje skriveoppgaven kan inngå i et større prosjekt om bærekraftig utvikling? Uansett hvordan dere velger å gjøre det – vi ser frem til å lese elevenes tekster om havet!   

Kriterier for teksten: 

  • Teksten kan skrives på norsk eller engelsk.  
  • Teksten har tittelen «Ett hav» eller «One Ocean».  
  • Teksten kan skrives i valgfri sjanger, eksempelvis debattinnlegg, dikt, fagtekst, novelle, reportasje, intervju eller rapport.  
  • Teksten må belyse minst én utfordring i havet, og gjerne foreslå en el. flere løsninger. 

Forarbeid: 

Vi anbefaler at man begynner med å sette seg inn i seilasen One Ocean Expedition og FNs bærekraftsmål 14 om livet i havet. Man kan f.eks. begynne med å se denne filmen om seilasen:

One Ocean

 Tips til noen andre nettsteder med relevant informasjon: 

Praktisk informasjon:  

Ansvarlig lærer sender inn tekstbidrag som pdf-filer til ost@fn.no. Hver klasse/undervisningsgruppe kan sende inn inntil tre tekster, og ansatte fra FN-sambandet vil lese gjennom og vurdere de innsendte tekstene så lenge seilasen pågår (t.o.m. april 2023). Noen av tekstene som på en god måte oppfyller kriteriene ovenfor, vil publiseres på www.fn.no. Tekster som publiseres vil bli premiert med en hyggelig overraskelse til klassen/undervisningsgruppa. Vi tar kontakt med innsender for å avtale dette nærmere.  
 
Lykke til med skrivingen! 

English version: Writing for One Ocean Expedition

Escribiendo por Un Océano Sostenible 

Stikkord

  • Bærekraftig utvikling
  • hav
  • skriveoppgave
  • utforskning

Abonner på nyhetsbrev: