[[suggestion]]
Webserie-Mission Impact
Webserie-Mission Impact
Penelope og plast. Mission Impact.Foto: Hacienda Film/Differ Media
Fag:
Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Arbeidsliv, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Varierende

Om serien

Webserien tar for seg FNs bærekraftsmål og lar seerne selv oppdage den urettferdige fordelingen i verden, og hvordan sosiale forhold, økonomi og klima og miljø står helt sentralt for at målene skal nås.  

Victoria (20) reiser til Hellas og møter flyktninger fra Jemen. Hennes bilde av fredsnasjonen Norge rakner når hun finner ut at Norge eksporterer våpen og militært utstyr, blant annet til flere av landene som kriger i Jemen. Penelope (14) vasser i konsekvensene av plastforsøpling i en skjærgård utenfor Trondheim. Kim (27) møter en brutal virkelighet på gata i Texas, og mellom skyhøye bygninger og milliardindustrier spør han seg: Hvor blir det av alle pengene? Innen 2030 skal verden utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene. Kan tre ungdommer faktisk bidra til å utgjøre en forskjell? 

Målet med oppgavene

Elevene skal få økt kunnskap og kompetanse i hvordan sosiale forhold, økonomi og klima og miljø henger sammen for å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden. Elevene skal kunne knytte utfordringene ungdommene fra serien utforsker opp mot FNs bærekraftsmål, og dermed få en bredere forståelse av de globale utfordringene verden står ovenfor. Med denne serien ønsker FN-sambandet å engasjere ungdom, og vise at de også kan gjøre en forskjell. 

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om: 

 • Bærekraftig utvikling og utfordringer innad i de tre dimensjonene
 • Kompleksiteten i FNs bærekraftsmål 
 • Globale utfordringer knyttet til klima, skatteparadiser og våpeneksport 
 • Hvordan ungdom selv kan bidra i kampen om en mer rettferdig verden 

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder tre oppgaver. Oppgave 1 gjennomføres før man ser webserien, mens oppgave 2 og oppgave 3 gjennomføres etterpå. I oppgave 1 skal elevene skrive ned tre ord de forbinder med ordet bærekraftig utvikling, og lese vår fagartikkel om bærekraftig utvikling. Lag et felles tankekart med elevenes stikkord på tavlen før webserien avspilles. I oppgave 2 skal elevene gå mer i dybden på tematikken som webserien tar opp ved å lese flere fagartikler og svare på refleksjonsspørsmål. Oppgave 3 er en diskusjonsoppgave som gjennomføres i plenum. Her skal elevene reflektere rundt kompleksiteten i FNs bærekraftsmål. Etter alle tre oppgavene er gjennomført anbefales det å ta opp elevenes stikkord om bærekraftig utvikling, og gjennomføre samme øvelse på nytt. Kommenter og reflekter rundt de nye ordene elevene nå skriver, og om elevene mener de faktisk kan utgjøre en forskjell.

Oppgavene ligger på elevsiden "Til elever".

Vi anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av serien. Serien består av seks episoder på 15 min, og kan sees på www.missionimpact.no, eller på https://vimeo.com/showcase/6720424/embed der alle episodene kommer i ett. 

Mission Impact

 

Kompetansemål

Kompetansemål til Mission Impact

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk - VG1 SF

Kjerneelementer: muntlig kommunikasjon  

 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig  
Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling 

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt  
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv  
Geografi - VG1/VG2 SF

Kjerneelementer: Berekraftig utvikling og globalisering  

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv  


Stikkord

 • bærekraftig utvikling
 • film
 • plast i havet
 • skatteparadiser
 • undervisningsopplegg
 • våpensalg
 • vikaropplegg

For spørsmål eller innspill, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: