[[suggestion]]
Webserie-Mission Impact
Webserie-Mission Impact
Penelope og plast. Mission Impact.Foto: Hacienda Film/Differ Media
Fag:
Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Arbeidsliv, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø, Menneskerettigheter

Om serien

Victoria (20) reiser til Hellas og møter flyktninger fra Jemen. Hennes bilde av fredsnasjonen Norge rakner når hun finner ut at Norge eksporterer våpen og militært utstyr, blant annet til flere av landene som kriger i Jemen. Penelope (14) vasser i konsekvensene av plastforsøpling i en skjærgård utenfor Trondheim. Kim (27) møter en brutal virkelighet på gata i Texas, og mellom skyhøye bygninger og milliardindustrier spør han seg: Hvor blir det av alle penga? Innen 2030 skal verden utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene. Kan tre ungdommer gjøre en forskjell? 

Lærerveiledning

Vi anbefaler at undervisningsopplegget her gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av serien. Det er  mulig å velge ut noen av oppgavene under, ut fra hvor mye tid dere ønsker å bruke. Serien består av seks episoder á ca 15 min, og kan sees på www.missionimpact.no , eller på https://vimeo.com/showcase/6720424/embed  der alle episodene kommer i ett. 

Mission Impact

Serien tar for seg FNs bærekraftsmål og lar seerne selv oppdage den urettferdige fordelingen i verden, og hvordan sosiale forhold, økonomi og klima og miljø står helt sentralt for at målene skal nås.  

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om: 

 • FNs bærekraftsmål 
 • Globale utfordringer knyttet til klima, skatteparadiser og våpeneksport 
 • Hvordan ungdom selv kan bidra i kampen om en mer rettferdig verden 

Målet med opplegget er at elevene skal forstå hvordan sosiale forhold, økonomi og klima og miljø henger sammen for å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden. Elevene skal kunne knytte utfordringene ungdommene fra serien utforsker opp mot FNs bærekraftsmål og dermed få en bredere forståelse av de globale utfordringene verden står ovenfor. Med denne serien ønsker FN-sambandet å engasjere ungdom og vise at de også kan gjøre en forskjell. 

Oppgaver før filmen (30 min):  

 1. Skriv ned tre ord som du forbinder med bærekraftig utvikling. Læreren lager et tankekart av ordene på tavla.
 2. Les fagartikkelen om bærekraftig utvikling. Her er det viktig å fokusere på de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: sosiale forhold, økonomi og klima og miljø.  

Oppgaver etter filmen (60 min):  

Les om konflikten i Jemen, og artikkel fra Dagbladet om norsk våpeneksport. Svar deretter på oppgavene:

 • Beskriv kort bakgrunnen for konflikten i Jemen.
 • Hvilke land og grupper deltar i krigen? 
 • Hva er Norges rolle i konflikten? 
 • Hvilke etiske problemstillinger mener du land som selger våpen står overfor?  
 • Har Norge som våpeneksportør et ansvar for menneskerettighetsbrudd? Begrunn svaret ditt. 

Les om skatteparadiser i "Skatt og velferd mot ulikhet", av Forum for utvikling og miljø og artikkel fra Dagsavisen: "Her er listen over verdens ti verste skatteparadiser"

 • Forklar ordet skatteparadis. 
 • Hvordan bidrar skatteparadis til mer ulikhet og fattigdom mellom mennesker?  
 • Hva mener du bør gjøres for å unngå at privatpersoner og bedrifter gjemmer unna store pengesummer i skatteparadiser?  

Penelope sin utfordring handler om klima og miljø. Her finner du indikatorer for FNs bærekraftsmål Hvilke bærekraftsmål mener du har med klima å gjøre? Gå hit og gjør en sammenligning av Norge og ett annet land og prøv å si noe om hvordan de to landene ligger an for å nå målene. 

Diskusjonsoppgaver: 

Målet med diskusjonsoppgaven er at klassen skal diskutere hvordan bærekraftsmålene ble presentert i serien og hvordan de henger sammen med hverandre. 

Se over FNs bærekraftsmål her:  

 • Hvilke bærekraftsmål mener dere utfordringene i serien Mission Impact tar opp?
 • Er det en sammenheng mellom utfordringene hver av ungdommene tar opp og ett eller flere av bærekraftsmålene? 
 • Hva tenker dere er de største hindringene for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030? 
 • Hvordan kan du som enkeltmenneske bidra for at vi skal nå målene? 

Kompetansemål

Kompetansemål til Mission Impact

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk - VG1 SF

Kjerneelementer: muntlig kommunikasjon  

 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig  
Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling 

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt  
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv  
Geografi - VG1/VG2 SF

Kjerneelementer: Berekraftig utvikling og globalisering  

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv  


Stikkord

 • bærekraftig utvikling
 • film
 • plast i havet
 • skatteparadiser
 • undervisningsopplegg
 • våpensalg
 • vikaropplegg

Abonner på nyhetsbrev: