[[suggestion]]
Bærekraftig utvikling
 

FN-sambandet ønsker å tilrettelegge for en helhetlig undervisning for bærekraftig utvikling som både viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen.

Undervisningsopplegg for barneskolen

Undervisningsopplegg for ungdomsskole

Undervisningsopplegg for VGS

Stortinget har vedtatt at bærekraftig utvikling er et av tre prioriterte, flerfaglige undervisningstemaer i de nye læreplanene som tas i bruk trinnvis fra skolestart 2020.

Bærekraftig utvikling utgjør sammen med det tverrfaglige temaet demokrati- og medborgerskap, kjernen i FN-sambandets arbeid. 

Oppleggene er aktuelle for de nye kompetansemålene i:

 • Geografi
 • Historie
 • KRLE, og religion og etikk
 • Kunst og håndverk
 • Mat og helse
 • Matematikk, matematikk 1 og 2P
 • Naturfag
 • Norsk
 • Programfagene:   
  • Geofag
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Samfunnsgeografi
  • Sosialkunnskap
  • Sosiologi og sosialantropologi
 • Samfunnsfag, og samfunnskunnskap

Kurs for lærere og fagdager til studenter om å undervise for bærekraftig utvikling

FN-sambandet tilbyr også nye og oppdaterte kurs i undervisning for bærekraftig utvikling for lærere, lærerstudenter og lærerutdanninger over hele landet. Hensikten med kursene er å motivere, engasjere og ruste nåværende og fremtidige lærere i undervisning for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. 

Hvordan undervise for bærekraftig utvikling? 

Flere ressurser om bærekraftig utvikling

For tilbakemeldinger eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: