[[suggestion]]
Digitale undervisningsopplegg
Digitale undervisningsopplegg

Elever på en skole i Bamako, Mali. 2013 UN Photo/Marco Dormino

Undervisningsopplegg for barneskolen

1. FN-filuren

 • Fag: KRLE, naturfag, norsk og samfunnsfag.
 • Tema: Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, fattigdom og utvikling, klima og miljø, konflikter, fred og sikkerhet, menneskerettigheter.

Visste du at FN-filuren er en krabat som jobber for at barn over hele verden skal ha det bra, og for at de skal lære om FN og menneskerettigheter? FN-filuren har en egen interaktiv nettside hvor du finner en rekke spill, oppgaver og tematekster som er egnet for flere fag på 1. - 7. trinn. Alt du trenger er tilgang til Internett. Elevene kan jobbe selvstendig eller i grupper via sosiale medier.

Undervisningsopplegg om FN-filuren.2. Great Barrier Reef

 • Fag: Naturfag og samfunnsfag.
 • Tema: Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Dette interaktive undervisningsopplegget gir elevene økt kunnskap om et av verdens største økosystemer, Great Barrier Reef i Australia. Opplegget har som læringsmål å gi elevene trening i å reflektere rundt og få kunnskap om korallrevs biologiske mangfold, og hvordan menneskeskapte klimaendringer truer planter og dyr. Denne siden inneholder en lærerveiledning, en egen, interaktiv side med elevoppgaver, og en nyttig tilleggsressurs til fordypning i de ulike temaene. 

Undervisningsopplegg om Great Barrier Reef.3. Akropolis - samfunn i antikken

 • Fag: Samfunnsfag.
 • Tema: Demokrati og menneskerettigheter.

Dette undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter som skal gi elevene økt kunnskap om samfunnet i antikken. Utgangspunktet er verdensarvstedet Akropolis. Aktivitetenes læringsmål er å gi elevene innføring i hva Akropolis er, hva verdensarv er og hvorfor UNESCO tar vare på Akropolis og andre verdensarvsteder i verden. Denne siden inneholder en lærerveiledning, en egen, interaktiv side med elevoppgaver og nyttige tilleggsressurser til fordypning i de ulike temaene.

Undervisningsopplegg om Akropolis - samfunn i antikken. 

Undervisningsopplegg for ungdomsskole

1. Befolkning, migrasjon og ulikhet

 • Fag: KRLE, naturfag samfunnsfag
 • Tema: Bosettingsmønstre i verden, demografi, og klimaflyktninger

Dette undervisningsopplegget inneholder 7 ulike læringsaktiviteter hvor målet er å lære elever begreper, jobbe med faktaopplysninger, og se temaene bosettingsmønstre i verden, demografi og klimaflyktninger i sammenheng med FNs bærekraftsmål. Opplegget består av en lærerveiledning, en egen, interaktiv side med elevoppgaver, og tilleggsressurser til fordypning i de ulike temaene. Elevene får trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv, og å undre, utforske, sammenligne og reflektere rundt naturfaglige og samfunnsfaglige fenomener. 

Undervisningsopplegg om befolkning, migrasjon og ulikhet.2. Nelson Mandela og apartheid

 • Fag: KRLE og samfunnsfag.
 • Tema: Menneskerettigheter.

Dette undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter om Nelson Mandela og apartheid. Aktivitetenes læringsmål er å gi elevene kunnskap om Nelson Mandela, apartheid og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt betydningen av å bevare historiske steder som Robben Island. Denne siden inneholder en lærerveiledning, en egen, interaktiv side med elevoppgaver, og nyttige tilleggsressurser til fordypning i de ulike temaene. 

Undervisningsopplegg om Nelson Mandela og apartheid.3. Slavehandel og Riberia Grande

 • Fag: KRLE, norsk og samfunnsfag.
 • Tema: Menneskerettigheter, fred og sikkerhet, og konflikter.

Dette undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter knyttet til slaveri og menneskerettighetsbrudd,Læringsmålet er å gi elevene kunnskap om den transatlantiske slavehandelen, Ribeira Grande, og UNESCO. Elevene får trening i å reflektere rundt hva slags konsekvenser slaveri og slaverihandel har medført dagens samfunn. Denne siden inneholder en lærerveiledning og en egen, interaktiv side med elevoppgaver.

Undervisningsopplegg om slavehandel og Riberia Grande.4. FN-avis

 • Fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag.
 • Tema: Klima

FN-sambandet inviterer hvert år alle FN-skoler til å lage nettavis, en læringsopplevelse som garantert vil engasjere! Tema for FN-avis skoleåret 2019/2020 er KLIMA.

Undervisningsopplegg om FN-avis. 

Undervisningopplegg for VGS

1. FNs bærekraftsmål

 • Fag: Historie, matematikk 2P, matematikk for samfunnsfag, norsk, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk, samfunnsgeografi, samfunnskunnskap, sosiologi og sosialantropologi
 • Tema: Likestilling, likeverd og mangfold, og språklige virkemidler og retoriske appellformer

Hvor mye kjenner elevene dine til innholdet i FNs bærekraftsmål? Hva betyr FNs bærekraftsmål for dine elever? Disse spørsmålene danner rammen for dette heldigitale undervisningsopplegget. Opplegget har 5 læringsaktiviteter aktuelle for flere programfag og fellesfag på VGS, og inneholder egne, interaktive sider med elevoppgaver hvor elevene selv får utforske tematikker og problemstillinger tilknyttet FNs bærekraftsmål.

Undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål.2. FN-avis

 • Fag: Norsk, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk, samfunnskunnskap, sosiologi og sosialantropologi.
 • Tema: Klima

FN-sambandet inviterer hvert år alle FN-skoler til å lage nettavis, en læringsopplevelse som garantert vil engasjere! Tema for FN-avis skoleåret 2019/2020 er KLIMA.

Undervisningsopplegg om FN-avis.3. Konflikt og menneskerettigheter

 • Fag: Historie og samfunnskunnskap.
 • Tema: Menneskerettigheter, konflikter, fred og sikkerhet.

I dette samfunsaktuelle undervisningsopplegget vil elevene lære om menneskerettigheter og konflikter. Opplegget er delt i tre deler. Delene kan jobbes med som et helhetlig totimers opplegg, eller enkeltvis. 

Undervisningsopplegg om konflikt og menneskerettigheter.4. Minnesmerket Auschwitz - Birkenau

 • Fag: Historie.
 • Tema: Menneskerettigheter, fred og sikkerhet, og konflikter.

Dette undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om minnesmerker og Auschwitz - Birkenau. Aktivitetenes læringsmål er å gi elevene kunnskap om Tysklands oppgjør med nazismen etter andre verdenskrig, hva et minnesmerke er, og gi elevene trening i å reflektere rundt og diskutere utfordringer som et land kan ha for å komme seg videre etter en krig, og hvilken rolle minnesmerker spiller i denne prosessen. Denne siden inneholder en lærerveiledning, en egen, interaktiv side med elevoppgaver, og nyttige tilleggsressurser til fordypning i de ulike temaene. 

Undervisningsopplegg om minnesmerket Auschwitz - Birkenau.5. Industriarven i Norge

 • Fag: Historie
 • Tema: Den industrielle revolusjonen på Rjukan og Notodden i Norge

Oppleggets læringsmål er å gi elevene kunnskap om Rjukan og Notoddens industriarv, den andre industrielle revolusjon i Norge og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt Norges framvekst som en moderne nasjon. Denne siden inneholder en lærerveiledning og en egen, interaktiv side med elevoppgaver, og nyttige tilleggsressurser til fordypning i de ulike temaene. 

Undervisningsopplegg om industriarven i Norge. 

Flere undervisningsressurser

1. Verdenskart

Trenger du gode tips til sider elevene kan bruke på egen hånd? La elevene prøve våre interaktive verdenskart! Klimaendringer, befolkningsvekst, karbonutslipp, temperaturøkning og nedbørsøkning er bare noen av temaene vi har kart over. Egnet for alle årstrinn og fag.

Klikk her for å komme til våre verdenskart.

2. Statistikk

La elevene bruke våre statistikkressurser til å undersøke og måle framgang i verdens utvikling i et gitt land, eller til å sammenligne og rangere framgang i to ulike land. Du kan også undersøke land etter FNs bærekraftsmål indikatorer og se hvordan ulike land ligger an i henhold til disse indikatorene. Egnet for alle årstrinn og fag.

Klikk her for å komme til statistikk-siden.

3. Konflikter

Artikler med bakgrunn og beskrivelse av 27 pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive. Siden danner et solid og godt utgangspunkt for videre undervisning. La for eksempel elevene utforske og sammenligne en eller flere konflikter, eller bruk siden som utgangspunkt for en større fordypningsoppgave. Egnet først og fremst for norsk og de samfunnsvitenskapelige fagene på ungdomsskolen og vgs, men kan med tilpasning også fint brukes på barneskolen og i andre fag.

Klikk her for å komme til siden.

4. Tema

Her finner du utdypende temaartikler om: menneskerettigheter, konflikter og fred, klima og miljø, fattigdom, utvikling og befolkning, arbeidsliv og flyktninger. Sidene danner et solid og godt utgangspunkt for videre undervisning. Egnet først og fremst for norsk og de samfunnsvitenskapelige fagene på ungdomsskolen og vgs, men kan med tilpasning også fint brukes på barneskolen og i andre fag.

Klikk her for å komme til tema-sidene.

5. "Verden i skolen"

Vår Facebook-konto "Verden i skolen" publiserer jevnlig undervisningstips og triks, nyhetsartikler, undersøkelser, konkurranser og annet. Følg kontoen vår og hold deg oppdatert!

Besøk "Verden i skolen".

For tilbakemeldinger eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: