[[suggestion]]
Klimabrølet
Klimabrølet
 

Svar på oppgavene og bli med i trekningen av et gavekort! 

Er du her med skolen, jobb gjerne i grupper eller sammen med klassen din!  

Svar sendes til rogaland@fn.no. Merk svaret ditt med navn og e-post. Har du løst oppgavene sammen med klassen din, send oss navn på skolen og hvilken klasse du gå i. Vinnere blir kontaktet per epost. Vi trekker en vinner etter høstferien. 

1. CO2-utslipp blant verdens land 

Gå inn på CO2-utslipp per innbygger og velg «tabell». Her ser du listen over CO2 -utslipp fra verdens land.   

Sammenlign CO2 utslippene i tonn per innbygger for Norge (5,4 millioner innbyggere) og for Etiopia (117,8 millioner innbyggere). Du må bla nedover på listen for å finne de ulike landene. Hvilket av de to landene har størst CO2 -utslipp? Noter svaret.  

Kan du tenke deg hvorfor det er slik? Skriv en setning om det.  

Send svaret til rogaland@fn.no 

2. Klimatiltak 

Lurer du på hvilke klimatiltak som er mest effektive på verdensbasis? Det har forskerne sjekket. Her er åtte klimatiltak. Sett de opp etter hvilke du tror er mest effektive for å kutte CO2 utslipp i verden. Sett opp den mest effektive først. Bruk gjerne de blå kortene som du legger i rett rekkefølge.

Ta et bilde som du sender inn. Eller skriv svaret ned og send det til rogaland@fn.no 

  1. Vindkraft på land og til vanns 
  2. Jenter går på skolen og generelt bedre helsetilbud 
  3. Elektriske biler 
  4. Resirkulering 
  5. Kjøleskap som ikke inneholder farlige gasser 
  6. Spise mindre kjøtt 
  7. Ikke kaste mat 
  8. Solceller, små og store anlegg 

3. FNs bærekraftsmål. Hva hvis du bare hadde tre mål? 

Se filmen og legg merke til dimensjonene som bærekraftig utvikling består av : 

Hva er bærekraftig utvikling?

Nå skal du tenke deg at du bare hadde tre mål. Hvilke tre mål hadde du valgt?  

Her finner du oversikt og mer informasjon over alle FNs 17 bærekraftsmål  

Send oss svaret på rogaland@fn.no 

Lykke til !!

Abonner på nyhetsbrev: