[[suggestion]]
Skolekonferansen 2021
Skolekonferansen 2021
 

Dato: Tirsdag 26. oktober

Klokkeslett: 12:00- 15:30

Sted: Youngs Nede, Youngstorget 3, Oslo (inngang fra Pløensgate)

Påmelding: Klikk her

Digitalt: Konferansen strømmes også direkte på vår facebook-side:  

Hvordan skape aktive medborgere og et levende demokrati?

2021 er det internasjonale året for fred og tillit, samtidig som det også er tiårsmarkering for den verste hendelsen av hatkriminalitet i Norges moderne historie. Vi ønsker i den anledning å undersøke hvordan forutsetningene for demokrati og aktivt medborgerskap henger sammen med tilliten i samfunnet, og hva som er de viktigste utfordringene for demokratisk deltakelse i Norge i dag.  

Vi inviterer til en diskusjon om hvordan vi kan sikre at mennesker fra alle bakgrunner og miljøer kommer til orde i samfunnet, og hvordan skolen kan bidra til å skape aktive medborgere. 

Program

11:30 - 12:00 Ankomst med enkel servering og kaffe 

12.00   Velkommen ved Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet, og innledning fra dagens ordstyrer Ellen      Sporstøl, kommunikasjonsleder i FN-sambandet.   

12.10    Janicke Heldal, professor ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.  

Hvordan undervise om demokrati og medborgerskap i klasserommet? 

12.35  Hasti Hamidi, koordinator for mangfold og inkludering ved Forandringshuset, KFUK-KFUM.  

Minoritetsgruppers deltakelse i demokratiet 

13.00      Pause  

13.15  Øyvind Gilleberg Stensli, lektor ved Nydalen vgs.  

Digitalt medborgerskap, og hvordan digitale plattformer blir stedet for å spre kunnskap og påvirkning.  

13.40     Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet.  

Demokrati, tillit og ekstremisme.  

14.05  Pause  

14:20      Ida Apenes, Anea Karoline Verås Anderssen og Elisabeth Meier Tangen, elever ved Elvebakken vgs 

Hva tenker elever skolen bør legge vekt på i undervisningen om demokrati og aktivt medborgerskap? 

14:40    Panelsamtale ledet av ordstyrer.  

15:30  Slutt 

Abonner på nyhetsbrev: