[[suggestion]]
Skolekonferansen 2022
Skolekonferansen 2022
 

 

Se opptak fra årets skolekonferanse her.

Trenger vi FN?

Trenger vi egentlig FN? I løpet av krigen i Ukraina har flere pekt på at FN er handlingslammet og at organisasjonens storhetstid kanskje er forbi. Andre har pekt på at man nå trenger FN mer enn noen gang før. Er Sikkerhetsrådet i stand til å ivareta internasjonal fred og sikkerhet? Samtidig blir ikke FN nevnt i norske læreplaner. Blir neste generasjon voksne da i stand til å ta over ansvaret for FN? 

På årets skolekonferanse inviterte vi til en diskusjon rundt temaet «trenger vi FN», og om dagens læreplaner innbyr til god nok undervisning om FN. 

Program

Kl 12:00 - 12:10: Velkommen, ved FN-sambandet

 

Kl 12:10 -  12:55: Niels Nagelhus Schia, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI): Trenger vi FN?

- Fungerer FN og Sikkerhetsrådet? I hvilken grad er FN i stand til å sikre internasjonal fred og sikkerhet

 

Kl 13:05 - 13:35: Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere kunnskapsminister: FNs plass i læreplanen.

- Hvorfor FN er utelatt fra læreplanene, og lærerens handlingsrom.

 

Kl 13:35 - 14:05: Hanne Elisabeth Hovden, lærer på Hadeland vgs: FNs plass i læreplanen.

- Forbereder læreplanen morgendagens borgere på å skulle overta ansvaret for FN i framtiden? Hvilket handlingsrom har, og tar, lærere?

 

Kl 14:15 - 14:30: Elever fra Oslo-skolen.

- Hvordan oppleves undervisningen om FN for elevene? 

 

Kl 14:30 - 15:30: Workshop med ulike problemstillinger som vil ta utgangspunkt i konferansens innlegg.  

 

Moderator for konferansen er Ellen Sporstøl, kommunikasjonsleder i FN-sambandet 

For spørsmål, ta kontakt med:

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 934 55 221

Abonner på nyhetsbrev: