[[suggestion]]
Skolekonferansen 2022
Skolekonferansen 2022
 

Dato: Onsdag 19. oktober

Klokkeslett: 12:00- 15:30

Sted: Youngs Nede, Youngstorget 3, Oslo (inngang fra Pløensgate)

Påmelding

 

Trenger vi FN?

Trenger vi egentlig FN? I løpet av krigen i Ukraina har flere pekt på at FN er handlingslammet og at organisasjonens storhetstid kanskje er forbi. Andre har pekt på at man nå trenger FN mer enn noen gang før. Er Sikkerhetsrådet i stand til å ivareta internasjonal fred og sikkerhet? Samtidig blir ikke FN nevnt i norske læreplaner. Blir neste generasjon voksne da i stand til å ta over ansvaret for FN? 
 

Vi inviterer til en diskusjon om hvorvidt vi i det hele tatt trenger FN, og om læreplanene legger til rette for god nok undervisning om FN. 

Program

- Velkommen, ved FN-sambandet

- Nils Nagelhus Schia, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI): Trenger vi FN?

Fungerer FN og Sikkerhetsrådet? I hvilken grad er FN i stand til å sikre internasjonal fred og sikkerhet? 

- Assad Nasir, lærer på Mailand vgs: FNs plass i læreplanen.

Forbereder læreplanen morgendagens borgere på å skulle overta ansvaret for FN i framtiden? Hvilket handlingsrom har og tar lærere?

- Bekreftes senere: FNs plass i læreplanen.

Hvorfor FN er utelatt fra læreplanene, og lærerens handlingsrom.

- Elever: Hvordan opplever elever FNs plass i skolen?

- Panelsamtale ledet av ordstyrer Ellen Sporstøl, FN-sambandet.  

 

Abonner på nyhetsbrev: