[[suggestion]]
Studiereise for lærere til FN i New York
Studiereise for lærere til FN i New York

Studiereisedeltagere i FNs sikkerhetsråd, april 2017.

Våren 2023 arrangerer FN-sambandet studiereise til FN i New York. Dette er en unik mulighet for lærere til å få en personlig erfaring fra FN. Alle skoleslag er velkomne til å søke, eneste kravet er at skolen er en FN-skole (FN-sambandets medlemsskoler).

Hva er en FN-skole og hvordan melde seg inn?

Tidspunkt og program

Programmet inneholder besøk og foredrag hos den norske FN-delegasjonen. Vi får omvisning i FN-bygningen, og vi får være tilstede og følge dagsaktuelle møter i FN. Høydepunkter er også å overvære møter i Sikkerhetsrådet eller Generalforsamlingen, men det avhenger av dagsorden i FN den aktuelle uka.

Tidspunktet for programmet er 20. - 24. mars 2023

Forberedende seminar

I tillegg er det et todagers seminar for deltakerne i uke 11 hos FN-sambandet i Oslo. Seminaret gir en innføring i ulike relevante FN-temaer og er obligatorisk for alle deltagerne. Konkrete datoer blir klart snarest.

Kostnader

I New York dekker FN-sambandet hotell, samt eventuelle billetter som følger av det obligatoriske programmet. FN-sambandet bestiller hotellrom, og deltagerne vil bli innkvartert på dobbeltrom (vi bruker et hotell med god standard og romslige rom). Der skolen stiller med to deltakere av samme kjønn vil disse plasseres på samme rom. Hvis skolen stiller med en mann og en kvinne, vil disse plasseres sammen med henholdsvis mann og kvinne fra en annen skole.

Til det forberedende seminaret i Oslo dekker FN-sambandet reise til og fra Oslo, overnatting og måltider i forbindelse med seminaret.

Skolenes egenandel vil være å bestille og betale reisen til New York, samt diettkostnader. Eventuelle vikarutgifter må også dekkes av skolen. Ettersom deltakerne selv bestiller reisen, så er det altså ikke lagt opp til felles avreise.

Søknaden

Søknaden fra skolen til oss skal bestå av følgende:

Fra skolens ledelse: Ettersom dette er et tilbud til skoler og ikke enkeltlærere, må søknaden komme fra skolens ledelse. Vi ønsker å gi skolene mulighet til å øke sin FN-kunnskap, og vil derfor at prosjektet skal være forankret hos skoleledelsen.

Fra to lærere: Skolen plukker ut to lærere som sine kandidater. Disse to skriver en kort begrunnelse for hvorfor de ønsker å delta, og hvordan de tenker å bruke denne erfaringen i undervisningen. I tillegg til navn og alder ønsker vi også at søkerne oppgir hvilke fag de underviser i, og eventuelt forklarer hvorfor turen er relevant for disse fagene.

Det er også mulig for skolene å sende en lærer og en fra ledelsen.

Følgende må fremkomme av skolens søknad:

  • Hvilket utbytte ser dere for dere at elevene og skolen vil få av at dere deltar på studieturen?
  • Hvilke FN-temaer er skolen spesielt opptatt av?
  • Hvilke tanker har skolen for undervisningen om FN og globale tema fremover?

Grunnen til at vi vil ha med to representanter fra hver skole er at det er lettere å holde på engasjementet og jobbe med stoffet etterpå, hvis man ikke er alene om det. 

Søknaden sendes til kjetil.nordahl@fn.no innen 16. desember 2022.

Oppfølging

Vi ønsker at skolene som deltar forsøker å spre kunnskapen så godt som mulig i etterkant, både til resten av skolen og til lokalmiljøet.   

 

For spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt med

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 934 55 221

Abonner på nyhetsbrev: