[[suggestion]]
UNESCO2
UNESCO2
Åtte steder fra Norge står på UNESCOs verdensarvliste. Urnes stavkirke er en av dem

Undervise om UNESCO og verdensarven

FN-sambandet er nasjonal koordinator for UNESCO-skoler i Norge, og vi har laget undervisningsopplegg som kan brukes av alle trinn for å få et innblikk i verdensarvlista og hvordan dette kan knyttes til mange ulike tema. 

Stedene tematiserer blant annet:

 • Verneverdighet og arkitektur
 • Demokrati og menneskerettigheter
 • Klima og bærekraft
 • Historiske hendelser
 • Anstendig arbeidsliv og slaveri

Undervisningsoppleggene er tverrfaglige og tematiserer viktige hendelser i verdenshistorien

Noen stedene er tatt med fordi de har påvirket verdenhistorien i betydelig grad slik som demokratiets utvikling i antikkens Akropolis, andre er med fordi de har vært viktige for fremveksten av velferdsstaten i Norge slik som industriarven Rjukan-Notodden.

Steder som Ribeira Grande, Robben Island og Auschwitz er med fordi de er viktige minnesmerker om menneskets historie. I tillegg til å være UNESCO-steder tematiserer de også en historie om rasisme, slaveri og menneskerettighetsbrudd. På samme måte gir Great Barrier Reef en ramme for å diskutere truet artsmangfold og klimaendringer.

Undervisningsoppleggene er tverrfaglige og dekker blant annet kompetansemål i:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • KRLE
 • Kunst og håndverk

Undervisningsopplegg for mellomtrinnet

Klimaendringer og Great Barrier Reef

For mellomtrinnet er et det laget eget opplegg om Great Barrier Reef. Korallrevet i Australia er et av verdens største økosystemer, men er utrydningstruet som følge av klimaendringer. Et interaktivt opplegg med bilder, film og tekst gir elevene mulighet til å relfektere over og lære om korallrevets biologiske mangfold og hvordan menneskeskapte klimaendringer fører til tydelig skade på vakre naturområder.

Demokrati og Akropolis

Undervisningsopplegget om Akropolis tematiserer hvordan verdens første demokrati ble til. Elevene får bryne seg på begrepsbruk knyttet til demokrati og samfunn og sammenligninger mellom antikkens demokrati og dagens system i Norge. Stedet gir også en mulighet til å lære mer om bygningskunst og arkitektur.

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

Slavehandel og Ribeira Grande

Den lille byen på Kapp Verde var senter for slavehandel i flere hundre år. Ribeira Grande var knutepunkt for trekanthandel og den transatlantiske slavehandelen. Illustrasjoner, kart og bilder tar elevene med tilbake i tid. Undervisningsopplegget inneholder noen fakta - og noen reflesjonsoppgaver om slaveri og menneskerettighetsbrudd. Samtidig får elevene et lite blikk på slaveri som eksisterer i verden i dag.

Nelson Mandela og apartheid

Robben Island er den berømte øya der Nelson Mandela satt fengslet i frigjøringskampen mot apartheid. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Nelson Mandelas liv og historie, med mulighet for fordypningsoppgaver om apartheid for de som vil lære mer. Også her gir UNESCO-stedet en ramme for å snakke om viktig samfunnsfaglige tema.

Undervisningsopplegg for videregående

Minnesmerket Auschwitz - Birkenau

Auschwitz konsentrasjonsleir er et symbol på menneskets grusomhet mot sine medmennesker i det 20. århundre. Det er ikke et museum i vanlig forstand; det bærer vitne til en av de største forbrytelser begått mot menneskeheten. Undervisningssopplegget går i dybden på historien og hendelsene, men ser også på hvordan Tyskland forholder seg til minnesmerket i dag.

Industriarven på Rjukan og Notodden

Fortellingen om Rjukan og Notoddens industriarv er fortellingen om Norges framvekst som en moderne nasjon. De to industristedene representerer det som kalles den andre industrielle revolusjonen i Norge.  Undervisningsopplegget inneholder et dybdykk i den industrielle revolusjonen på Rjukan og Notodden og kan også suppleres med temaer som arbeidsliv, velferdsstat og menneskerettigheter.

Bli UNESCO-skole

ASPnet er et globalt nettverkt med 35 medlemsskoler i Norge og rundt 10 000 medlemsskoler på verdensbasis. En UNESCO-skole satser spesielt på internasjonalisert undervisning og bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for ulike prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt. Nettverket består av alt fra barneskoler til høyskoler. Menneskerettigheter, kultur og internasjonale forhold er temaer som går igjen i store og små prosjekter ved UNESCO-skolene.

Her kan du lese mer om å bli UNESCO-skole.

Om UNESCO

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over landegrensene.

UNESCOs verdensarvoppdrag er blant annet å oppmuntre land til følge opp Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv, tilby nødhjelp til verdensarvsteder i fare og fremme internasjonalt samarbeid rundt kultur- og naturarv.

Her kan du lese mer om FN-organisasjonen UNESCO.

Abonner på nyhetsbrev: