Befolkning

name

Befolkning

layer

population

introduction

Kartene viser den raskt voksende befolkningen i verden.

Fordelingen er svært ujevn på grunn av ulikheter i klima, jordsmonn, natur- og økonomiske ressurser.