[[suggestion]]
Iran

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Teheran

Etniske grupper

Persere 61%, azeri 16%, kurdere 10%, arabere 3%, lur 6%, balochi 2%, turkmenere 2%

Språk

Persisk (offisielt), tyrkisk, kurdisk, gilaki, mazandarani, luri, balochi, arabisk

Religion

Muslimer (offisiell religion) 99.4% (shia 90-95%, sunni 5-10%), andre 0.3%, uspesifisert 0.4% (2011)

Innbyggertall

81 163 000 (2017)

Styreform

Teokratisk republikk

Areal

1 745 150 km2

Myntenhet

Rial

BNI pr innbygger

19 949 PPP$

Nasjonaldag

11. Februar

Andre landsider

Geografi

Iran består i hovedsak av fjell og høysletter lokalisert i sentrale områder av landet. Kysten ved det Kaspiske hav er smal, og en del av den ligger under havet. De flate, dyrkbare områdene ligger ved kysten av det Kaspiske hav og Persiabukten. Ved Persiabukten dyrkes daddelpalmer og andre frukttrær.

Klimaet i Iran varierer mellom høylandet, der det ofte er snø og kaldt, og lavlandet hvor det kan bli opptil 40-50 varmegrader. Klimaet er tørt i store deler av landet, og regn er mest vanlig på vinterhalvåret. Sterke vinder er vanlige, og på sommeren kan vindkast nå en hastighet på 45 meter per sekund.

Landet er utsatt for kraftige og ødeleggende jordskjelv. På grunn av utslipp av oljesøl under Golfkrigen er Persiabukten fortsatt svært forurenset. Co2-utslipp fra biler, parallelt med forurensningen fra olje- og tungindustrien, har svekket kvaliteten på luften, særlig i byene. Hovedstaden Teheran er rangert som en av verdens mest forurensede byer.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Iran ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Iran, tidligere kalt Persia, var i oldtiden verdens største og mektigste herredømme. Landet har blitt styrt av en rekke dynastier, og var under mongolsk styre i over 300 år. Under andre verdenskrig invaderte britiske og sovjetiske tropper området. I 1953 var det et britisk-amerikansk kupp der statsministeren ble avsatt, og det ble satt inn en vestlig alliert konge. Misnøyen mot Shaens (kongens) politikk og hans forsøk på å vestliggjøre det iranske samfunn, førte i 1979 til den iranske revolusjon. Shaen ble tvunget til å forlate landet og ayatolla Khomeini tok over makten. Et nytt diktatur oppstod, uavhengig av vestlig dominans, men som samtidig innførte en form for islamistisk styre i landet. Samme år som revolusjonen okkuperte en gruppe studenter den amerikanske ambassaden i Teheran, og studentene tok rundt 50 gisler. Siden den gang har forholdet mellom Iran og USA vært anspent.

I 1980 gikk Irak, under ledelse av Saddam Hussein, til krig mot Iran. Denne krigen blir ofte kalt ”Den første gulfkrigen”, og den varte i åtte år. Rundt 400.000 mennesker mistet livet og de materielle kostnadene etter krigen var enorme.

Samfunn og politikk

Iran er et konstitusjonelt prestestyre med innslag av demokratiske prosesser. Etter revolusjonen i 1979 har landet hatt to åndelige ledere, ayatollaher, de sitter på livstid. Ayatollahen er øverste sjef i landet, og han kontrollerer rettsapparatet, media, politiet og militæret. Hverken prestene eller ayatollahen velges av folket. Landets utøvende makt - presidenten, og landets parlament - Lajlis-e-Shura e Islami, velges av folket hvert fjerde år. Grunnloven fra 1979 slår fast at islamsk lov, sharia, står over alle lover i samfunnet.

I senere tid har Iran vært preget av maktkamp mellom det konservative presteskapet og de mer liberale folkevalgte organene. I 2004 ble det innført internasjonale sanksjoner mot Iran. Årsaken var blant annet mistanke om det iranske atomvåpenprogrammet, samt beskyldninger om iransk støtte til den militære organisasjonen Hizbollah. Lenge ble Iran beskylt for å drive utvikling av atomvåpen, myndighetene hevdet selv at det kun var fredelige hensikter med kjernekraftsprosjektene. I 2015 inngikk Iran en avtale om å trappe ned på kjernekraftprosjektene, dette ble godkjent av FN i 2016 og internasjonale sanksjoner ble fjernet. Etter Donald Trump ble president i USA, har USA gjeninført sanksjoner mot landet.

Ytringsfrihet og retten til å organisere seg i Iran er svært begrenset. Myndighetene kritiseres for brudd på menneskerettighetene og valg av straffemetoder. Hundretalls av politiske fanger sitter i fengsel, og dødsstraff er vanlig.

Økonomi og handel

Iran spiller en viktig rolle i verdensøkonomien på grunn av sine store reserver av olje og naturgass. På midten av 1970-tallet kom det en lov om fullstendig nasjonalisering av oljeindustrien, og siden den gang har oljeindustrien vært Irans største inntektskilde. Oljeforekomstene, samt landets strategiske beliggenhet har skapt en rekke problemer nasjonalt og internasjonalt.

Avhengighet av oljeeksport gjør landets økonomi sårbar for svingninger i oljeprisene på verdensmarkedet, og på midten av 2000-tallet ble økonomien hardt truffet av de utenlandske sanksjonene og nedgang i oljeprisen. Sanksjonene mot landet har redusert oljeeksporten til halvparten av det den en gang var. Hindringer som underskudd i offentlig sektor og praktisering av islamsk lovgivning har vanskeliggjort Irans deltakelse på verdensmarkedet. Arbeidsledigheten i landet er høy, og mange iranere søker derfor arbeid i utlandet.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Iran er i dette rollespillet invitert til møtet i Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Saudi-Arabia er Irans erkefiende. De er ideologiske og maktpolitiske konkurrenter i regionen. De er begge med på å skape eller forsterke konflikt mellom sjia- og sunnimuslimer, der Iran allierer seg spesielt med sjiamuslimer og Saudi-Arabia med sunnimuslimer. Saudi-Arabia er ikke medlem av Sikkerhetsrådet, men er invitert til dette møtet på lik linje med Iran og Jemen. Saudi-Arabia har grepet inn i Jemen i stor grad fordi de tror at den sjiamuslimske Houti-bevegelsen som kriger der er en forlengelse av Irans makt i regionen og dermed en trussel mot Saudi-Arabia. Houti-bevegelsen er ikke en iransk aktør på den måten Saudi-Arabia og anti-houti-grupper i sør hevder, men Iran har uttrykt sterk støtte til houtiene.

Iran har et dårlig forhold til Vesten generelt, og USA og Storbritannia spesielt. Forholdet til USA er spesielt dårlig etter at USA våren 2018 trakk seg fra den såkalte atomavtalen.

Tips

Iran har interesse av at Houti-bevegelsen er sterk og populær i Jemen, at Saudi-Arabia bruker masse penger på en krig de ikke vinner, og at den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen (med støtte fra vestlige land) fremstår som umoralske og imperialistiske.

Iran vil nok bli møtt med anklager om at de støtter houti-opprørerne i Jemen, og bør forberede seg på å benekte at det dreier seg om våpenstøtte. Samtidig vil det være svært viktig for Iran å sette Saudi-Arabia i et dårlig lys, ved å legge stor vekt på all lidelse bombingen forårsaker hos sivilbefolkningen. Iran har ikke selv stemmerett i Sikkerhetsrådet, men de bør drive aktiv lobbyvirksomhet for å overtale så mange land som mulig til å bli negative til koalisjonens bombing i Jemen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Iran på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 745 150
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  5,8
  Prosent
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  82 011 735
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,509
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,798
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  73
  År
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  4 472
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  42
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  193 733
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  979 519
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  205
  Fredsindeksen
  2,439
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  22
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  8,28
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  13,82
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  2,47
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  98,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,862
  Skala
  Henrettelser
  567
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  30
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  17,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  24,0
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  84,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  60
  Prosent
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,0
  Prosent
  Alfabetisme
  87,2
  Prosent
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  90
  Prosent
 •  

  Iran

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  24,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Tertiærnæring
  52
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  5 495 361 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data