[[suggestion]]
Internasjonal dag mot rasediskriminering

Alle personer har menneskerettigheter, og har krav på å ikke bli diskriminert. Likevel er diskriminerende praksis utbredt mange steder i verden. Dette inkluderer diskriminering basert på etnisitet, religion og nasjonalitet, og oppfordring til hat.

FNs generalforsamling bestemte allerede i 1966 at 21. mars skal markeres for å støtte kampen mot rasediskriminering. FN valgte denne dagen til minne om protestene mot passlovene i Sør-Afrika den 21. mars 1960. Protestene endte med Sharpville-massakren, der 69 mennesker ble drept.

I 1965 ble FNs rasediskrimineringskonvensjon vedtatt. Det var den første menneskerettighetskonvensjonen FNs medlemsland ble enige om, og trådte i kraft i 1969.

Les mer