Generalmajor Kristin Lund signerer her overføringsdokumentet sammen med avtroppende generalmajor Chao Liu. Dette skjedde 11. august ved hovedkvarteret for FNs fredsbevarende styrke på Kypros, i hovedstaden Nikosia. Foto: UNFICYP.

Nyheter

Første kvinnelige sjef for en fredsbevarende FN-styrke kommer fra Norge

Generalmajor Kristin Lund tok denne uken over som sjef for FNs fredsbevarende styrker på Kypros.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

Globalis

BESØK GLOBALIS.NO

– ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS

Human Development Report 2014
Rapporter

Norge forsatt på øverst på listen

Rapporten inneholder Human Development Index, som beskriver utviklingen i verdens land. Norge ligger på førsteplass, noe vi har gjort i flere år nå.

Stormen «Hilde» raserte høsten 2013 våningshuset på Stakkøy, en fraflyttet husmannsplass i dunværet Emårsøyan, midt i UNESCO-verdensarvområdet Vegaøyan. I bakgrunnen sees Nesværet. Det er fortsatt dunproduksjon i Lånan, det største dunværet. Foto: Arne Øi/FN-sambandet
Nyheter

10 år siden Vegaøyan fikk status som verdensarv

Dunværene på Helgelandskysten er en ukjent og eksotisk verden for de fleste. I 2004 fikk området verdensarvstatus av UNESCO for å samordne viljen til å holde det unike kulturlandskapet i hevd.

Amerikanske soldater bærer her kisten med Sérgio Vieira de Mello, dekket av FN-flagget, i forbindelse med minneseremonien som ble holdt på Baghdad International Airport, 22.august 2003. Foto: Wikimedia / USAF / Robert H. Hargreaves.
Fn-dag emblem FN-dag

Antallet hjelpearbeidere angrepet har økt fra 274 til 460 det siste året. 19. august ble Aid Workers Security Report 2014 publisert.