Hopp til innhold
Den formelle konstitueringen på Eidsvollbygget er trolig verdens første nasjonale klimapanel for barn. Fra venstre: Eliah Hudgins (13), Wilhelm Hatlen (10), Jarl Erik Torghatten Halvorsen (13) og Kaja Nyland (12).  Foto: Edin Kadribegovic

Nyheter

Verdens første klimapanel for barn stiller krav

Verden har fått sitt første klimapanel for barn. Barnas Klimapanel består av 6 barn, og de er alle fra Norge.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

FN-filuren er et digitalt læremiddel om FN, barns rettigheter og om verden.
- Nå med 6 nye spill.

Besøk FN-Filuren.no

Nedtelling til FN-Tusenårsmål
Dager Timer Min Sek
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
Mål 1: Halvere ekstrem fattigdom
Mål 2: Sikre utdanning for alle
Mål 3: Styrke kvinners stilling
Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Mål 6: Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Mål 7: Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann
Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Flik
Kvinner fra Elfenbenskysten feirer 8. mars. Foto: UN Photo / Ky Chung.
Fn-dag emblem FN-dag

Dagen setter fokus på å framheve kvinner sin rett til å delta i den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen.

Flik
Midlertidig ansettelser, deltid, outsourcing og diskriminering rammer i størst grad kvinner, ungdom og arbeidsinnvandrere. Foto: ILO/M. Crozet.
Rapporter

Ny ILO-rapport om midlertidige ansettelser

En ny rapport forteller at kvinner, ungdom og arbeidsinnvandrere er overrepresentert i midlertidige stillinger og deltidsstillinger. Uthuling av arbeidsvilkår er ofte resultatet.

Flik
Krim-halvøya og Ukraina. Kart: Wikipedia / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Nyheter

Spørsmål og svar: Russland, Ukraina og folkeretten

På hvilke måter er folkeretten brutt i Ukraina-konflikten?