FNs barnekonvensjon er 25 år

Nyheter

25 år med barns rettigheter

20. november 1989 ble en historisk dag for barn i hele verden. På denne dagen vedtok FNs generalforsamlingen den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen rettet spesifikt mot barn.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

Globalis

BESØK GLOBALIS.NO

– ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS

Foto: UN Photo.
Fn-dag emblem FN-dag

Den internasjonale barnedagen skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd.

FNs kampanje "Sanitation for All"
Fn-dag emblem FN-dag

En tredjedel av alle mennesker - 2,5 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toaletter.

State of World Population 2014
Rapporter

State of World Population 2014

Ungdom utgjør en fjerdedel av verdens befolkning. 1,8 milliarder ungdommer utgjør et enormt potensial, men blir ofte sett på som et problem og en belastning på knappe ressurser,