FN-sambandet ønsker alle Riktig God Jul og Godt Nyttår!

Nyheter

FN-sambandet ønsker alle Riktig God Jul og Godt Nyttår!

Takk for et begivenhetsrikt år! Vi ser frem til et spennende 2015 med flere milepæler. For pressehenvendelser i juleferien, se kontaktliste. Sentralbordet holder stengt i romjulen.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

Globalis

BESØK GLOBALIS.NO

– ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS

Nedtelling til FN-Tusenårsmål
Dager Timer Min Sek
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
Mål 1: Halvere ekstrem fattigdom
Mål 2: Sikre utdanning for alle
Mål 3: Styrke kvinners stilling
Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Mål 6: Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Mål 7: Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann
Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
FNs internasjonale år for jordsmonn
Nyheter

2015: FNs år for jordsmonn

Jordsmonn er avgjørende for verdens matsikkerhet, økosystemene og naturen som helhet. I dag opplever vi stadig større utfordringer grunnet økende erosjon og forringelse av jord.

FNs internasjonale år for lys- og lysteknologi
Nyheter

2015: FNs år for lys og lysteknologi

Teknologi har endret vår måte å kommunisere på og gitt enorme muligheter for samfunnsutvikling. Kan lysteknologi bidra til å løse globale utfordringer?

Det går mot jul. Vi pynter og gjør hjemmene våre koselige. Kanskje målet vårt denne julen kan være å gjøre det koselig også for noen som er nye i landet vårt. Noen av dem som har måttet flykte fra livet de levde og fra dem de er glad i. Illustrasjonsfoto: FN-sambandet / Terje Karlsen.
Kronikker

Pynt til jul, heng verdiene høyt!

Den 10. desember er menneskerettighetsdagen. Menneskerettighetene er nedfelt i nasjonal lovgivning og i grunnloven. Så hvorfor ansees asylsøkere av mange som lykkejegere?