FNs barnekonvensjon er 25 år

Nyheter

25 år med barns rettigheter

20. november 1989 ble en historisk dag for barn i hele verden. På denne dagen vedtok FNs generalforsamlingen den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen rettet spesifikt mot barn.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

Globalis

BESØK GLOBALIS.NO

– ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS

Kvinner i El Fasher nord i Darfur marsjerer mot kjønnsbasert vold. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.
Fn-dag emblem FN-dag

7 av 10 kvinner verden over vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

Foto: UN Photo.
Fn-dag emblem FN-dag

Den internasjonale barnedagen skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd.

Silje og Reiulf fra barne-TV sang og spilte om Barnekonvensjonen. Foto: Mariann Halvorsen.
Nyheter

Barnas verdensdag i Stavanger feiret Barnekonvensjonen

FNs Barnekonvensjon fylte 25 år den 20. november. Dette ble behørig feiret på Verdensbarnedagen i Stavanger.