Hopp til innhold
FN har invitert inn det sivile samfunn i arbeidet med de nye bærekraftmålene. Foto: Longshortwalk.org.

Kronikker

Nye bærekraftmål gir grunn til optimisme

Erfaringene med tusenårsmålene viser at globale felles mål for utvikling har forpliktet verdens land til å styre utviklingen i riktig retning.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

2015 er FN 70 år. Her kan lese en unik gjennomgang av alle FNs 70 år.

Les og lær: FNs historie.

Nedtelling til FN-Tusenårsmål
Dager Timer Min Sek
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
Mål 1: Halvere ekstrem fattigdom
Mål 2: Sikre utdanning for alle
Mål 3: Styrke kvinners stilling
Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Mål 6: Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Mål 7: Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann
Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Flik
Verdensdag for sikkerhet og helse på jobb
Fn-dag emblem FN-dag

Dagen markerer en årlig kampanje fra FNs arbeidsorganisasjon ILO. I 2015 er fokus rettet mot forebygging.

Flik
FNs Menneskerettighetsråd. Foto: UN Photo / Jean-Marc Ferré.
Nyheter

FN med digital spesialrapportør

FNs menneskerettighetsråd vedtok den 26. mars 2015 å etablere en ny spesialrapportør for personvern på internett.

Flik
Lærerne som var med på studieturen 2015: Bak f.v. Knut Kirknes, Steinar Nilsen, Jostein Austvik, Frode Ottosen, Åge Magnor Grønhaug, Olav Hatlen, Lars Reidar Gjestad og Morten Bjørge. Foran f.v.  Guri Eidheim,  Jorunn Simensen, Tor-Steinar Jorem, Hanne Kruse Larsen, May Britt Hellerud, Kari Dahlen Aspenes, Ann Kristin Paulsberg og Marianne Drag. Bildet er tatt i Sikkerhetsrådssalen. Foto: Terje Karlsen / FN-sambandet.
Nyheter

Vi var der da det skjedde

Vi var hos FN i New York fordi 16 lærere fra hele landet fikk muligheten til å delta på FN-sambandets studietur.