FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay. Dette bildet er fra åpningstalen i forbindelse med FNs menneskerettighetsråds møte juni 2014. Foto: U.S. Mission to Geneva / Eric Bridiers.

Nyheter

FNs menneskerettighetssjef advarer mot masseovervåking

FNs høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay advarer mot den masseovervåkingen som enkelte myndigheter utfører mot sine borgere.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

Globalis

BESØK GLOBALIS.NO

– ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS

Kirsten Sandberg. Foto: Utenriksdepartementet.
Nyheter

Norsk professor gjenvalgt til FNs barnekomité

Kirsten Sandberg har blitt gjenvalgt for en ny fireårsperiode i FNs barnekomité.

Ungdommens FN er en del  av det offisielle grunnlovsjubileet i Sogn og Fjordane. Foto: Arne Øi/FN-sambandet
Nyheter

Ungdommens FN under grunnlovsjubileet

Gulatinget feiret 28. juni 200-årsjubileet for grunnloven. FN-sambandet var med på feiringen.

Illustrasjonsfoto: UNFPA.
Fn-dag emblem FN-dag

FNs befolkningsfond (UNFPA) markerer verdens befolkningsdag 11. juli hvert år for å sette fokus på befolkning, fattigdom og reproduktiv helse.