Hopp til innhold
FN har invitert inn det sivile samfunn i arbeidet med de nye bærekraftmålene. Foto: Longshortwalk.org.

Kronikker

Nye bærekraftmål gir grunn til optimisme

Erfaringene med tusenårsmålene viser at globale felles mål for utvikling har forpliktet verdens land til å styre utviklingen i riktig retning.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

FN-filuren er et digitalt læremiddel om FN, barns rettigheter og om verden.
- Nå med 6 nye spill.

Besøk FN-Filuren.no

Nedtelling til FN-Tusenårsmål
Dager Timer Min Sek
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
Mål 1: Halvere ekstrem fattigdom
Mål 2: Sikre utdanning for alle
Mål 3: Styrke kvinners stilling
Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Mål 6: Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Mål 7: Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann
Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Flik
Verdensdag for sikkerhet og helse på jobb
Fn-dag emblem FN-dag

Mer enn 2,3 millioner mennesker dør hvert år av arbeidsrelaterte sykdommer. Det er 6.300 personer hver eneste dag.

Flik
FNs Menneskerettighetsråd. Foto: UN Photo / Jean-Marc Ferré.
Nyheter

FN med digital spesialrapportør

FNs menneskerettighetsråd vedtok den 26. mars 2015 å etablere en ny spesialrapportør for personvern på internett.

Flik
Lærerne som var med på studieturen 2015: Bak f.v. Knut Kirknes, Steinar Nilsen, Jostein Austvik, Frode Ottosen, Åge Magnor Grønhaug, Olav Hatlen, Lars Reidar Gjestad og Morten Bjørge. Foran f.v.  Guri Eidheim,  Jorunn Simensen, Tor-Steinar Jorem, Hanne Kruse Larsen, May Britt Hellerud, Kari Dahlen Aspenes, Ann Kristin Paulsberg og Marianne Drag. Bildet er tatt i Sikkerhetsrådssalen. Foto: Terje Karlsen / FN-sambandet.
Nyheter

Vi var der da det skjedde

Vi var hos FN i New York fordi 16 lærere fra hele landet fikk muligheten til å delta på FN-sambandets studietur.