Hopp til innhold

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

I år er FN 70 år. Her kan du lese en unik gjennomgang av alle FNs 70 år.

Les og lær om FNs historie.

Nedtelling til FN-Tusenårsmål
Dager Timer Min Sek
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
Mål 1: Halvere ekstrem fattigdom
Mål 2: Sikre utdanning for alle
Mål 3: Styrke kvinners stilling
Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Mål 6: Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Mål 7: Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann
Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Flik
FNs blå hjelmer fra Burkina Faso patruljerer i Ber, en landsby nordøst for Timbuktu, Mali. Foto MINUSMA/Marco Dormino.
Rapporter

Reform av FNs fredsbevarende styrker

Sentrale endringer må til dersom FNs fredsbevarende operasjoner skal kunne håndtere framtidens konflikter, sier en ny FN-rapport.

Flik
Kronikk: Norge må prioritere FN-operasjoner

Kronikk: Norge må prioritere FN-operasjoner

Norge bør prioritere FN-operasjoner fremfor Nato-operasjoner. I artikkelen Fredens tåkefyrster i Morgenbladet hevdes det at FNs fredsbevarende operasjoner er «ved et vendepunkt».

Flik
Har du forslag til å fornye FN?

Har du forslag til å fornye FN?

Hvilke utfordringer står FN ovenfor - og hvordan Norge kan bidra til å forbedre FN?