Hopp til innhold
Trine Lise Sundnes ny styreleder i FN-sambandet

Nyheter

Trine Lise Sundnes ny styreleder i FN-sambandet

Leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, ble valgt til ny styreleder i FN-sambandet på landsmøtet i Oslo 21. mai.

Hva skjer med klimaet?

Hvorfor endrer klimaet seg? Og hva er FNs klimapanel?

Følg klimaforhandlingene og FNs klimapanel

I år er FN 70 år. Her kan du lese en unik gjennomgang av alle FNs 70 år.

Les og lær om FNs historie.

Nedtelling til FN-Tusenårsmål
Dager Timer Min Sek
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
Mål 1: Halvere ekstrem fattigdom
Mål 2: Sikre utdanning for alle
Mål 3: Styrke kvinners stilling
Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Mål 6: Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Mål 7: Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann
Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Flik
Flere av Tusenårsmålene er nådd. Infografikk: FN-sambandet.

I september samles verdens ledere i New York for å enes om de nye bærekraftsmålene. Vil verdenssamfunnet stille opp for finansieringen?

Flik
Miljøverndagen i Trondheim

Verdens miljøverndag er en FN-dag som har blitt markert over hele verden den 5. juni hvert år siden 1972. I Trondheim samarbeider flere organisasjoner og etater om flere ulike arrangement på Miljøverndagen 2015. 

Flik
FAO World Hunger Map 2015
Rapporter

Det er nå under 800 millioner som sulter

FAOs årlige rapport viser at 72 land har oppnådd tusenårsmålet om å halvere andelen som sulter. Men fortsatt lever 795 millioner i sult.