[[suggestion]]
Om oss
Om oss

FN-sambandet informerer om FNs bærekraftsmål ved natursti i Ålesund. Foto: FN-sambandet

FN-sambandet 

Våre oppgaver er å:

  • informere om FN og FNs arbeid
  • skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål
  • øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

Vårt flaggskip er FN-rollespillene, der det viktigste er rollespillet om FNs sikkerhetsråd. I dette rollespillet representerer elevene de forskjellige landene i Sikkerhetsrådet og de debatterer problemstillinger knyttet til en aktuell konflikt.  

Vi tilbyr også foredrag, filmvisninger, seminarer og debatter om internasjonale spørsmål over hele landet. Med undervisningsopplegg i tråd med nye lærerplaner, sikrer vi  god kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. FN-sambandet har rundt 800 skoler og barnehager i sitt FN-skolenettverk. Vi har også over 50 medlemsorganisasjoner, deriblant arbeidslivsorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre.  

Sertifisert miljøfyrtårnbedrift

FN-sambandet ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. Våre samarbeidspartnere og andre interessenter inviteres til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres.

Se vår innrapportering her

Miljøpolicy 2023

Pressekontakt 

FN-sambandets pressetjeneste bistår norske medier og journalister med å finne fram i FN-systemet. Vi er oppdatert på FN-nyhetsbildet, og vi har aktuelle kilder og et bredt kontaktnettverk i FN. Som journalist bør du abonnere på våre pressemeldinger og nyhetsbrev, klikk her.

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsleder og presseansvarlig Ellen Sporstøl, ellen.sporstol@fn.no, tlf 46 81 71 17

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg et utvalg av månedens siste FN-nyheter, informasjon om FN-rapporter, nytt fra vår pressetjeneste. Er du lærer eller skoleleder, så sørg for krysse av for din skoletype.

Arbeidsliv og ILO

FN-sambandet har også et informasjonsmandat tilknyttet Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), der vi informerer om internasjonale arbeidsspørsmål og ILOs arbeid.

FN-sambandets logo

FN-sambandets logo ( image - 138,74 kB )

 

Vårt tilbud til barn og unge

FN-skole

Vi har en ordning der skoler kan melde seg inn og bli FN-skole. Vi gir medlemmene spesialtilbud, rabatter og ekstra oppfølging på våre mange opplegg og aktiviteter.

UNESCO-skole

FN-sambandet koordinerer ett nettverk som består av skoler med spesiell satsing på internasjonalisert undervisning. Disse UNESCO-skolene bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for ulike prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt.

Tilbud til lærere og lærerstudenter

FN-sambandet er involvert i undervisning om bærekraftig utvikling (UBU), og tilbyr kurs til lærere og lærerstudenter om hvordan man underviser i bærekraftig utvikling. I tillegg er vi involvert i utvikling av den nye læreplanen.

FN-studentene

FN-studentenes formål er å engasjere, informere og skape debatt blant studenter. FN-studentene har lokallag i de største studentbyene. Lokallagene arrangerer alt fra debatter og foredrag til quiz og andre sosiale aktiviteter. Er du interessert i å bli medlem kan du ta kontakt med ditt lokallag. 

 

FN-sambandets styre og medlemsorganisasjoner

Styret sitter i to år. Det nåværende styret ble valgt på landsmøtet i mai 2023.

Styreleder

Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel)

Nestleder 

Margrete Bjørge Katanasho (LNU)

Styremedlemmer

Kristin Sæther (LO)
Ida Maria Evensen (Tekna)
Ingunn Blauenfeldt Christiansen (NHO)
Øivind Landmark (KFUK/KFUM)
Jon Olav Bjergene (Unio)
Lene Merete Bakkedal (Skolenes landsforbund)
Knut Straume (ansattrepresentant i styret)

 

FN-sambandet har landsomfattende medlemsorganisasjoner:

 

FN-sambandets årsberetning, strategi, vedtekter og organisasjonskart

Årsrapport 2022: FN-sambandet gjennomførte hele 1028 aktiviteter i 2022 (mot 700 året før), til sammen nådde vi 124 533 personer og FN.no satt igjen nye rekorder i antall besøk og sidevisninger. Se filmversjonen av alt vi oppnådde i 2022!
FN-sambandets vedtekter ( pdf - 97,44 kB )

 

Organisasjonsnummer: 971274859 

Jobbe i FN-sambandet?

Her kan du lese mer om våre ledige stillinger og aktuelle jobbmuligheter

Avdelinger

Abonner på nyhetsbrev: