[[suggestion]]
Om oss
Om oss

FN-sambandet informerer om FNs bærekraftsmål ved natursti i Ålesund. Foto: FN-sambandet

FN-sambandet 

Våre oppgaver er å:

  • informere om FN og FNs arbeid
  • skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål
  • øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

FN-sambandet arrangerer seminarer og debatter om internasjonale spørsmål over hele landet, og holder foredrag for skoler og organisasjoner. Med levende, oppdaterte nettsider bidrar vi til at Norge har et aktivt og engasjert forhold til FN og omverdenen.

FN-sambandet er sertifisert miljøfyrtårn.

Pressekontakt 

FN-sambandets pressetjeneste bistår norske medier og journalister med å finne fram i FN-systemet. Vi er oppdatert på FN-nyhetsbildet, og vi har aktuelle kilder og et bredt kontaktnettverk i FN. Som journalist bør du abonnere på våre pressemeldinger, klikk her.

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsleder og presseansvarlig Ellen Sporstøl, ellen.sporstol@fn.no, tlf 46 81 71 17

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg et utvalg av månedens siste FN-nyheter, informasjon om FN-rapporter, nytt fra vår pressetjeneste. Er du lærer eller skoleleder, så sørg for krysse av for din skoletype.

Arbeidsliv og ILO

FN-sambandet har et særskilt informasjonsmandat knyttet til ILO og arbeidsliv. Vi bistår med informasjon om ILOs virksomhet, internasjonale arbeidslivsspørsmål og arrangerer seminarer om aktuelle temaer.

FN-sambandets logo

FN-sambandets logo ( image - 138,74 kB )

Vårt tilbud til barn og unge

FN-skole

Vi har en ordning der skoler kan melde seg inn og bli FN-skole. Vi gir medlemmene spesialtilbud, rabatter og ekstra oppfølging på våre mange opplegg og aktiviteter.

UNESCO-skole

FN-sambandet koordinerer ett nettverk som består av skoler med spesiell satsing på internasjonalisert undervisning. Disse UNESCO-skolene bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for ulike prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt.

Tilbud til lærere og lærerstudenter

FN-sambandet er involvert i undervisning om bærekraftig utvikling (UBU), og tilbyr kurs til lærere og lærerstudenter om hvordan man underviser i bærekraftig utvikling. I tillegg er vi involvert i utvikling av den nye læreplanen.

FN-studentene

FN-studentenes formål er å engasjere, informere og skape debatt blant studenter. FN-studentene har lokallag i de største studentbyene. Lokallagene arrangerer alt fra debatter og foredrag til quiz og andre sosiale aktiviteter. Er du interessert i å bli medlem kan du ta kontakt med ditt lokallag. 

 

FN-sambandets styre og medlemsorganisasjoner

Styret sitter i to år. Det nåværende styret ble valgt på landsmøtet i oktober 2021.

Styreleder

Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og handel)

Nestleder 

Margrete Bjørge Katanasho (LNU)

Styremedlemmer

Henrik Munthe (NHO)
Kristin Sæther (LO)
Mads H. Almås (Plan Norge)
Isak Kvandal (Operasjon Dagsverk)
Ida Maria Evensen (Tekna)
Kjersti Dale (Care)
Knut Straume (ansattrepresentant i styret)

FN-sambandet har landsomfattende medlemsorganisasjoner:

 

FN-sambandets årsberetning, strategi, vedtekter og organisasjonskart

FN-sambandets vedtekter ( pdf - 97,44 kB )

Organisasjonsnummer: 971274859 

Ledige stillinger

Fast stilling som rådgiver, Tromsø

Fast stilling som Politisk rådgiver med ansvar for FNs bærekraftsmål, Oslo

Fast stilling som Nettredaktør, Oslo 

Avdelinger

Abonner på nyhetsbrev: