[[suggestion]]

ILO-konvensjoner

Alle ILO-konvensjoner om reguleringer i arbeidslivet på norsk. Fra organisasjonsfrihet og arbeidstid til anstendig arbeid.

Les mer
Fra ILOs arbeidsdkonferanse 2018. Foto: Crozet / Pouteau

ILO-erklæringer

ILO har vedtatt en rekke viktige erklæringer som skisserer konteksten og retningen for ILOs arbeid.

Les mer
«Grønne» jobber, sosial rettferdighet og arbeidsrettigheter var i fokus under COP27. Her holder en demonstrant opp hånden som viser skriften «Labor Rights Now!» Foto: UNFCCC/Kiara Worth.

Arbeidsliv

Arbeidsliv omfatter mange viktige felt FN jobber med. Flere av FNs bærekraftsmål er tett knyttet til ILOs arbeid.

Les mer

Den internasjonale arbeidskonferansen i Genève

Den 111. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen, årsmøtet for alle medlemmer av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), ble holdt ved FNs hovedkontor i Genève fra 5.–16. juni 2023. 

I år var lærlingplasser, sosial beskyttelse og arbeidsvern, og en rettferdig omstilling i søkelyset.

Se høydepunkter fra konferansen her →

Nyheter

Arbeidslivsnytt - september 2023

Etter en spennende ILO-konferanse (ILC) i juni og FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF) i juli, der vi også var til stede sammen med flere parter i arbeidslivet, har anstendig arbeid og sosial rettferdighet også vært i søkelyset i august og september.

Hold øye med øyehelse på jobben

Rundt 13 millioner mennesker lever med nedsatt synsevne knyttet til yrkene deres, ifølge ILO og Den internasjonale organisasjonen for forebygging av blindhet (IAPB).

Abonner på nyhetsbrev: