[[suggestion]]

ILOs 109. arbeidskonferanse fortsetter 

Ulikhet og ferdigheter for livslang læring er hovedtemaene for andre del av den årlige arbeidskonferansen. 

Det andre segmentet av ILOs 109. arbeidskonferanse gikk 25. november til 11. desember 2021. Grunnet pandemien ble konferansen arrangeres digitalt.  

Konferansen har to hovedtemaer: ulikheter i arbeidslivet samt ferdigheter og livslang læring.  

Den andre og siste sesjonen av ILOs arbeidslivskonferanse avsluttet med en oppfordring fra medlemsstatene om å utvikler nye strategier for å takle ulikhet, bedre livslang læring og ferdigheter. Konferansen vedtok to sett med konklusjoner og rapporter om temaet. Delegatene ba også om at ILO engasjerer seg sterkere i multilateral koordinering og samarbeid om å redusere ulikhet i gjenoppbyggingen fra koronapandemien. 

Les mer på ILO sine nettsider

Det første segmentet av ILOS arbeidslivskonferanse fant sted på våren og ble avsluttet 19. juni. Da vedtok de et global opprop som oppfordrer til en gjenoppbygging etter pandemien der mennesker settes i sentrum, ILOS budsjett og diskusjoner om sosiale sikkerhetsnett.  

Mer om arbeidskonferansens første del som ble holdt i juni 2021

ILO-konvensjoner

Alle ILO-konvensjoner om reguleringer i arbeidslivet på norsk. Fra arbeidstid, organisasjonsfrihet til anstendig arbeid.

Les mer
Fra ILOs arbeidsdkonferanse 2018. Foto: Crozet / Pouteau

ILO-erklæringer

ILO har vedtatt noen viktige erklæringer som skisserer retningen for ILOs arbeid.

Les mer
Migrantarbeiderne som bygger fotballbanene til VM i Qatar i 2022, opplever elendige arbeidsforhold. Titalls arbeidere har dødd, og flere hundre er skadd, som følge av jobben. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/NTB.

Arbeidsliv

Måten arbeidslivet utformes på er viktig for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, få mindre ulikhet, oppnå likestilling mellom kjønnene, og å sikre anstendig arbeid for alle.

Les mer

Nyheter

Del 2 av ILOs arbeidskonferanse går digitalt. Foto: Marcel Crozet / ILO

Arbeidslivsnytt fra FN-sambandet, november 2021

I denne utgaven av Arbeidslivsnytt kan du lese mer om ILOs nye rapport på arbeidsulykker i Qatar. Vi følger også den andre delen av ILOs arbeidskonferanse. Også denne gangen går møtene digitalt, som følge av koronapandemien.

Abonner på nyhetsbrev: