[[suggestion]]

ILO-konvensjoner

Alle ILO-konvensjoner om reguleringer i arbeidslivet på norsk. Fra organisasjonsfrihet og arbeidstid til anstendig arbeid.

Les mer
Fra ILOs arbeidsdkonferanse 2018. Foto: Crozet / Pouteau

ILO-erklæringer

ILO har vedtatt en rekke viktige erklæringer som skisserer konteksten og retningen for ILOs arbeid.

Les mer
«Grønne» jobber, sosial rettferdighet og arbeidsrettigheter var i fokus under COP27. Her holder en demonstrant opp hånden som viser skriften «Labor Rights Now!» Foto: UNFCCC/Kiara Worth.

Arbeidsliv

Arbeidsliv omfatter mange viktige felt FN jobber med. Flere av FNs bærekraftsmål er tett knyttet til ILOs arbeid.

Les mer

Nyheter

Abonner på nyhetsbrev: