[[suggestion]]

ILO-konvensjoner

Alle ILO-konvensjoner om reguleringer i arbeidslivet på norsk. Fra arbeidstid, organisasjonsfrihet til anstendig arbeid.

Les mer
Fra ILOs arbeidsdkonferanse 2018. Foto: Crozet / Pouteau

ILO-erklæringer

ILO har vedtatt noen viktige erklæringer som skisserer retningen for ILOs arbeid.

Les mer
Illustrasjonsbilde Fisketråler. Foto : unsplash/Jo Anne Mcarthur

Arbeidsliv

Måten arbeidslivet utformes på er viktig for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, få mindre ulikhet, oppnå likestilling mellom kjønnene, og å sikre anstendig arbeid for alle.

Les mer

Nyheter

Abonner på nyhetsbrev: