[[suggestion]]

ILOs 109. arbeidskonferanse fortsetter 

Ulikhet og ferdigheter for livslang læring er hovedtemaene for andre del av den årlige arbeidskonferansen. 

Det andre segmentet av ILOs 109. arbeidskonferanse startet 25. november og varer til 11. desember 2021. Grunnet pandemien vil konferansen arrangeres digitalt.  

Konferansen har to hovedtemaer: ulikheter i arbeidslivet samt ferdigheter og livslang læring.  

Det vil være en plenumssesjon lørdag 11. desember. Da vil delegatene vurdere rapportene fra komiteene og avslutte konferansen formelt. Denne dagen blir det også innlegg fra ILOs generaldirektør Guy Ryder og delegater.  

Konferansens plenumssesjon kan sees live på ilo.org/ilc. Et liveshow om verdens arbeidsliv vil vises kl. 17:00 norsk tid den 25. og 29. november samt 6. og 13. desember.   

Høydepunkter fra andre sesjon av arbeidskonferansen 2021

 

Mer om arbeidskonferansens første del som ble holdt i juni 2021

ILO-konvensjoner

Alle ILO-konvensjoner om reguleringer i arbeidslivet på norsk. Fra arbeidstid, organisasjonsfrihet til anstendig arbeid.

Les mer
Fra ILOs arbeidsdkonferanse 2018. Foto: Crozet / Pouteau

ILO-erklæringer

ILO har vedtatt noen viktige erklæringer som skisserer retningen for ILOs arbeid.

Les mer
Illustrasjonsbilde Fisketråler. Foto : unsplash/Jo Anne Mcarthur

Arbeidsliv

Måten arbeidslivet utformes på er viktig for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, få mindre ulikhet, oppnå likestilling mellom kjønnene, og å sikre anstendig arbeid for alle.

Les mer

Nyheter

Del 2 av ILOs arbeidskonferanse går digitalt. Foto: Marcel Crozet / ILO

Arbeidslivsnytt fra FN-sambandet, november 2021

I denne utgaven av Arbeidslivsnytt kan du lese mer om ILOs nye rapport på arbeidsulykker i Qatar. Vi følger også den andre delen av ILOs arbeidskonferanse. Også denne gangen går møtene digitalt, som følge av koronapandemien.

Abonner på nyhetsbrev: