[[suggestion]]

Aktuelt og nyheter

  • Enighet om historisk migrasjonsavtale

    FNs medlemsland er enige om en global avtale for bedre å håndtere internasjonal migrasjon og dens utfordringer, samt styrke migranters rettigheter og bidra til bærekraftig utvikling.

  • - Svært alvorlig at USA trekker seg fra FNs menneskerettighetsråd

    USAs FN-ambassadør Nikki Haley har gitt beskjed om at USA trekker seg fra FNs menneskerettighetsråd. - Vi forventer at norske myndigheter tar avstand fra USAs siste aktiviteter på menneskerettighetsfeltet, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.