Hopp til innhold
fn.no / Tema

Tema

Her finner du bakgrunnsinformasjon om FNs viktigste arbeidsområder. Mange av temaene har flere undersider og i artiklene finner du også lenker videre i FN-systemet og andre kilder. FN er kjent for fredsbevaring, fredsbygging og humanitær hjelp. Men FN jobber også med bærekraftig utvikling, miljø og klima, og beskyttelse av flyktninger.

Visste du at...

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030?