Hopp til innhold
fn.no / Tema / Menneskerettigheter
Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

UN Photo/Louise Gubb

Fordypning

Enkelte grupper i samfunnet trenger ekstra beskyttelse, og FN har derfor vedtatt konvensjoner som presiserer deres menneskerettigheter. Her finner du eksempler.

UN Photo

Brudd på menneskerettighetene

Over hele verden brytes menneskerettighetene daglig. Ved svært alvorlige tilfeller kan FN bruke militære midler for å gripe inn.

Norge og menneskerettighetene

Norge og menneskerettighetene

Norge rapporterer til FN om hvordan myndighetene jobber for å sikre innbyggernes menneskerettigheter. FN gir så innspill til hvordan dette kan gjøres på en bedre måte.

UN Photo/John Isaac

Ressurser om menneskerettigheter