[[suggestion]]
Angola
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luanda

Etniske grupper

Ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, mestiser 2%, europeere 1%, andre 22%

Språk

Portugisisk (offisielt språk), umbundu og andre afrikanske språk

Religion

Katolikker 41,1%, protestanter 38,1%, andre 8,6%, ingen religion 12,3% (2014)

Innbyggertall

30 774 205

Styreform

Republikk

Areal

1 246 700 km2

Myntenhet

Kwanza

BNI pr innbygger

6 454 PPP$

Nasjonaldag

11. november

Andre landsider

Geografi

Med sine 1,2 millioner kvadratkilometer er Angola blant de største landene i Afrika. Geografien i landet er variert. Tre fjerdedeler av Angola består av høyslette som ligger på mer enn 1000 meter over landet. Nord i Angola er det tett, tropisk regnskog. I sørøst er det tørt sletteland som går over i ørkenlandskapet Kalahari på grensen mot Namibia. Klimaet er tropisk, med jevnt høye temperaturer året gjennom. På grunn av sin høyde over havet er sletten midt i landet mer temperert.

Regnskogen i landet trues av uregulert hogst til brensel, og jorderosjon og forørkning er et økende problem. Vannkvaliteten er dårlig i store deler av landet. Mange år med borgerkrig har ført til at store deler av landet er ubrukelig til landbruk på grunn av miner.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Angola ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De nordlige delene av dagens Angola inngikk i større kongeriker fra 800-tallet og fremover. Da portugisere ankom kysten av dagens Angola på slutten av 1400-tallet begynte de å handle med stammene langs kysten. De neste århundrene ble mer enn tre millioner mennesker fraktet ut av landet og solgt som slaver i USA. Portugal styrte Angola ved å inngå handelsavtaler med de ulike stammene. På begynnelsen av 1900-tallet fikk portugiserne full kontroll over hele Angola, og i 1951 ble landet innlemmet som egen provins av Portugal.

På 1970-tallet begynte flere opprørsgrupper å slåss for uavhengighet, og i 1975 ble Angola selvstendig. Kort tid etter selvstendigheten brøt det ut borgerkrig mellom de tre største opprørsgruppene. Den kommunistiske opprørsgruppen Movimento Totular de Libertacão de Angola (MPLA) grep makten, og Angola ble en ettpartstyrt folkerepublikk etter tradisjonelt sovjetisk mønster. Ettpartistaten ble opphevet i 1992, men MPLA holdt fortsatt på makten. Krigen i landet startet på grunn av interne forhold, men ble kraftig forsterket av internasjonal innblanding. Borgerkrigen fortsatte til 2002, da partene signerte en fredsavtale.

Samfunn og politikk

På papiret er Angola en demokratisk republikk der grunnleggende menneskerettigheter og friheter skal respekteres. I virkeligheten er makten sterkt konsentrert rundt en autoritær regjering, der partiet MPLA har sittet med makten siden 1979. I perioden 1979-1992 var MPLA det eneste tillatte partiet i landet. Presidenten i Angola velger ut dommere til domstolen og sjefen for riksrevisjonen og har stor makt over massemediene, militæret og landets økonomi.

Etter 27 år med borgerkrig står Angola overfor enorme samfunnsproblemer og ødeleggelser. Flere millioner mennesker flyktet under krigen. De fleste har nå vendt hjem, men møter områder preget av ødelagte hjem, skoler, sykehus og uten rent vann eller fungerende jordbruk. Flere områder er dekket av miner, og store mengder håndvåpen er i omløp etter borgerkrigen. Angola er blant de mest korrupte landene i verden, og styresmaktene har blitt kraftig kritisert av FN for grove brudd på menneskerettighetene.

Økonomi og handel

Angola er et ressursrikt land, men den tidligere velfungerende økonomien ble til dels ødelagt etter mange år med borgerkrig. Etter fredsavtalen i 2002 har Angolas økonomi gått igjennom en periode med rask forandring. Angola er Afrikas nest største oljeeksportør, og har en av de raskest voksende økonomiene i regionen. I tillegg er landet et av verdens største diamantprodusenter, og har et stort potensial for landbruk. Kina og USA er landets viktigste handelspartnere.

De siste årene har det vært fokus på gjenoppbygging av landet, og store investeringer finner sted innenfor helse, utdanning og transport og veier. Den økonomiske veksten har likevel ikke kommet innbyggerne til gode. Mer enn 80% av befolkningen livnærer seg ved enkelt jordbruk, og mange lever i ekstrem fattigdom. Angola er avhengig av internasjonal bistand, og har fått skarp kritikk fra FN og andre internasjonale organisasjoner for dårlig økonomistyring og utbredt korrupsjon.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Angola på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  223 220 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  30,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,283
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  36,60
  prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,581
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,393
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
  Lykkeindeks
  3,80
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  58,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  55,5
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  24
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  34 763
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,29
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,1
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 246 700
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,93
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  46,3
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  25
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  17 180
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  70 005
  Personer
  Fredsindeksen
  2,048
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  25,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  45,76
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  19
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  34,96
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  89,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,2
  Prosent av BNP
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  23,9
  Prosent
  Undervektige barn
  4,9
  Prosent
  Veksthemmede barn
  37,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  81
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,7
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  52
  År
  Malariatilfeller
  155,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  477
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  29
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  163
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  359
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  77,4
  Prosent
  Alfabetisme
  66,0
  Prosent
  Antall år i skole
  8
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  77,5
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  19,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  50,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  30,45
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  55
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  49
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  312
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  40,5
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  122 123 822 334
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 100
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  42
  Prosent
  Tertiærnæring
  27
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -5,68
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  14,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  85
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  30 212
  Personer
  Befolkningstall
  30 774 205
  tall