[[suggestion]]
Angola
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luanda

Etniske grupper

Ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, mestiser 2%, europeere 1%, andre 22%

Språk

Portugisisk, bantu og andre afrikanske språk

Religion

Tradisjonelle 47%, katolikker 38%, protestanter 15% (1998)

Innbyggertall

22 820 000

Styreform

Republikk

Areal

1 246 700 km2

Myntenhet

Kwanza

Nasjonaldag

11. november

Andre landsider

Geografi

Tre fjerdedeler av Angola består av en høyslette som ligger mer enn 1000 meter over havet. I de nordlige delene av landet er det tett, tropisk regnskog. I sørøst er det tørt sletteland som går over i ørkenlandskapet Kalahari på grensen mot Namibia. Klimaet er tropisk, med jevnt høye temperaturer året gjennom. Sletten midt i landet er mer temperert på grunn av høyden over havet. Regnskogen trues av uregulert hogst til brensel, og jorderosjon og forørkning er et økende problem. Etter mange år med borgerkrig er store deler av landet ubrukelig til landbruk på grunn av miner, og vannkvaliteten er dårlig over mesteparten av landet.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Angola ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De nordlige delene av dagens Angola inngikk i større kongeriker fra 800-tallet og fremover. Da portugiserne kom på slutten av 1400-tallet begynte de å handle med stammene langs kysten. De neste århundrene ble mer enn tre millioner mennesker fraktet ut av landet og solgt som slaver i USA. Portugal styrte landet ved å inngå handelsavtaler med de ulike stammene. På begynnelsen av 1900-tallet fikk portugiserne full kontroll over hele Angola, og i 1951 ble landet innlemmet som egen provins av Portugal. På 1970-tallet begynte flere opprørsgrupper å slåss for uavhengighet, og i 1975 ble landet selvstendig. Kort tid etter selvstendigheten brøt det ut borgerkrig mellom de tre største opprørsgruppene. Den kommunistiske gruppen MPLA grep makten og Angola ble en ettpartistyrt folkerepublikk etter tradisjonelt sovjetisk mønster. Ettpartistaten ble opphevet i 1990/91. På tross av en ny grunnlov som innførte demokrati i 1992 beholdt MPLA makten. Borgerkrigen fortsatte til 2002, da partene signerte en fredsavtale.

Samfunn og politikk

President Jose Eduardo dos Santos fra MPLA har styrt Angola siden 1979. Hans makt ble styrket ved valget i 2008, og en ny grunnlov i 2010. Opposisjonen er svak og splittet, og presidenten kontrollerer i stor grad massemediene, militæret og landets økonomi. I tillegg peker han ut dommere til domstolene, og sjefen for riksrevisjonen. Angola står overfor enorme samfunnsproblemer etter 27 år med borgerkrig. Under borgerkrigen flyktet millioner av mennesker. Nå har de fleste vendt hjem, men ofte til ødelagte områder uten et sted å bo, skoler, sykehus, rent vann eller fungerende jordbruk. Flere områder er dekket av miner, og store mengder håndvåpen er i omløp etter borgerkrigen. Angola er blant de mest korrupte landene i verden, og styresmaktene har blitt kraftig kritisert av FN for grove brudd på menneskerettighetene.

Les vår artikkel om konflikten i Angola

Økonomi og handel

Angola er et ressursrikt land, men den tidligere velfungerende økonomien ble til dels ødelagt etter mange år med borgerkrig. Etter fredsavtalen i 2002 har Angolas økonomi gått igjennom en periode med rask forandring. Angola er blant Afrikas største oljeprodusenter, og har en av de raskest voksende økonomier i Afrika. I tillegg er landet en av verdens største diamantprodusenter, og har et stort potensial for landbruk. Kina og USA er landets viktigste handelspartnere. De siste årene har det vært fokus på gjenoppbygging av landet, og store investeringer finner sted innenfor helse, utdanning og transport og veier. Den økonomiske veksten har likevel ikke kommet innbyggerne til gode. Mer enn 80 prosent av befolkningen livnærer seg ved enkelt jordbruk, og mange lever i ekstrem fattigdom. Angola er avhengig av bistand utenfra, og har fått skarp kritikk fra FN og andre internasjonale organisasjoner for dårlig økonomistyring og utbredt korrupsjon.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Angola på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 246 700
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  46,4
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  5,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  52
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  30,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  55,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  14,2
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  30 212
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  16 146
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  71 270
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  25
  Fredsindeksen
  2,048
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  370
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,18
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  19
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  31,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  89,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  60
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  72,9
  Prosent
  Alfabetisme
  71,2
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  49,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  52
  Prosent
 •  

  Angola

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  12,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  18,7
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  65
  Prosent
  Tertiærnæring
  27
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data