Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bangladesh
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dhaka

Etniske grupper

Bengalere 98%, andre 2% (2011)

Språk

Bengali 98,8%, andre 1,2% (2011)

Religion

Muslimer 89,1 %, hinduer 10 %, andre 0,9% (2013)

Innbyggertall

160 411 000

Styreform

Parlamentarisme

Areal

144 000 Km2

Myntenhet

Bangladeshisk taka

BNI pr innbygger

3 333 PPP$

Nasjonaldag

26. mars

Andre landsider

Geografi

Bangladesh er et fruktbart land som hovedsakelig består av deltaområdene til elevene Brahmaputra og Ganges. Tropisk monsunklima gir store nedbørsmengder om sommeren. De siste tiårene har flommer skapt store problemer for landet. Flommene antas å ha sammenheng med avskoging i nabolandene Nepal og Bhutan. I 1991 tok en storflom livet av over 100.000 mennesker. Til tross for mye vann, er drikkevann en mangelvare. Brønner har blitt boret for å gi et alternativ til det forurensede overflatevannet, men de senere årene har det vist seg at brønnvannet ofte er forurenset av arsenikkholdige bergarter.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bangladesh ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området Bangladesh ligger i, Bengal, har vært den del av både buddhistiske, hinduistiske, muslimske og britiske styrer de siste 3000 årene. I 1858 ble Bengal en britisk koloni. I 1947 ble det opprettet i to selvstendige stater av tidligere britiske kolonier: India og Pakistan. Bengal ble delt i to. Den østlige delen ble lagt under Pakistan, og fikk navnet Østpakistan. Østpakistan fikk indisk hjelp til å bryte med Vestpakistan i 1971, og dannet i stedet den selvstendige staten Bangladesh. De kaotiske årene etter var preget av militærkupp og drap på sittende regjeringssjefer. Siden 1991 har to politiske erkerivaler byttet på å styre landet.

Samfunn og politikk

Bangladesh er et parlamentarisk demokrati, og i 1991 ble landets første demokratiske valg avholdt. Parlamentet utnevner en president, som igjen utnevner en statsminister. Politikken domineres av stadige konflikter mellom landets to største politiske partier Awamiforbundet (AL) og Bangladesh nasjonalistparti (BNP). De politiske forskjellene er små, og maktkampen preges i stor grad av personlige agendaer mellom de to kvinnelige lederne. Politisk motiverte drap, trusler og vold er utbredt. Helt siden uavhengigheten har militæret hatt stor innflytelse over politikken, og mange politiske ledere har militær bakgrunn. Manglende sikkerhet og vilkårlighet gjør hverdagen usikker for den fattige bengalske befolkningen. Mange oppfatter også politiet som er trussel mot personlig sikkerhet. Religiøs ekstremisme har de siste årene blitt et problem i Bangladesh, som tradisjonelt har vært et tolerant og moderat land. I 2013 ble mange av lederne i det største islamistpartiet, Jamaat e-Islami, dømt til døden.

Økonomi og handel

Bangladesh har opplevd sterk økonomisk utvikling siden 1990-tallet. Likevel er landet fortsatt svært fattig. En stor andel av befolkningen arbeider i jordbruket, men jorda er samlet i få hender. De senere tiårs kraftige flommer har forsterket skjevheten i eierforholdende, fordi småbønder har blitt tvunget til å selge jord etter å ha fått avlinger ødelagt flere ganger på rad. Jute og te har tradisjonelt vært blant landets viktigste eksportartikler, men fallende etterspørsel og pris på verdensmarkedet fører til stadig lavere inntekter. De siste årene har klesproduksjon vært drivkraften bak den økonomiske veksten. Korrupsjon, energimangel og dårlig infrastruktur hemmer den økonomiske utviklingen, og landet er fortsatt avhengig av bistand utenfra.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bangladesh på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  5,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  11,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,3
  Prosent
  Primærnæring
  16
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  56
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  148 460
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  58,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,0
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  164 670
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  69
  År
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  69
  År
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  4,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  37,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,927
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,520
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,579
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  65,07
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  26
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  20,00
  Prosent
  Global lykkeindeks
  38,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  91,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  38
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  293
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  59,6
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  43,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  55,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  16,4
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  13
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  12 173
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  231 958
  Personer
  Internt fordrevne
  43 100
  Internt fordrevne
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  57
  Fredsindeksen
  2,071
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  38
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  113
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  176
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  227
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  59
  Henrettelser
  4
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  48,36
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,77
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,44
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,49
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,7
  Hektar per person
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  71
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  83,2
  Prosent
  Alfabetisme
  61,5
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  86,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  61
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  195 079 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 212
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,78