[[suggestion]]
Bangladesh
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dhaka

Etniske grupper

Bengalere 98%, andre 2% (2011)

Språk

Bengali 98,8%, andre 1,2% (2011)

Religion

Muslimer 89,1 %, hinduer 10 %, andre 0,9% (2013)

Innbyggertall

166 368 149 (2018)

Styreform

Parlamentarisme

Areal

148 460 Km2

Myntenhet

Bangladeshisk taka

BNI pr innbygger

3 580 PPP$

Nasjonaldag

26. mars

Andre landsider

Geografi

Bangladesh er et fruktbart land som hovedsakelig består av lavland og deltaområder rundt elevene Brahmaputra og Ganges. 90 prosent av landet ligger under 10 meter over havet. Tropisk monsunklima gir store nedbørsmengder om sommeren.

På grunn av sin lave geografi er Bangladesh spesielt utsatt for flom, noe som de siste tiårene har skapt store problemer for landet. Flommene antas å ha sammenheng med avskoging i de nærliggende landene Nepal og Bhutan. I 1991 tok en storflom livet av rundt 140 000 mennesker. Til tross for at landet har mye vann, mangler over halvparten av befolkningen tilgang på rent drikkevann. Brønner har blitt boret for å gi et alternativ til det forurensede overflatevannet, men forekomsten av arsenikkholdige bergarter i landet gjør at brønnvann også ofte er helseskadelig.  

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bangladesh ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området Bangladesh ligger i, Bengal, som utgjør området innerst i Bengalbukta øst for India, har blitt styrt av buddhistiske, hinduistiske, muslimske og britiske herskere de siste 3000 årene.

I 1858 ble Bengal en britisk koloni som en del av India. I 1947 da India oppnådde uavhengighet fra Storbritannia ble hele kolonien delt inn i to selvstendige stater: India og Pakistan. Den østlige delen av Bengal ble da en del av Pakistan og het Østpakistan. Østpakistan fikk Indisk hjelp til å bryte med Pakistan i 1971, og dannet i stedet den selvstendige staten Bangladesh. Mellom 8 og 10 millioner mennesker flyktet til India under krigen som oppsto ved løsrivelsen.

De kaotiske årene etter løsrivelsen var preget av konflikt, flere militærkupp og attentat på presidenter. Siden 1991 har to rivaliserende politiske partier, begge styrt av kvinnelige politikere, byttet på å styre landet.

Samfunn og politikk

Bangladesh er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet utnevner en president hvert femte år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang og har i hovedsak en seremoniell rolle. Presidentens viktigste rolle er å utpeke en statsminister som sammen med sin selvvalgte regjering har den formelle makten i landet.

Politikken domineres av stadige konflikter mellom landets to største politiske partier Awamiforbundet (AL) og Bangladesh nasjonalistparti (BNP). Politisk motiverte drap, trusler og vold er utbredt. Helt siden landet oppnådde uavhengighet har militæret hatt stor innflytelse over politikken.

Manglende sikkerhet gjør hverdagen utrygg for den fattige bengalske befolkningen. Politiet og rettsvesenet har liten tillit blant befolkningen ettersom menneskerettighetsbrudd og korrupsjon forekommer relativt ofte. Innskrenket ytringsfrihet fører til at politisk opposisjon mot den regjerende eliten kan være farlig.

Siden 2017 har over 720 000 Rohingyaer fra Myanmar flyktet til Bangladesh etter å ha blitt forfulgt av militæret i Myanmar.

Økonomi og handel

Bangladesh har opplevd sterk økonomisk utvikling siden 1990-tallet. Likevel er landet fortsatt svært fattig og over en tredjedel av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. En stor andel av befolkningen arbeider med jordbruk, men jordbruksområdene er i stor grad eid og kontrollert av noen få rike personer. De ødeleggende flommene de siste tiårene har ført til at mange småbønder må selge jorden sin for å overleve. Dette har ført til at den ulike fordelingen i eierandeler mellom bøndene og de store jordeierne har blitt forsterket.

Jute (et trefiber brukt til tekstilproduksjon) og te har tradisjonelt vært blant landets viktigste eksportartikler. Fallende etterspørsel og pris på verdensmarkedet har imidlertid ført til stadig lavere inntekter fra disse næringene. De siste årene har klesproduksjon vært drivkraften bak den økonomiske veksten. Like fullt hemmer korrupsjon, energimangel og dårlig infrastruktur den økonomiske utviklingen, og landet er fortsatt avhengig av internasjonal bistand.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Bangladesh på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet