[[suggestion]]
Barbados
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bridgetown

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 92.4%, europeisk opprinnelse 2.7%, afrikansk+europeisk opprinnelse 3.1%, øst-indere 1.3%, andre 0.5% (2010)

Språk

Engelsk

Religion

Protestanter 66.4%, romersk- katolske 3.8%, andre kristne 5.4%, andre 2.5%, ingen/uspesifisert 21.9% (2010)

Innbyggertall

286 000 (2017)

Areal

430 Km2

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

18 065 PPP$

Nasjonaldag

30. November

Andre landsider

Geografi

Barbados er en liten øystat som ligger mellom Det karibiske hav og Atlanterhavet. Den ligger for seg selv, øst for de andre karibiske øyene og er arealmessig verdens 14. minste stat. Barbados er en relativt flat øy, men i innlandet fins det høylandsplatåer. Korallrev omgir mesteparten av øya. Nesten hele øya er dyrkbar fordi korallrevet gir fra seg næringsstoffer til jorda, men 300 år med sukkerindustri har ført til avskoging. Bare 12 prosent av landets areal er skog.

Øystaten har et tropisk klima med regntid fra juni til november. Resten av året er det tørke. Barbados er for det meste skånet fra orkaner og tropiske stormer, da det ligger akkurat utenfor orkanbeltet.

Earth Ecoprint

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Barbados ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Da portugisiske sjømenn kom til Barbados på 1500-tallet var øya ubebodd. Øystaten har tidligere sannsynligvis vært bebodd av karibiere og arawak-indianere. I 1625 ble øya erklært britisk koloni, og 40 år senere var 50 000 slaver fra Afrika brakt til Barbados for å arbeide på de mange sukkerplantasjene. De siste slavene ble frigjort i 1838. I 1939 ble det opprettet et parlament på øya, noe som medførte mer selvstyre, og i 1966 ble øya en uavhengig stat i Det britiske samvelde.

Etter landets selvstendighet fra Storbritannia gikk Barbados fra å være dominert av sukkerindustrien, til å ha en mer tjenestebasert økonomi med turismen i sentrum. Det er to store partier som har styrt i politikken: Det demokratiske arbeiderpartiet (DLP) og Barbados arbeiderparti (BLP). De har byttet på å ha makten, og fører mye av den samme politikken. Begge partiene har gjennomført ulike reformer og, i dårlige tider, blitt tvunget til å forsøke å spare penger. I løpet av 2000-tallet lyktes Owen Arthur fra BLP å få ned arbeidsløsheten og forbedre landets økonomi. Han ble også populær hos folket fordi han greide å styrke den nasjonale identiteten. Han innførte nye høytider og nasjonalsymboler. I 2018 vant BLP etter to valgperioder som opposisjonsparti. Da fikk Barbados sin første kvinnelige statsminister, Mia Mottley.

Samfunn og politikk

Barbados er en uavhengig parlamentarisk stat innen Samveldet av nasjoner, som består av Storbritannia og tidligere britiske kolonier. Statsoverhodet er den britiske monarken, dronning Elisabeth II, som er representert på øya av en generalguvernør. Utøvende makt ligger hos regjeringen som er ansvarlig overfor den lovgivende forsamling, parlamentet, som har to kamre.

Politikerne blir valgt direkte av folket, og de mest sentrale diskusjonsemnene i politikken har vært de høye leve- og boligkostnadene. Innbyggerne er for det meste etterkommere av afrikanske slaver brakt til øya for å arbeide på sukkerplantasjer. Befolkningstettheten er blant de høyeste i verden. Politisk og økonomisk stabilitet har gitt en forholdsvis høy levestandard. Barbados har en av de høyeste BNP per innbygger i Karibien, og har et godt utviklet helsesystem og utdanningssystem.

Kriminalitet og narkotikahandel er et kjent problem for landet. Selv om antallet mord er blant de laveste i Karibien, er antallet dobbelt så høyt som i USA. Et annet samfunnsproblem er vold mot kvinner.

Økonomi og handel

Barbados er blant Karibias mest velstående stater. Landets økonomi har tradisjonelt vært basert på sukkerproduksjon, men fra første del av 1970-årene overtok turismen som viktigste inntektskilde. Turismen står for mer enn halvparten av landets inntekter, og hvert år besøkes Barbados av langt flere turister enn det er lokale innbyggere. Mesteparten av turistene kommer fra USA.

Finansielle tjenester er også en viktig del av økonomien og flere internasjonale banker holder til på øya. Øya er også kjent for sin romproduksjon. Både sukkerindustrien og turismen er sesongpreget, noe som til tider fører til stor arbeidsløshet og at mange barbadiere drar utenlands etter arbeid.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Barbados på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  16 200 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,009
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,669
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  43,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  32,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 272
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,49
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,7
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  430
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,67
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  14,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,6
  Hektar per person
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  69,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  68
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  48,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  14,5
  Prosent
  Undervektige barn
  18,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  32,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  43
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  77
  År
  Malariatilfeller
  7,4
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  170
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  26
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  32
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  197
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,6
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  89,2
  Prosent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,291
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  14,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  50,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  15,37
  Prosent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  57,1
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  27
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  44
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  86,7
  Prosent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  30,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  4 673 500 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  16 357
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,68
  Prosent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  32,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  85
  Prosent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  286 388
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  249
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  4
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,800
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)