[[suggestion]]
Belgia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brussel

Etniske grupper

Flamsk 58%, vallonsk 31%, andre 11%

Språk

Flamsk (nederlandsk), fransk, tysk

Religion

Katolikker 50%, andre kristne 2.5%, muslimer 5%, andre/ingen 42.5% (2009)

Innbyggertall

11 429 000 (2017)

Styreform

Føderalt konstitusjonelt monarki

Areal

30 530 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

46 429 PPP$

Nasjonaldag

21. Juli

Andre landsider

Geografi

Belgia er på størrelse med Nordland, og er et av Europas minste land. Landet kan deles inn i tre landskapsområder. Ved kysten i nordvest ligger et sletteområde. Jorda og vegetasjonen er preget av at området tidligere var havbunn. De sørlige delene av landet har grønne, fruktbare daler hvor det renner elver og kunstige kanaler. I landets sørøstlige del ligger fjellkjeden Ardennene. Det høyeste punktet er Signal de Botrange, som ligger 694 moh.

Belgia har et typisk kystklima, med milde vintre og kjølige somre. Landet er blant de mest industrialiserte i verden, noe som har ført til mye forurensning. Vannkvaliteten er blant Europas dårligste, og luftforurensningen fra industrien er omfattende, særlig i byene.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Belgia ville vi trenge 3.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Belgia ble opprettet i 1831 som følge av den belgiske revolusjonen året før. Landet er sammensatt av sørlige deler av Nederland og nordlige deler av Frankrike. Belgia var det første landet etter Storbritannia til å gjennomføre en omfattende industrialiseringsprosess. Den industrielle revolusjonen førte til økonomisk blomstring i Belgia, som etterhvert begynte å utforske deler av Afrika på jakt etter nye råvarer. På begynnelsen av 1900-tallet rådet Belgia over store landområder i det sentrale Afrika. Størst var Belgisk Kongo. Landet var først den belgiske kongen Leopold IIs personlige eiendom. I 1908 tok den belgiske staten over, og styrte landet fram til det fikk sin uavhengighet i 1960. Kong Leopold og den belgiske stat var ansvarlige for et av verdens mest brutale koloniregimer, og da belgierne trakk seg ut, etterlot de seg et grovt utbyttet land med store interne konflikter og dårlig infrastruktur.

Til tross for belgisk nøytralitet ble landet invadert to ganger i løpet av 1900-tallet. Dette førte til at landet forlot sin langvarige nøytralitetspolitikk, og sluttet seg til forsvarsalliansen NATO etter andre verdenskrig. Belgia er også et av de grunnleggende medlemslandene i EU.

Etter andre verdenskrig ble de språklige motsetningene tydeligere i regionene Flandern i nord og Vallonia i sør, og på 1960-tallet ble det fastslått en språkgrense. Man fikk også en oppsplitting i partisystemet med flamske og vallonske grenser. Splittelsen førte til utfordringer, og det vokste frem ekstremnasjonalistiske grupper og partier på begge sider. Etter 1993 har Belgia vært en føderalstat med tre regioner; nederlandsktalende Flandern i nord, fransktalende Vallonia i sør og den fransk-nederlandske hovedstaden Brussel.

Samfunn og politikk

Belgia er et føderalt konstitusjonelt monarki. Kongen er landets statsoverhodet, men har en seremoniell rolle. Den utøvende makten ligger hos regjeringen, som ledes av en statsminister. Landet er parlamentarisk, som betyr at regjeringen utgår fra flertallet i parlamentet. Det føderale parlamentet i Belgia har to kamre: Senatet og Representantkammeret.

Belgisk politikk har tradisjonelt vært preget av sterke språklige, økonomiske og historiske skillelinjer mellom regionene. Splittingen mellom de to store språkgruppene, nederlandsk og fransk, gjør det vanskelig å danne regjering. Politiske krefter i Flandern har lenge ønsket selvstendighet for regionen, som er rikere enn Vallonia i sør. I 2010-2011 opplevde landet en regjeringskrise som følge av uenigheten om en grunnlovsendring som skal gi større selvstyre for regionene.

Belgia er en viktig aktør i internasjonal politikk, og både NATO og EUs hovedkvarterer ligger i hovedstaden Brüssel. Her ligger også sekretariatet for Benelux-unionen, et samarbeid mellom Belgia, Nederland og Luxembourg.

Høy arbeidsledighet har lenge vært et problem i Belgia, men de regionale skillene er store. Andelen innbyggere uten arbeid er mer enn dobbelt så høy i Vallonia enn i Flandern. I løpet av 2000-tallet har det blitt vedtatt flere omdiskuterte lover. Blant annet ble det i 2002 lovlig med aktiv dødshjelp, som andre land i verden, etter Nederland.

Økonomi og handel

Belgisk økonomi er svært variert og moderne. Dette kan i stor grad forklares med landets raske og tidlige industrialisering, gunstige geografiske plassering og velfungerende transportnettverk. De viktigste eksportvarene er matprodukter, biler, petroleumsprodukter og medisiner. Landet er også kjent for sin produksjon av eksklusive sjokolader og et rikt utvalg av forskjellige ølsorter. Mer enn 80 prosent av råvarene til industrien må importeres. Den velfungerende tjenestesektoren står for nærmere 70 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Til sammen utgjør salg av varer og tjenester nesten 85 prosent av BNP.

Det er stor forskjell på økonomien i nord og sør: Den nordlige havnebyen Antwerpen har moderne, eksportorientert industri, mens økonomien i Brüssel lenger sør domineres av tjenesteytelser og finansinstitusjoner. Da etterspørselen av landets eksportvarer sank på begynnelsen av 1980-tallet gikk landet inn i en lang økonomisk nedgangsperiode. Stor utenlandsgjeld og en gammeldags industri førte til flere problemer. Regjeringen satte i gang omfattende reformer på 1990-tallet, noe som bedret økonomien. De siste årene har Belgia vært påvirket av nedgangstider i verdensøkonomien. Etter finanskrisen i 2008 økte statsgjelden for første gang siden 90-tallet, og i 2015 var den på 106 prosent av BNP. Men belgisk økonomi er likevel sterkere enn mange land i eurosonen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Belgia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  30 530
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  27,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  22,6
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 498 519
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,073
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,916
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  33 703
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  9 951
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  90
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  60 928
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  Fredsindeksen
  1,560
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  9
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  8,33
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  19,27
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  6,7
  Hektar per person
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,95
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,978
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  25,96
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  75
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  32,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  23,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  29,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  21,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  77
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data