[[suggestion]]
Belgia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brussel

Etniske grupper

Flamsk 58%, vallonsk 31%, andre 11%

Språk

Flamsk (nederlandsk), fransk, tysk

Religion

Katolikker 50%, andre kristne 2.5%, muslimer 5%, andre/ingen 42.5% (2009)

Innbyggertall

11 429 000 (2017)

Styreform

Føderalt konstitusjonelt monarki

Areal

30 530 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

46 429 PPP$

Nasjonaldag

21. Juli

Andre landsider

Geografi

Belgia er på størrelse med Nordland, og er et av Europas minste land. Landet kan deles inn i tre landskapsområder. Ved kysten i nordvest ligger et1 sletteområde. Jorda og vegetasjonen er preget av at området tidligere var havbunn. De sørlige delene av landet har grønne, fruktbare daler hvor det renner elver og kunstige kanaler. I landets sørøstlige del ligger fjellkjeden Ardennene. Det høyeste punktet er Signal de Botrange, som ligger 694 moh.

Belgia har et typisk kystklima, med milde vintre og kjølige somre. Landet er blant de mest industrialiserte i verden, noe som har ført til mye forurensning. Vannkvaliteten er blant Europas dårligste, og luftforurensningen fra industrien er omfattende, særlig i byene.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Belgia ville vi trenge 3.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Belgia ble opprettet i 1831 som følge av den belgiske revolusjonen året før. Landet er sammensatt av sørlige deler av Nederland og nordlige deler av Frankrike. Belgia var det første landet etter Storbritannia til å gjennomføre en omfattende industrialiseringsprosess. Den industrielle revolusjonen førte til økonomisk blomstring i Belgia, som etterhvert begynte å utforske deler av Afrika på jakt etter nye råvarer. På begynnelsen av 1900-tallet rådet Belgia over store landområder i det sentrale Afrika. Størst var Belgisk Kongo. Landet var først den belgiske kongen Leopold IIs personlige eiendom. I 1908 tok den belgiske staten over, og styrte landet fram til det fikk sin uavhengighet i 1960. Kong Leopold og den belgiske stat var ansvarlige for et av verdens mest brutale koloniregimer, og da belgierne trakk seg ut, etterlot de seg et grovt utbyttet land med store interne konflikter og dårlig infrastruktur.

Til tross for belgisk nøytralitet ble landet invadert to ganger i løpet av 1900-tallet. Dette førte til at landet forlot sin langvarige nøytralitetspolitikk, og sluttet seg til forsvarsalliansen NATO etter andre verdenskrig. Belgia er også et av de grunnleggende medlemslandene i EU.

Etter andre verdenskrig ble de språklige motsetningene tydeligere i regionene Flandern i nord og Vallonia i sør, og på 1960-tallet ble det fastslått en språkgrense. Man fikk også en oppsplitting i partisystemet med flamske og vallonske grenser. Splittelsen førte til utfordringer, og det vokste frem ekstremnasjonalistiske grupper og partier på begge sider. Etter 1993 har Belgia vært en føderalstat med tre regioner; nederlandsktalende Flandern i nord, fransktalende Vallonia i sør og den fransk-nederlandske hovedstaden Brussel.

Samfunn og politikk

Belgia er et føderalt konstitusjonelt monarki. Kongen er landets statsoverhodet, men har en seremoniell rolle. Den utøvende makten ligger hos regjeringen, som ledes av en statsminister. Landet er parlamentarisk, som betyr at regjeringen utgår fra flertallet i parlamentet. Det føderale parlamentet i Belgia har to kamre: Senatet og Representantkammeret.

Belgisk politikk har tradisjonelt vært preget av sterke språklige, økonomiske og historiske skillelinjer mellom regionene. Splittingen mellom de to store språkgruppene, nederlandsk og fransk, gjør det vanskelig å danne regjering. Politiske krefter i Flandern har lenge ønsket selvstendighet for regionen, som er rikere enn Vallonia i sør. I 2010-2011 opplevde landet en regjeringskrise som følge av uenigheten om en grunnlovsendring som skal gi større selvstyre for regionene.

Belgia er en viktig aktør i internasjonal politikk, og både NATO og EUs hovedkvarterer ligger i hovedstaden Brüssel. Her ligger også sekretariatet for Benelux-unionen, et samarbeid mellom Belgia, Nederland og Luxembourg.

Høy arbeidsledighet har lenge vært et problem i Belgia, men de regionale skillene er store. Andelen innbyggere uten arbeid er mer enn dobbelt så høy i Vallonia enn i Flandern. I løpet av 2000-tallet har det blitt vedtatt flere omdiskuterte lover. Blant annet ble det i 2002 lovlig med aktiv dødshjelp, som andre land i verden, etter Nederland.

Økonomi og handel

Belgisk økonomi er svært variert og moderne. Dette kan i stor grad forklares med landets raske og tidlige industrialisering, gunstige geografiske plassering og velfungerende transportnettverk. De viktigste eksportvarene er matprodukter, biler, petroleumsprodukter og medisiner. Landet er også kjent for sin produksjon av eksklusive sjokolader og et rikt utvalg av forskjellige ølsorter. Mer enn 80 prosent av råvarene til industrien må importeres. Den velfungerende tjenestesektoren står for nærmere 70 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Til sammen utgjør salg av varer og tjenester nesten 85 prosent av BNP.

Det er stor forskjell på økonomien i nord og sør: Den nordlige havnebyen Antwerpen har moderne, eksportorientert industri, mens økonomien i Brüssel lenger sør domineres av tjenesteytelser og finansinstitusjoner. Da etterspørselen av landets eksportvarer sank på begynnelsen av 1980-tallet gikk landet inn i en lang økonomisk nedgangsperiode. Stor utenlandsgjeld og en gammeldags industri førte til flere problemer. Regjeringen satte i gang omfattende reformer på 1990-tallet, noe som bedret økonomien. De siste årene har Belgia vært påvirket av nedgangstider i verdensøkonomien. Etter finanskrisen i 2008 økte statsgjelden for første gang siden 90-tallet, og i 2015 var den på 106 prosent av BNP. Men belgisk økonomi er likevel sterkere enn mange land i eurosonen.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2018-19 et rollespill der elevene skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (Jemen-konflikten). Belgia er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som føler er informasjon knyttet til dette spillet.  Mer informasjon om FN-rollespillet.

Utenrikspolitikk og forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Belgia har et nært forhold til Vesten og USA, men forholdet til USA ble noe mer anstrengt i en periode da Belgia motsatte seg den amerikanske invasjonen av Irak i 2003. Belgia har etter 2000 deltatt i NATO- og FN-operasjoner i bl.a. Afghanistan, Kosovo, Den demokratiske republikken Kongo og Sudan.

I 2016 ble Belgia rammet av det største terrorangrepet i landets historie. Etterforskningen viste at den samme terrorgruppen som gjennomførte angrepene i Brussel, også hadde vært involvert i terrorangrepene i Paris i november 2015. Disse hendelsene gav Belgia et dårlig rykte når det kom til terror-bekjempelse, og det ble sagt at landet hadde Europas høyeste antall fremmedkrigere i forhold til folketallet.

Hendelsene i 2015-16 ble starten på et mer omfattende anti-terrorprogram i Belgia, og som har gitt positive resultater. Landet har utviklet et fast mottaks- og straffesystem for hjemvendte fremmedkrigere, og oppnevnt spesielle stillinger for avradikalisering og reintegrering. Det er også innført styrket overvåking av ekstreme miljøer, og iverksetting av ulike tiltak for å hindre radikalisering i lokalmiljøer og fengsler.

Tips

Som medlem av EU støtter Belgia organisasjonens vektlegging av en politisk løsning på konflikten i Jemen. Belgia støtter også det humanitære arbeidet i regi av EU og FN, og legger særlig vekt på å sikre mat og grunnleggende helsetjenester til den mest utsatte delen av sivilbefolkningen.

Belgia har gode kontakter og forretningsmessige forbindelser med de ulike Gulf-statene. Belgiske firmaer er engasjert særlig i prosjekter knyttet til bygg og anlegg, transport og produksjon av helseartikler.

Belgia bestemte høsten 2018 å midlertidig stanse eksporten av våpen og militært utstyr til de landene i Koalisjonen som deltar i krigen i Jemen. Landet kan i likhet med en del andre EU-land tenkes å støtte krav om en rettsprosess mot de som har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser i konflikten.

Belgia er også særlig opptatt av den internasjonale kampen mot terror og ønsker tiltak som kan bidra til å redusere terrortrusselen i Europa.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Belgia på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet