Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Belgia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brussel

Etniske grupper

Flamsk 58%, vallonsk 31%, andre 11%

Språk

Flamsk (nederlandsk), fransk, tysk

Religion

Katolikker 75%, andre/ingen 25%

Innbyggertall

10 712 000

Styreform

Føderalt konstitusjonelt monarki

Areal

30 528 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

43 992 PPP$

Nasjonaldag

21. Juli

Andre landsider

Geografi

Belgia er på størrelse med Nordland, og er et av Europas minste land. Landet kan deles inn i tre landskapsområder. Ved kysten i nordvest ligger et sletteområde. Jorda og vegetasjonen er preget av at dette området tidligere var havbunn. De sørlige delene av landet har grønne, fruktbare daler hvor det renner både elver og kunstige kanaler. I landets sørøstlige del ligger fjellkjeden Ardennene.

Belgia har et typisk kystklima, med milde vintre og kjølige somre. Landet er blant de mest industrialiserte i verden, noe som har ført til mye forurensning. Vannkvaliteten er blant Europas dårligste, og luftforurensningen fra industrien er omfattende, særlig i byene.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Belgia ville vi trenge 3.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som i dag er Belgia har tidligere vært del av flere av Europas største riker. På 1500-tallet ble området del av Det tysk-romerske imperiet, og de neste 300 årene ble landet styrt av skiftende herskere. Belgia ble opprettet i 1831, sammensatt av sørlige deler av Nederland og nordlige deler av Frankrike. En omfattende industrialiseringsprosess førte til at landet begynte å utforske deler av Afrika på jakt etter råvarer. På begynnelsen av 1900-tallet rådet Belgia over store landområder i det sentrale Afrika. Under begge verdenskrigene ble landet invadert av tyskerne. Dette førte blant annet til at landet i etterkrigstiden ga opp sin nøytralitet og ble et viktig medlem i forsvarsalliansen NATO. Belgia var også et av landene som var med på å grunnlegge EU. 

Belgia er delt inn i tre deler. Flandern - hvor det snakkes nederlandsk, Vallonia i sør hvor det snakkes fransk og i den fransk-nederlandske hovedstaden Brussel. Etter andre verdenskrig ble det tydelig at Flandern og Vallonia hadde sterke motsetninger. På 1960-tallet fastslo man en språkgrense. Samtidig fikk man en oppsplitting hvor både Flandern og Vallonia fikk hver sine tre politiske grupper: kristendemokrater, sosialister og liberale. Med så mange partier, med sterke regionale interesser ble det etterhvert stadig vanskeligere å bygge stabile regjeringer, og finne løsninger i økonomiske saker. 

I løpet av 1970-og 1980-årene ble splittelsen mellom Flandern og Vallonia enda mer tydelig. Vallonia ble rammet av nedgang i prisen på stål, som de hentet sine inntekter fra. Dermed vokste det frem ekstremnasjonalistiske grupper og partier på begge sider. Belgia startet arbeidet med å vedta stort selvstyre for regionene og språkfellesskapene. I 1993 ble Belgia offisielt en forbundsstat. Sterke krefter ledet av partiet Den flamske blokken (VB) har lenge ønsket løsrivelse og selvstendighet for Flandern. Selv etter at en domstol i 2004 slo fast at VB var et rasistisk parti har de støtte i grupper av befolkningen. Flandern er et rikere område enn Vallonia og vil gjerne beholde mer av de pengene som nå overføres til Vallonia i sør, der økonomien er dårligere og arbeidsledigheten er større. 

Etter valget i 2014 har en sentrum-høyre regjering som for første gang i historien har med et parti som ønsker en deling av Belgia: det flamske høyrenasjonalistiske partiet N-VA. Opprinnelig var det N-VAs leder Bart De Wever som skulle danne regjering, men prosessen dro ut og i midten av sommeren 2014 ble oppdraget gitt til det kristendemokratiske partiet CD&V og Reformbevegelsen. En av de største utfordringene for den nye samlingsregjeringen er å få orden på økonomien og rette opp store budsjettunderskudd og en voksende statsgjeld. 

Samfunn og politikk

Belgia er et føderalt konstitusjonelt monarki. Kongens makt har blitt redusert de siste tiårene og i dag er det i realiteten statsministeren som styrer landet i samarbeid med regjeringen. Belgisk politikk har helt siden selvstendigheten vært dominert av de kulturelle, språklige og økonomiske forskjellene mellom regionene. I Flandern snakker de flamsk (en nederlandsk dialekt), i Vallonia fransk og i Øst-Vallonia tysk. I tillegg er hovedstaden Brüssel en egen region, hvor både fransk og flamsk er offisielle språk. De forskjellige regionene har egne parlamenter. Ulik historisk og økonomisk utvikling har resultert i økende politiske spenninger mellom regionene. I 2010-2011 opplevde landet en regjeringskrise etter uenighet om en grunnlovsendring som skal gi større selvstyre for regionene. Arbeidsledigheten i landet er stor, til tross for generelt høyt velferdsnivå. Belgia er en viktig aktør i internasjonal politikk, og både NATO og EUs hovedkvarterer ligger i hovedstaden Brüssel.'

Belgia har en aldrende befolkning og utgiftene landet har med pensjon har lenge vært høyere enn landets inntekter. I løpet av 2000-tallet har det blitt vedtatt flere lover som har vært omdiskutert. Blant annet ble det i 2002 lovlig med aktiv dødshjelp, som andre land i verden, etter Nederland. 

Økonomi og handel

Belgisk økonomi er svært variert og moderne. Dette kan i stor grad forklares med landets raske og tidlige industrialisering, gunstige geografiske plassering og velfungerende transportnettverk. De viktigste eksportvarene er matprodukter, biler, petroleumsprodukter og tekstiler. Landet er også kjent for sin produksjon av eksklusive sjokolader og et rikt utvalg av forskjellige ølsorter. Mer enn 80 prosent av råvarene til industrien må importeres. Den velfungerende tjenestesektoren står for nærmere 70 prosent av BNP. Det er stor forskjell på økonomien i nord og sør: Den nordlige havnebyen Antwerpen har moderne, eksportorientert industri, mens økonomien i Brüssel lenger sør domineres av tjenesteytelser og finansinstitusjoner. Etter at etterspørselen etter landets eksportvarer sank på begynnelsen av 1980-tallet gikk landet inn i en lang økonomisk nedgangsperiode. Stor utenlandsgjeld og en gammeldags industri førte til flere problemer. Regjeringen satte i gang omfattende reformer på 1990-tallet, noe som bedret økonomien. De siste årene har Belgia vært påvirket av nedgangstider i verdensøkonomien, men belgisk økonomi er likevel sterkere enn mange land i eurosonen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Belgia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  8,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  21,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,5
  Prosent
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  9
  Prosent
  Tertiærnæring
  77
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  30 530
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  27,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  22,6
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 429
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,978
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,073
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,896
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  29,69
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  77
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  39,33
  Prosent
  Global lykkeindeks
  23,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  30,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  33 703
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  7
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  7 967
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  9 951
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  65
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  35 314
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,376
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  7
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  7
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  9
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  31,3
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  12,75
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  8,37
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  19,27
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,8
  Hektar per person
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Belgia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  455 086 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  40 231
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,69