Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bolivia
Bolivia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

La Paz

Etniske grupper

Mestiser (blanding av europeisk og indiansk opphav) 68%, urfolk 20%, europeisk opprinnelse 5%, cholo 2%, afrikansk opprinnelse 1%, andre 1%, uspesifisert 3% (2009)

Språk

Spansk (offisielt) 60,7%, quechua (offisielt) 21,2%, aymara (offisielt) 14,6%, andre 3,6% (2001)

Religion

Romersk-katolske 76,8%, evangelister 8,1%, protestanter 7,9%, andre/ingen 7,2 %

Innbyggertall

10 887 882 (Verdensbanken 2016)

Styreform

Republikk

Areal

1 098 581 Km2

Myntenhet

Boliviansk boliviano

BNI pr innbygger

6 881 PPP$

Nasjonaldag

6. August

Andre landsider

Geografi

I 1884 mistet Bolivia kyststripen sin til Chile og er i dag et land uten kyst. I vest dominerer Andesfjellene landskapet. Andesfjellene deles inn i to kjeder her og mellom dem ligger en høyslette, Altiplano, hvor størstedelen av befolkningen bor. På høysletten er også Titicacasjøen som er Latin-Amerikas største innsjø.

Nord og øst for Andesfjellene er områder med lavere sletteland som dekker to tredeler av landet. Her øker vegetasjonen nordover, fra halvtørt landskap i sør via savanneområder til tropisk regnskog i nordøst. Den ene fjellkjeden, Cordillera Occidental, består av inaktive vulkaner, og Bolivias største fjelltopp Sajama, ligger 6542 moh. Klimaet varierer mye på grunn av store høydeforskjeller. Det er kaldt og tørt i vest, og tropisk klima i nord og øst.

Jorderosjon er et stort miljøproblem, og cirka 30 prosent av landet er rammet. En grunn til det er intensiv skogsdrift. Vannkvaliteten er dårlig på grunn av forurensing. Bolivia er også særlig utsatt for klimaendringer. Det er et av de landene i verden med størst biodiversitet, og når klimaet endrer seg, kan økosystemer forsvinne. Tilgangen på vann kan bli dårligere når isbreene smelter.

Historie

For 3000 år siden vokste jordbrukssamfunnet fram rundt Titicacasjøen hvor de holdt lamaer, dyrket poteter og quinoa. På 1400-tallet ble Bolivia en del av det store inkariket som var et indiansk imperium. Inkariket falt sammen med spanjolenes inntog på 1530-tallet, og i 1538 ble Bolivia erobret av Spania. Indianere ble holdt som slaver og måtte arbeide i gruvene. Etter hvert vokste det frem en stor motstandsbevegelse som ønsket selvstendighet. I 1825 løsrev Bolivia seg fra Spania med general Sucre og frihetshelten Bolívar i spissen. Landet ble oppkalt etter Bolívar, og Sucre ble den første presidenten. Bolivia har siden den gang vært politisk ustabil. 

Militærkupp og diktatur preget landet frem til begynnelsen av 1980-tallet, da forsøk på demokratisering ble gjennomført. Jevnlige økonomiske kriser og høy arbeidsledighet førte imidlertid til store protester fra befolkningen, spesielt fra bønder, arbeidere og middelklassen. Da Evo Morales ble valgt til president i 2005 ble han landets første president med røtter tilbake til urbefolkningen. Han startet arbeidet med en ny grunnlov hvor kamp om lokalt selvstyre og fordeling av inntekter fra olje- og gassindustrien var sentrale stridstema. Og etter en folkeavstemning i 2009 ble den nye grunnloven vedtatt.

Samfunn og politikk

Bolivia er en republikk, der presidenten er både stats- og regjeringssjef. I den nye grunnloven ble urfolkets rettigheter styrket og staten ble sikret kontroll over naturressurser som olje, gass og vann. I tillegg fikk de ulike regionene økt selvstyre.

Morales' venstreradikale politikk har styrket motsetninger som har preget Bolivias politikk i mange tiår, mellom fattige indianere i vest og rike jordeiere i øst. Retten til å produsere kokablader har vært et stridsområde, og landets myndigheter har tidligere fått støtte fra USA til å bekjempe kokaproduksjonen. I den nye grunnloven har imidlertid kokaplanten fått status som naturressurs. I 2016 ble det gjennomført en folkeavstemning for om Morales skal få stille til et fjerde valg i 2019. Resultatet var nei, men spørmålet er ikke endelig avgjort ennå.

Forholdet til USA har blitt dårligere etter at Morales kom til makten. I tillegg har Bolivia et spent forhold til Chile fordi Bolivia vil ha tilbake kyststripen de mistet under krigen i 1884. Til tross for at Bolivia har tilgang til mange naturressurser er de et av Sør-Amerikas fattigste land hvor store deler av befolkningen mangler tilgang til blant annet helsetjenester, og hvor forskjellen mellom rik og fattig er stor.

Økonomi og handel

Økonomien baserer seg hovedsaklig på råvareeksport noe som gjør landet sårbart for prisnedganger i det internasjonale markedet. På begynnelsen av 1980- tallet ble det ført en nyliberalistisk økonomisk politikk i Bolivia da landet sto på randen av økonomisk kollaps.

Etter at Evo Morales ble president har den økonomiske politikken dreid i sosialistisk retning, og staten har overtatt ansvaret for olje- og gassektoren. Høyere skatter og avgifter har ført til økte inntekter i statskassen, som igjen har blitt brukt til å bygge opp skole- og helsesektoren i landet. Selv om den økonomiske veksten bremset under den internasjonale finanskrisen i 2009 greide landet seg godt gjennom krisen. En stor utfordring er imidlertid at den økonomiske veksten er svært ujevnt fordelt mellom ressursrike områder i øst, og fattige fjellområder i vest. Nesten halvparten av befolkningen jobber i landbruket.  Bolivia har mye ulovlig eksport av kokainbase og kokain. 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et rollespill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Bolivia er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Bolivia har et godt forhold til Storbritannia og Frankrike som de handler mye med og også får bistand fra.

Bolivia har i dag et litt anstrengt forhold til USA. I 2008 kastet president Evo Morales USAs ambassadør ut av landet under beskyldninger om at han hadde oppmuntret opposisjonen til å kaste regjeringen. USA svarte med å kaste ut den bolivianske ambassadøren fra USA. USA er også kritiske til Morales sin kokainpolitikk som USA mener ikke er kraftfull nok.

De diplomatiske forholdene mellom Bolivia og Kina har stadig økt i omfang, og de har nylig blitt enige om å videreutvikle de militære båndene mellom landene.

Bolivia har et normalt forhold til resten av landene i Sikkerhetsrådet. De er med i flere latinamerikanske organisasjoner sammen med Uruguay, for det meste handelsavtaler.

Tips

Bolivia har et noe anstrengt forhold til USA og dette kan påvirke deres opptreden i Sikkerhetsrådet. De er skeptiske til at FN skal vedta militær intervensjon i et land, og vil nok heller argumentere for andre virkemidler. Dette kan for eksempel være økonomiske virkemidler, våpenembargo, eller økt humanitær innsats. På et møte i Sikkerhetsrådet 12. juli 2017, sa Bolivia at mangelen på vann og helsetjenester forsterket konflikten. De vil nok derfor mene at nødhjelp og helse er et lurt sted å begynne for å løse konflikten.

Hvis noen foreslår invasjon av Houdeida, vil Bolivia være svært negative til det. Hvis de skal kunne stemme for det, må det foreligge svært konkrete og overbevisende planer som viser at sivilbefolkningen ikke skal lide mer. Dersom planene ikke er overbevisende nok, vil nok Bolivia stemme mot en invasjon.

At FN tar over ansvaret for havna i Houdeida for en periode, er Bolivia positive til.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bolivia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  3,3
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  7,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,7
  Prosent
  Primærnæring
  13
  Prosent
  Sekundærnæring
  37
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 098 580
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  50,6
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 052
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  3,0
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  67
  År
  Forventet levealder for kvinner
  69
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  26,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  12
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  75,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,934
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,446
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,674
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  83,66
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  33
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  53,08
  Prosent
  Global lykkeindeks
  23,3
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  78,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  28
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  705
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  90,5
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  7,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  43,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  15,9
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  570
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  775
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,021
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  38
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  116
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  206
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  120
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  22
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  33,88
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,87
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,89
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,56
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  27
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  95,1
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  50
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  32 997 684 515
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 095
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,84