[[suggestion]]
Brunei
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bandar Seri Begawan

Etniske grupper

Malayere 66 %, kinesere 10 %, andre 24 % (2016)

Språk

Malayisk (Bahasa Melayu) (offisielt), engelsk, kinesiske dialekter

Religion

Muslimer (offisielt) 79 %, kristne 9 %, buddhister 8 %, andre (inkludert lokale religioner) 5 % (2011)

Innbyggertall

429 000 (2017)

Styreform

Sultanat

Areal

5 770 km²

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

77 421 PPP$

Nasjonaldag

23. Februar

Andre landsider

Geografi

Staten Brunei omfatter to adskilte deler på nordvestkysten av øya Borneo, og er omsluttet av den malayiske delstaten Sarawak. Den vestlige delen er størst og rommer mesteparten av Bruneis befolkning. Den østlige delen av Brunei er preget av høydedrag. Bruneis høyeste punkt er det 1 850 meter høye fjellet Bukit Pagon. Bruneis natur består for det meste av lavland, tette skoger og mangrovesumper. Omkring tre fjerdedeler av arealet er dekket av av tett regnskog. Omtrent to prosent av arealet er dyrkbart, men bare halvparten er oppdyrket.

Brunei har et tropisk regnskogsklima og det er varmt og fuktig hele året. De mest regnfulle månedene er november og desember. Luftfuktigheten er høy hele året: ca. 80 prosent.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Brunei ville vi trenge 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Man vet lite om Bruneis tidlige historie. Det er kjent at på 1400-tallet frigjorde Brunei seg fra det javanesiske Majapahit-riket, ble et uavhengig sultanat og innførte islam. På 1500-tallet var Bruneis et viktig handelssentrum og en stormakt. Landet omfattet Borneo og den sydlige delen av den filippinske øystaten.

De påfølgende århundrene gikk sultanatet inn i en nedgangsperiode. På 1800-tallet havnet riket i klemme mellom britiske kolonister, som tok for seg av landets territorium. I 1888 besluttet sultanene at det beste var å stille seg under Storbritannias beskyttelse. Landet ble et britisk protektorat, men sultanen forble det religiøse overhodet.

Etter en periode med japansk okkupasjon under andre verdenskrig fikk Brunei stadig mer selvstyre av Storbritannia. I 1959 fikk landet egen grunnlov. Det ble holdt demokratiske parlamentsvalg i 1962. Da sultanen ikke sammenkalte det nyvalgte parlamentet ble det opprør. Sultanen innførte unntakstilstand, som tilsidesatte mye av grunnloven. Det har ikke blitt avholdt valg siden. For Storbritannia ble det stadig pinligere å fremstå som et foreldet sultanats høye beskytter, og Brunei ble uavhengig i 1984.

Samfunn og politikk

Brunei er et sultanat. Landets grunnlov gir sultanene mye makt, men Brunei skal også ha en lovgivende forsamling. Etter landets selvstendighet stengte sultanen parlamentet, og unntakstilstanden har blitt fornyet hvert år siden 1962. I praksis er derfor landet et eneveldig monarki.

Landet styres av sultan Hassanal Bolkiah. Han utnevner sin egen regjering, og er statsminister, finansminister og forsvarsminister. Resten av regjeringen består for det meste av familiemedlemmer.

Siden 2004 har parlamentet fått møte noe få ganger i året. Sultanen endret samtidig grunnloven, slik at han selv utnevner 30 av parlamentets 45 medlemmer. Om eller når det skal holdes valg for de resterende plassene i parlamentet er uklart.

Brunei anses som et av de politisk mest stabile land i Asia, men med svært begrensede demokratiske rettigheter. Mediene betraktes som sultanfamiliens talerør. Ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfriheten er sterkt begrenset og kvinners rettigheter er innskrenket. Islam har fått en stadig større plass i samfunnet, og det er innført Sharialover.

Økonomi og handel

På 1970-tallet ble Brunei den rikeste staten i Sørøst-Asia, takket være landets enorme oljeressurser. I dag står olje- og gassressurser for drøyt halvparten av BNP, og mer enn 90 prosent av landets eksport. Bruneis fremste handelspartnere er Japan, Singapore, Malaysia, Sør-Korea og USA. Produksjon av rågummi, som tidligere var landets viktigste inntektskilde, er i dag av liten betydning.

Staten sysselsetter omlag halvparten av Bruneis arbeidskraft, og omtrent 40 prosent arbeider innen olje- og annen industri. Oljerikdommen har gitt befolkningen en høy levestandard. I Brunei får alle statsborgere gratis helsetjenester og utdanning og de betaler ingen inntektsskatt.

Bruneis formue, olje- og gassressurser holder etter hvert på å ta slutt. Derfor prøver regjeringen å gjøre landets økonomi mer allsidig og mindre oljeavhengig. Brunei ønsker å profilere seg som et finansielt sentrum, samt som en destinasjon for luksus- og økoturisme. Det finnes likevel ingen sektor som ser ut til å kunne erstatte olje og gass i nærmeste fremtid.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Brunei på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  4 290 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,853
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  75,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  81
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  5,5
  Hektar per person
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  9 109
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  22,12
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,4
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  5 770
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,82
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  72,1
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  7
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  6,90
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  63
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  51,48
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  59,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,9
  Prosent av BNP
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  2,6
  Prosent
  Undervektige barn
  2,9
  Prosent
  Veksthemmede barn
  19,70
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  78
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  23
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  11
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  64
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,4
  Prosent
  Alfabetisme
  96,1
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  93,8
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  33,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  9,09
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  10 243
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  6,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  12 128 089 002
  US Dollar
  BNP per innbygger
  28 291
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  60
  Prosent
  Tertiærnæring
  31
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,03
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  94,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  93
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  434 076
  tall