Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Brunei
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bandar Seri Begawan

Etniske grupper

Malayere 66.3%, kinesere 11.2%, urbefolkning 3.4%, andre 19.1% (anslag fra 2004)

Språk

Malayisk (offisiell), engelsk, kinesisk

Religion

Muslimer (offisiell) 67%, buddhister 13%, kristne 10%, andre 10%

Innbyggertall

428 539

Styreform

Konstitusjonelt sultanat

Areal

5765 Km2

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

70 817 PPP$

Nasjonaldag

23. Februar

Andre landsider

Geografi

Staten Brunei omfatter to adskilte deler på nordvestkysten av øya Borneo, og er omsluttet av den malayiske delstaten Sarawak. Den vestlige delen er størst og rommer mesteparten av Bruneis befolkning. Den østlige delen av Brunei er preget av høydedrag. Bruneis natur består av lavland, tette skoger og mangrove sumper. Omkring tre firedeler av arealet er dekket av tett regnskog. Bruneis har et tropisk regnskogsklima og det er varmt og fuktig hele året. De mest regnfulle månedene er november og desember. Luftfuktigheten er høy hele året: ca. 80 prosent. Bruneis høyeste punkt er det 1 850 meter høye fjellet Mt. Pagon øst i landet.

Historie

Bruneis sultanat var fra 1300- til 1500-tallet et viktig handelssentrum og en stormakt, som omfattet nesten hele øya Borneo og den sydlige delen av den filippinske øystaten. Hollendere ankom området på 1600-tallet, og tok det delvis under sitt herredømme. På 1700-tallet omfattet Bruneis rike bare Borneos nordre deler. På 1800-tallet tapte riket mer områder til britene, og til slutt ble Brunei i 1888 en stat under Storbritannias beskyttelse. En periode under andre verdenskrig, 1941-1945, ble Brunei okkupert av Japan. Da staten Malaysia ble grunnlagt i 1962-63 oppstod det uroligheter i landet. Bruneiere var sterkt imot å bli en del av Malaysia, noe som førte til at Brunei ble den eneste staten på øya Borneo som bevarte sin selvstendighet. På 1960-tallet oppsto det et opprør mot monarkiet, noe som var uvanlig, og for å roe det ned trengte man hjelp av Storbritannia. Brunei fikk økt selvstyre på 60-tallet, men landet forble britisk protektorat helt til 1984.

Samfunn og politikk

Brunei har en høy levestandard grunnet rikdommen fra sine olje- og gassressurser. I Brunei får alle statsborgere gratis helsetjenester og utdanning og de betaler ingen inntektsskatt. Landet styres av sultan Hassanal Bolkiah, som er den 29. sultanen i en familie som har hatt makten i over 500 år. Han regnes for å være en av verdens rikeste menn. I henhold til Bruneis grunnlov av 1959 er sultanen statsoverhode med full utøvende makt. Et statsråd bestående av 14 medlemmer, plukket ut av ham selv, assisterer sultanen. Sultanen er selv statsminister, finansminister og forsvarsminister. Kronprinsen er utnevnt til seniorminister og sultanens bror, prins Mohamed, er utenriksminister. Brunei anses som et av de politisk mest stabile land i Asia, men med svært begrensede demokratiske rettigheter. Mediene betraktes som sultanfamiliens talerør. Ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfriheten er sterkt begrenset og kvinners rettigheter er innskrenket.

Økonomi og handel

På 1970-tallet ble Brunei den rikeste staten i Sørøst-Asia, takket være landets enorme oljeressurser. I dag står olje- og gassresursser for drøyt halvparten av BNP og mer enn 90% av landets eksport. Produksjon av rågummi, som tidligere var landets viktigste inntektskilde, er i dag av liten betydning. Staten sysselsetter omlag halvparten av Bruneis arbeidskraft, og omtrent 40 prosent arbeider innen olje- og annen industri. Brunei eksporterer sine produkter hovedsaklig til Japan, og andre viktige eksportland er Sør-Korea og USA. Bruneis finansformue holder etter hvert på å ta slutt, og derfor har man prøvd å gjøre landets økonomi mer allsidig. Brunei ønsker å profilere seg som et finansielt sentrum, samt som en destinasjon for luksus- og økoturisme.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Brunei på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  4,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  6,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,8
  Prosent
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  68
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  31
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  5 770
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  72,1
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  429
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  78
  År
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  0
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,865
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  10,06
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  58
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  63,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  9 704
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  76,2
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  0
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  3,1
  Prosent av BNP
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  17
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  23
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  62
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  53,72
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  18,92
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  16,49
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  91
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,6
  Prosent
  Alfabetisme
  96,7
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  12 930 394 938
  US Dollar
  BNP per innbygger
  36 608
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -3,72