Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bulgaria
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sofia

Etniske grupper

Bulgarere 83.9%, tyrkere 9.4%, roma (sigøynere) 4.7%, andre 2% (inkluderer makedonere, armenere, krimtatarer og tsjerkessere) (2001)

Språk

Bulgarsk (offisiell) 84.5%, tyrkisk 9.6%, romani 4.1%, andre/uspesifiserte 1.8% (2001)

Religion

Bulgarsk ortodokse 82.6%, muslimer 12.2%, andre kristne 1.2%, andre/uspesifisert 4% (2001)

Innbyggertall

7 112 641

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

110 879 Km2

Myntenhet

Lev

BNI pr innbygger

17 512 PPP$

Nasjonaldag

3. Mars

Andre landsider

Geografi

Bulgaria består av sletteområder og fjell. I nord er det fruktbart, før landet deles av med Balkanfjellene, og gradvis går over i sletter i sør. Bulgaria er plassert midt på den østre Balkanhalvøya, med svartehavet i øst, Donau i nord og Hellas i sør. Landet har typisk middelhavsklima med milde vintre i sør og ved Svartehavet, med varme somrer og kalde vintre i indre og nordlige deler. 

Klimautfordringene for Bulgaria er flere. Luftforurensning fra industrien, kloakkutslipp i elveløp, og avskoging. 

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bulgaria ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I Romerriket var det som i dag er Bulgaria en del av provinsen Moesia. På 500-tallet kom slavere som innvandrere til landet. I 1679 kom tyrkiske bulgarere, som gav Bulgaria sitt navn. På 1700- og 1800-tallet vokste behovet for å frigjøre seg fra Tyrkia, og i 1870 rev kirken seg løs fra styret i Konstantinopel. Med hjelp av russerne greide bulgarerne å løsrive seg, og opprette det selvstendige fyrstedømmet Bulgaria, under Tyrkia. 1. verdenskrig ble vanskelig for Bulgaria og i 1919 måtte de gi fra seg landsdeler til det som da het Joguslavia. Nå fulgte en lang periode med Boris 3. ved makten. Han styrte som diktator frem til sin død i 1943. 

I andre verdenskrig erklærte Bulgaria seg nøytralt, men Sovjetunionen rykket inn i landet i 1944. Kommunistisk maktovertakelse fulgte, kongen ble avskaffet ved folkeavstemning i 1946 og planøkonomi, industrialisering og tvangskollektivisering av landbruket i 1948. Fra 1962 var Todor Sjikov Bulgarias sterke mann og leder. Ettpartistaten Bulgaria var lenge et trofast medlem av den sovjetiske maktblokken. Da Sovjetunionen falt, falt også Sjikov og Bulgaria kunne holde sitt første frie valg i 1990. Lenge var det uro og kaos som hersket, men etter 1997 har alle regjeringer sittet ut sin periode. Bulgarias tidligere konge Simeon 2. var statsminister fra 2001-2005. Han oppnådde flere politiske seire ved makten. Blant annet medlemskap i NATO i 2004, og forhandlingene om medlemskap i EU var i startfasen allerede samme år. Økonomien ble bedre, og arbeidsledigheten sank. Til tross for dette greide han ikke å få bukt med korrupsjon og kriminalitet, og folket syntes ikke han innfridde forventningene om forbedret levestandard. En venstreregjering etterfulgte den tidligere kongen. Innen valga et i 2009 var misnøyen med regjeringen allikevel så stor at valget ble vunnet overlegent av høyrepartiet Medborgere for europeisk utvikling i Bulgaria (Gerb). Men heller ikke Gerb greide å møte de store utfordringene med politiske løsninger. 

I begynnelsen av 2013 ble Gerb tvunget til å gi fra seg makten etter protester fra folket. Valgresultatet ble dødt løp mellom høyre og venstresiden. Ingen greide å lage et flertall i parlamentet. Det endte med en ekspertregjering med støtte fra sosialistpartiet. Etter fire mistillitsvotum og klare styringsvansker ble det igjen avholdt valg i 2014. Denne gangen greide Gerb å få nok stemmer og Bojko Borisov kom tilbake som statsminister. Han dannet en mindretallsregjering. Samme år rammer en bankkrise. Bulgarias fjerde største bank fratas sin lisens og erklæres konkurs. Bankens kunder har ikke kunnet ta ut pengene fra kontoene sine. 

Samfunn og politikk

Kommunistregimet opphørte i 1990, og de første demokratiske valgene siden den annen verdenskrig ble avholdt samme år. Landet fikk en ny grunnlov i 1991 og etter denne er landet en parlamentarisk-demokratisk republikk. Bulgarias president blir valgt ved et direkte folkevalg for fem år, for maksimalt to perioder. Presidenten er den øverste styresmakten i landet, og er også forsvarets øverstkommanderende. Nasjonalforsamlingen velges for fire år. Bulgarsk politikk har siden kommunistregimets fall vært preget av en del uro, og flere partier og allianser har sittet ved makten. Bulgaria ble medlem i NATO i 2004 og EU i 2007. Landet har hatt flere store utfordringer knyttet til korrupsjon, organisert kriminalitet og høy arbeidsledighet. EU har stilt strenge krav til forbedringer og har i perioder fryst den økonomiske hjelpen til landet. Levestandarden i landet er forholdsvis lav og fattigdom er utbredt.

Overgangen til markedsøkonomi har vært vanskelig for landet. Under den akutte krisen i 1997 var det tilfeller av hungersnød. Etter 2000 har økonomien og levestandarden blitt bedre, men de seneste årene har finanskrisen igjen rammet landet. Situasjonen er særlig vanskelig for dem som står utenfor arbeidsstyrken; pensjonister, arbeidsløse, funksjonshemmede, gatebarn, barnehjemsbarn og romfolk. Barnedødeligheten er betydelig høyere enn i resten av Europa. Bulgaria er et av de landene i Europa hvor Unicef har størst andel barn som vokser opp i barnehjem. Med hjelp av FN samarbeider myndighetene med å finne nye hjem til disse barna. Målet om å kunne stenge alle barnehjem innen 2014 er langt fra oppnådd. 

En annen spesielt utsatt gruppe i Bulgaria er romfolket. I denne gruppen regnes 80% som fattige. Helse, utdanning og sosial støtte til denne gruppen er vesentlig dårligere enn for en gjennomsnittlig bulgarer. Mange romfolk bor i elendige hus uten skikkelige sanitære forhold. 

Økonomi og handel

Etter at kommunismen kollapset i 1991, begynte Bulgaria sin smertefulle og langsomme overgang til markedsøkonomi. Kommunismens fall raserte Bulgarias økonomi og BNP falt med opptil 40 prosent. I 2004 hadde den steget opp til samme nivå som før fallet. Den pågående økonomiske krisen har også hatt sin innvirkning på Bulgarias økonomi. Det har likevel skjedd en utvikling: Arbeidsledighetstallene har sunket og inflasjonen er under kontroll. På 2000-tallet hadde mesteparten av industrien blitt privatisert. Omfattende korrupsjon er fortsatt den største bremsende faktoren for Bulgarias økonomiske utvikling. Bulgarias viktigste eksportartikler er maskiner og landbruksprodukter. Landets største naturressurser er kobber, bly og tre. I dag står tjenestesektoren, med turisme og utenrikshandel, for mesteparten av BNP.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bulgaria på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  10,9
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  22,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  11,6
  Prosent
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  7
  Prosent
  Tertiærnæring
  68
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  111 000
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  32,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  35,2
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  7 085
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,984
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,223
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,794
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  9,05
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  41
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  20,42
  Prosent
  Global lykkeindeks
  20,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  55,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 867
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  16
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  4 640
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  6 751
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 269
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  16 557
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,699
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,5
  Prosent av BNP
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  41
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  11
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  27
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  35,4
  Prosent
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  35,01
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,45
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  10,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,6
  Hektar per person
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,0
  Prosent
  Alfabetisme
  98,4
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  86
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  50 199 117 547
  US Dollar
  BNP per innbygger
  6 820
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  2,27