[[suggestion]]
Bulgaria
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sofia

Etniske grupper

Bulgarere 76.9%, tyrkere 8%, romani (sigøynere) 4.4%, andre 10,7% (inkluderer russere, armenere mfl.) (2011)

Språk

Bulgarsk (offisiell) 76.8%, tyrkisk 8.2%, romani 3.8%, andre 11,2% (2011)

Religion

Ortodokse 59.4%, muslimer 7.8%, andre 29,1%, ingen religion 3,7% (2011)

Innbyggertall

7 085 000 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

111 000 Km2

Myntenhet

Lev

BNI pr innbygger

19 243 PPP$

Nasjonaldag

3. Mars

Andre landsider

Geografi

Bulgaria ligger på den østre Balkanhalvøyen og har kyst mot Svartehavet i øst. Bulgaria består av sletteområder og fjell. Omtrent en tredjedel av landet er dekket av skog. Store deler av Bulgaria har innlandsklima med varme somre og kalde vintre. I sør, og ved kysten ut mot Svartehavet, er klimaet mer typisk middelhavsklima. Nedbørsmengden fordeler seg jevnt utover året. I nord, og i de mange fjellene, faller det snø om vinteren.

Luftforurensning fra industrien, kloakkutslipp i elveløp og avskoging er blant landets største klimautfordringer.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bulgaria ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Et tyrkisk rytterfolk, bulgarerne, innvandret på 600-tallet. Bulgarerne opprettet kongeriket, og navngav Bulgaria. På slutten av 1100-tallet ble det bulgarske riket angrepet av det osmanske riket. Bulgaria forble en tyrkisk provins i 500 år. På 1700- og 1800-tallet vokste behovet for å frigjøre seg fra Tyrkia. Med støtte fra Russland klarte bulgarerne å løsrive seg, i 1878 ble det selvstendige fyrstedømmet Bulgaria opprettet under Tyrkia. Etter første verdenskrigen mistet landet flere landsdeler til Jugoslavia. Deretter fulgte en lang periode med Boris 3. ved makten. Han styrte som diktator frem til sin død i 1943.

Under andre verdenskrig erklærte Bulgaria seg nøytralt. Sovjetunionen rykket inn i landet i 1944. Kommunistisk maktovertakelse fulgte, og kongen ble avsatt i 1946. Bulgaria gikk fra å være et monarki til å bli en folkerepublikk. Økonomien ble lagt om til planøkonomi med hovedvekt på industrialisering og tvangskollektivisering av landbruket fra 1948. Ettpartistaten var lenge medlem av den sovjetiske maktblokken. Kommunistregimet i Bulgaria opphørte i 1990, og de første frie demokratiske valgene siden annen verdenskrig ble avholdt samme år.

Samfunn og politikk

Bulgaria er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Bulgarias statsoverhode er presidenten. Presidenten velges ved direkte folkevalg hvert femte år. Det er stemmeplikt i landet. Presidenten kan kun gjenvelges en gang. Den reelle politiske makt ligger hos regjeringen. Nasjonalforsamlingen har 240 medlemmer, og valg avholdes hvert fjerde år.

 

Siden kommunistregimets fall har bulgarsk politikk vært preget av uro, og overgangen til markedsøkonomi har vært vanskelig for landet. Bulgaria ble medlem av NATO i 2004, og EU i 2007. Da bedret økonomien i landet seg. Store utfordringer knyttet til korrupsjon, organisert kriminalitet og høy arbeidsledighet preger fortsatt landet. EU har stilt strenge krav til forbedringer og har i perioder fryst den økonomiske hjelpen til landet. Levestandarden er forholdsvis lav og fattigdom er utbredt. Situasjonen er særlig vanskelig for de som står utenfor arbeidsstyrken; pensjonister, arbeidsløse og funksjonshemmede. Landet har også et svært høyt antall gatebarn og barnehjemsbarn og behandler romfolk dårligere enn andre innbyggere.

Økonomi og handel

Etter at kommunismen kollapset i 1991, begynte Bulgaria sin smertefulle og langsomme overgang til markedsøkonomi. På 2000-tallet hadde mesteparten av industrien blitt privatisert. Kommunismens fall raserte landets økonomi, men i 2004 hadde økonomien steget opp til samme nivå som før fallet. Regnet ut i fra bruttonasjonalprodukt per innbygger er Belgia det fattigste av EUs medlemsland.

 

Etter andre verdenskrig har industri vært viktigste næringsvei etterfulgt av jordbruk. Turisme er også en viktig næring for landet. Hvete, bygg, ris, mais, frukt, grønnsaker og bomull er de viktigste jordbruksproduktene. En spesialitet er produksjon av rosenolje. Industrien domineres av tungindustri. Det er også en betydelig tekstilindustri. Omfattende korrupsjon er fortsatt den største bremsende faktoren for Bulgarias økonomiske utvikling.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bulgaria på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  22,90
  prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,813
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,710
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
  Lykkeindeks
  5,01
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  72,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  65
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,2
  Hektar per person
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  42 416
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  5,87
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,2
  Prosent
  Marine verneområder
  83
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  111 000
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,94
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  32,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  35,4
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  998
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  21 494
  Personer
  Fredsindeksen
  1,635
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  8,60
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  42
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  35,11
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  51,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,6
  Prosent av BNP
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  3,0
  Prosent
  Undervektige barn
  3,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  8,80
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  11
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  11,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  39
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  25
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,9
  Prosent
  Alfabetisme
  98,4
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,2
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,223
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  39,2
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  23,75
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,6
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  49
  Prosent
  Vannuttak
  41,6
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 867
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  18
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  91
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  4 709
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  22,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  58 220 973 783
  US Dollar
  BNP per innbygger
  8 228
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  68
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,50
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  63,4
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  6 751
  Personer
  Befolkningstall
  7 036 848
  tall