[[suggestion]]
Bulgaria
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sofia

Etniske grupper

Bulgarere 76.9%, tyrkere 8%, romani (sigøynere) 4.4%, andre 10,7% (inkluderer russere, armenere mfl.) (2011)

Språk

Bulgarsk (offisiell) 76.8%, tyrkisk 8.2%, romani 3.8%, andre 11,2% (2011)

Religion

Ortodokse 59.4%, muslimer 7.8%, andre 29,1%, ingen religion 3,7% (2011)

Innbyggertall

7 085 000 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

111 000 Km2

Myntenhet

Lev

BNI pr innbygger

19 243 PPP$

Nasjonaldag

3. Mars

Andre landsider

Geografi

Bulgaria ligger på den østre Balkanhalvøyen og har kyst mot Svartehavet i øst. Bulgaria består av sletteområder og fjell. Omtrent en tredjedel av landet er dekket av skog. Store deler av Bulgaria har innlandsklima med varme somre og kalde vintre. I sør, og ved kysten ut mot Svartehavet, er klimaet mer typisk middelhavsklima. Nedbørsmengden fordeler seg jevnt utover året. I nord, og i de mange fjellene, faller det snø om vinteren.

Luftforurensning fra industrien, kloakkutslipp i elveløp og avskoging er blant landets største klimautfordringer.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bulgaria ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Et tyrkisk rytterfolk, bulgarerne, innvandret på 600-tallet. Bulgarerne opprettet kongeriket, og navngav Bulgaria. På slutten av 1100-tallet ble det bulgarske riket angrepet av det osmanske riket. Bulgaria forble en tyrkisk provins i 500 år. På 1700- og 1800-tallet vokste behovet for å frigjøre seg fra Tyrkia. Med støtte fra Russland klarte bulgarerne å løsrive seg, i 1878 ble det selvstendige fyrstedømmet Bulgaria opprettet under Tyrkia. Etter første verdenskrigen mistet landet flere landsdeler til Jugoslavia. Deretter fulgte en lang periode med Boris 3. ved makten. Han styrte som diktator frem til sin død i 1943.

Under andre verdenskrig erklærte Bulgaria seg nøytralt. Sovjetunionen rykket inn i landet i 1944. Kommunistisk maktovertakelse fulgte, og kongen ble avsatt i 1946. Bulgaria gikk fra å være et monarki til å bli en folkerepublikk. Økonomien ble lagt om til planøkonomi med hovedvekt på industrialisering og tvangskollektivisering av landbruket fra 1948. Ettpartistaten var lenge medlem av den sovjetiske maktblokken. Kommunistregimet i Bulgaria opphørte i 1990, og de første frie demokratiske valgene siden annen verdenskrig ble avholdt samme år.

Samfunn og politikk

Bulgaria er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Bulgarias statsoverhode er presidenten. Presidenten velges ved direkte folkevalg hvert femte år. Det er stemmeplikt i landet. Presidenten kan kun gjenvelges en gang. Den reelle politiske makt ligger hos regjeringen. Nasjonalforsamlingen har 240 medlemmer, og valg avholdes hvert fjerde år.

 

Siden kommunistregimets fall har bulgarsk politikk vært preget av uro, og overgangen til markedsøkonomi har vært vanskelig for landet. Bulgaria ble medlem av NATO i 2004, og EU i 2007. Da bedret økonomien i landet seg. Store utfordringer knyttet til korrupsjon, organisert kriminalitet og høy arbeidsledighet preger fortsatt landet. EU har stilt strenge krav til forbedringer og har i perioder fryst den økonomiske hjelpen til landet. Levestandarden er forholdsvis lav og fattigdom er utbredt. Situasjonen er særlig vanskelig for de som står utenfor arbeidsstyrken; pensjonister, arbeidsløse og funksjonshemmede. Landet har også et svært høyt antall gatebarn og barnehjemsbarn og behandler romfolk dårligere enn andre innbyggere.

Økonomi og handel

Etter at kommunismen kollapset i 1991, begynte Bulgaria sin smertefulle og langsomme overgang til markedsøkonomi. På 2000-tallet hadde mesteparten av industrien blitt privatisert. Kommunismens fall raserte landets økonomi, men i 2004 hadde økonomien steget opp til samme nivå som før fallet. Regnet ut i fra bruttonasjonalprodukt per innbygger er Belgia det fattigste av EUs medlemsland.

 

Etter andre verdenskrig har industri vært viktigste næringsvei etterfulgt av jordbruk. Turisme er også en viktig næring for landet. Hvete, bygg, ris, mais, frukt, grønnsaker og bomull er de viktigste jordbruksproduktene. En spesialitet er produksjon av rosenolje. Industrien domineres av tungindustri. Det er også en betydelig tekstilindustri. Omfattende korrupsjon er fortsatt den største bremsende faktoren for Bulgarias økonomiske utvikling.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bulgaria på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  111 000
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  32,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  35,2
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  7 036 848
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,223
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,813
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 867
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  6 751
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 046
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  21 908
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,635
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  27
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,87
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  10,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,2
  Hektar per person
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,14
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,984
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  8,84
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  42
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  37,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  23,75
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,93
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  51,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,0
  Prosent
  Alfabetisme
  98,4
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  86
  Prosent
 •  

  Bulgaria

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  22,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,9
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Tertiærnæring
  68
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  48 742 394 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data