[[suggestion]]
Burkina Faso
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ouagadougou

Etniske grupper

Mossi 52 %, andre (gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande, fulani) 48%.

Språk

Fransk (offisielt), sudanske stammespråk

Religion

Muslimer 60,5 %, katolikker 19 %, animister 15,3 %, protestanter 4,2%, andre/ingen 1%.

Innbyggertall

19 742 715 (2018, anslag)

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

274 122 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

1 771 PPP$

Nasjonaldag

11. desember

Andre landsider

Geografi

Burkina Faso er uten kyst og ligger i det tørre Sahel-beltet i Vest-Afrika. Store deler av landet har savannelandskap. Vegetasjonen varierer fra fuktig savanne i sør, til tornekratt og steppe i nord. Landet har et rikt dyreliv med blant annet elefanter, flodhester, aper, antiloper, løver og leoparder – i tillegg er det et rikt mangfold av fugle- og insektarter.

Landet har et tropisk klima med store forskjeller mellom tørke- og regntid. Den gjennomsnittlige nedbøren er liten, og lange tørketider har gjort vann til en knapp ressurs. Ørkenspredning og erosjon er alvorlige miljøproblemer som ødelegger den dyrkbare jorden.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Burkina Faso ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Mossi-kongedømmene satt med makten i over fem hundre år, fra 1400-tallet til franskmennene koloniserte landet i 1904 og gav det navnet Øvre Volta. Landet ble selvstendig i 1960, og siden har landet blitt styrt av flere militære regimer.

I 1983 gjennomførte Thomas Sankara et militærkupp og skiftet landets navn fra Øvre Volta til Burkina Faso, som betyr «de ærlige menns land». Sankara ble ansett som en folkelig og svært populær president, selv om han ikke var demokratisk valgt. Han gjennomførte en revolusjon som omfordelte land fra rike til fattige, og sørget for at landsbygden ble utviklet, med sykehus og skoler. I 1987 ble president Sankara drept av sin nærmeste medarbeider, Blaise Compaoré. Siden var Compaoré president til 2014, da han ble avsatt etter folkelige protester.

I 1998 ble en avisredaktør drept av presidentens sikkerhetsstyrker. Hendelsen utløste en storm av protester fra opposisjonen og sivilsamfunnet. President Campaoré mistet mye av støtten, og ble tvunget til å gjøre landet mer demokratisk.

Siden 2012 har nabolandet Mali vært i konflikt med islamistiske og separatistiske opprørsgrupper, og derfor flykter mange over grensen til Burkina Faso.

Les mer om konflikten i Mali her.

Samfunn og politikk

Burkina Faso er en parlamentarisk republikk, hvor presidenten er statssjef og kan sitte i to femårsperioder, og statsministeren er regjeringssjef. Et demokratisk valg ble holdt i 2015. Terror og korrupsjon gjennomsyrer samfunnet, men media og sivilsamfunnet er sterke demokratiske krefter som fører landet i riktig retning.

Omtrent 60 forskjellige folkegrupper bor i landet, og har sine egne språk. Mossi-folket utgjør nesten halvparten av befolkningen. Mossi-folket har tradisjonelt hatt makt både politisk og militært.

Burkina Faso er et av verdens aller fattigste land. Verst er det i de tørre områdene i nord, hvor to tredeler av alle familier lever under fattigdomsgrensen. Nesten hvert tiende barn som fødes dør før det har fylt ett år. Helseproblemene i landet er enorme, med underernæring og tilgang til rent vann som de største utfordringene. Fattigdom har drevet mange burkinier på flukt til nabolandene Ghana og Elfenbenskysten.

Økonomi og handel

Burkina Faso har store reserver av bomull, gull og mineralet mangan. Mesteparten av gullet selges til Sveits, som derfor er den viktigste handelspartneren. Landet er likevel avhengig av bistand, og industrien er lite utbygd. Det er kostbart å utvinne mineralressurser, og det er lang vei til en havn varene kan eksporteres fra. Pengene de tjener sendes hjem, og er veldig viktig for landets økonomi.

Omtrent 80 prosent av befolkningen jobber i jordbruket, og derfor er landet helt avhengig av regn. I tørketiden flytter flere hundre tusen jordbruksarbeidere til nabolandene på jakt etter arbeid.

På 90-tallet måtte Burkina Faso bli underlagt strukturtilpasningsprogrammet til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, for å få lån. Programmet krevde at mange statseide selskaper skulle privatiseres, og derfor er det færre nasjonaliserte sektorer enn da Thomas Sankara var president på 80-tallet.

Prisøkninger på mat og brensel var en underliggende årsak til opprøret i 2011. Myndighetene innførte skatteletter og lovte å senke prisene, noe som førte til større underskudd i statsbudsjettet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Burkina Faso på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  885 390 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  43,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,520
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  40,10
  prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,423
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,288
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  57
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
  Lykkeindeks
  4,59
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  25,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  65,8
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  70
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,3
  Hektar per person
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 849
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,16
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  274 220
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,99
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  21,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,3
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  16 419
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  25 166
  Personer
  Fredsindeksen
  2,029
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  76,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  46,64
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  47 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,53
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  86,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  21,3
  Prosent
  Undervektige barn
  7,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  27,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  81
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  56
  År
  Malariatilfeller
  412,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  371
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  25
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  129
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  49
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  50,1
  Prosent
  Alfabetisme
  34,6
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  76,4
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,615
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  31,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  44,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  11,02
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  72
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  10
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  19,2
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  4,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  12 322 864 245
  US Dollar
  BNP per innbygger
  642
  US Dollar
  Primærnæring
  28
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,29
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  15,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  28
  Prosent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  203
  Personer
  Befolkningstall
  19 751 651
  tall