[[suggestion]]
Cookøyene
Cook-øyenes flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Avarua

Etniske grupper

Maorier 88%, andre 12% (2011)

Språk

Engelsk (offisielt) 86.4%, maori (offisielt) 76.2%, andre 8.3% (2011)

Religion

Protestanter 62.8%, romersk-katolske 17%, mormonere 4.4%, andre/uspesifisert 15.8% (2011)

Innbyggertall

17 000 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

230 km2

Myntenhet

Newzealandsk dollar

Nasjonaldag

1. mandag i august

Andre landsider

Geografi

Cookøyene er en øystat i Stillehavet som består av 15 små øyer. Landet består av to øygrupper som ligger nordøst for New Zealand, mellom amerikansk Samoa og Fransk Polynesia. Den sørlige øygruppa består av åtte bratte, fruktbare vulkanøyer. Her bor flertallet av befolkningen. Den største øya i den sørlige øygruppen er Rarotonga, hvor hovedstaden Avarua ligger. De nordlige øyene er sju lavtliggende koralløyer, hvor det bor svært få.

På Cookøyene ligger et av verdens største verneområder for hvaler. I 2017 dannet øygruppen også et av verdens største marine verneområder, som dekker 1.9 millioner kvadratkilometer av Stillehavet. Det tilsvarer et område tre ganger så stort som Frankrike. 

Øyene ble til som følge av vulkansk aktivitet. Klimaet er tropisk, med en regnperiode fra november til april. I regnperioden er øyene utsatt for tyfoner. Øyenes areal er bare 230 kvadratkilometer, omtrent samme størrelse som Washington DC. Det høyeste punktet ligger 652 meter over havet. 

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cookøyene ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første som bosatte seg på Cookøyene var polynesierne som migrerte fra Tahiti på 500-tallet. Europeernes første dokumenterte kontakt med øygruppen kom 1000 år senere, i 1595 og 1606, da spanske og portugisiske skip passerte de nordlige øyene Pukapuka og Rakahanga. 

Den britiske oppdagelsesreisende og sjømann James Cook ankom øyene i 1773. Øyene fikk navnet etter ham. Fire tiår senere kom europeiske misjonærer for å omvende de innfødte til kristendom.

I 1858 ble kongedømmet Rarotonga grunnlagt, som 30 år senere på egen anmodning ble et britisk protektorat. De lokale beboere oppnådde selvstyre i 1965, men Cookøyene er fortsatt medlem av det britiske samveldet som samler Storbritannia og tidligere kolonier. 

I 1991 inngikk landet en vennskapsavtale med Frankrike, men forholdet kjølnet da Frankrike gjennomførte atomprøvesprengninger utenfor kysten av Fransk Polynesia, som er nabolandet, i 1995. Prøvesprengningene ble avsluttet i 1996, og Frankrike og Cookøyene tok opp kontakten i år 2000. 

Samfunn og politikk

Cookøyene har en grunnlovsrelatert forbindelse med New Zealand, selv om landet i praksis er selvstendig. Offisielt uttrykt er det et selvstyreområde som fritt har assosiert seg til New Zealand, som er ansvarlig for øyenes militære forsvar. Innenrikspolitisk har Cookøyene fullstendig selvstyre. Den britiske monarken er øverste statssjef og har en stedfortreder på øyene. Det samme har New Zealandske myndigheter. Landet er ikke et fullverdig medlem av FN.

Folketallet har vært i sterk nedgang som følge av betydelig utflytting til New Zealand og Australia på grunn av manglende jobbmuligheter på øyene. Beboerne på øyene er nemlig statsborgere av New Zealand og kan fritt bosette seg der. 

Politikken domineres av to store partier; Cookøyenes parti (CIP) og Det demokratiske partiet (DP). Disse har vekslet på å ha regjeringsmakten i landet. CIP beholdt makten etter valget sommeren 2018, ved å danne en koalisjonsregjering med One Cook Islands Movement og uavhengige kandidater.

Økonomi og handel

Cookøyenes økonomi er sårbar som følge av begrensede naturressurser, en minkende arbeidsstyrke, samt beliggenhet langt unna store handels- og industrisentra. En tredjedel av befolkningen arbeider innen landbruk. Landets viktigste eksportartikler er kopra (kokosnøttens tørkede kjøtt) og sitrusfrukter, i tillegg til svarte perler. Den mest betydelige naturressursen er fisk. Nesten all eksport går til New Zealand.

Tre firedeler av bruttonasjonalproduktet skapes innen tjenestenæringen. Turismen spiller en viktig rolle i økonomien. Turister blir lokket av øystatens tropiske natur, vakre strender og vulkanske fjell. Både tursime og perleindustrien har til nå vært konsentrert om hovedøya Rarotonga og den nest største øya, Aitukaki. De ytre øyene er preget av betydelig lavere økonomisk aktivitet, fraflytting og få inntektskilder.  

I løpet av 1990-tallet har Kinas innflytelse økt gradvis, i hovedsak ved at Kina har lånt landet penger og gitt bistand. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Cookøyene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  64,0
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  17 411
  tall
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,77
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  6,0
  Hektar per person
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  3,49
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  21,62
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data