Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Cookøyene
Cook-øyenes flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Avarua

Etniske grupper

Maorier 88%, andre 12% (2001)

Språk

Engelsk, maori

Religion

Kristne/Cook Islands Christian Church 56%, katolikker 17%, adventister 8%, mormonere 4%, protestanter 6%, andre/uspesifisert 10% (2001)

Innbyggertall

20 000

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

230 km2

Myntenhet

Newzealandsk dollar

Nasjonaldag

1. mandag i august

Andre landsider

Geografi

Cookøyene er en øystat i Stillehavet som består av 15 små øyer. Landet består av to øygrupper som ligger nordøst for New Zealand, mellom amerikansk Samoa og Fransk Polynesia. Den sørlige øygruppa består av åtte bratte, fruktbare vulkanøyer. Her bor flertallet av befolkningen. Den største øya i den sørlige øygruppen er øya Rarotonga, hvor hovedstaden Avarua ligger. De nordlige øyene er sju lavtliggende koralløyer, hvor det bor svært få. Tretten av øyene er bebodd. På Cookøyene ligger et av verdens største verneområder for hvaler. Øyene ble til som følge av vulkansk aktivitet.

Øyene har et tropisk klima, med en regnperiode fra desember til mars. I regnperioden er øyene utsatt for tyfoner. Øyenes areal er bare 230 kvadratkilometer, noe som er omtrent samme størrelse som Washington DC. Det høyeste punktet på øyene ligger 652 meter over havet. 

Historie

Den britiske oppdagelsesreisende og sjømann James Cook var den første som ankom Cookøyene i 1770. Øyene fikk navnet etter ham. Fire tiår senere kom europeiske misjonærer til Cookøyene for å omvende de innfødte til kristendom. I 1858 ble kongedømmet Rarotonga grunnlagt, som 30 år senere på egen anmodning ble et britisk protektorat, og i 1893 ble navnet byttet til Cookøyenes føderasjon. De lokale beboere oppnådde selvstyre i 1965. Cookøyene har full kontroll over sitt eget land, men har visse grunnlovsbestemmelser felles med New Zealand. Cookøyene er fortsatt medlem av det britiske samveldet, som samler Storbritannia og tidligere kolonier. 

I 1991 inngikk landet en vennskapsavtale med Frankrike, men forholdet mellom landene kjølnet da Frankrike gjennomførte atomprøvesprengninger utenfor kysten av Fransk Polynesia, som er nabolandet til Cookøyene, i 1995. Prøvesprengningene ble avsluttet i 1996, og Frankrike og Cookøyene tok opp kontakten i år 2000. 

I løpet av 1990-tallet har Kinas innflytelse økt gradvis, i hovedsak ved at Kina har lånt landet penger og gitt bistand. 

Samfunn og politikk

Cookøyene har en grunnlovsrelatert forbindelse med New Zealand, selv om landet i praksis er selvstendig. Offisielt uttrykt er det et selvstyreområde som fritt har assosiert seg til New Zealand, som er ansvarlig for Cookøyenes militære forsvar. Innenrikspolitisk har Cookøyene fullstendig selvstyre. Den britiske monarken er øverste statssjef og har en stedfortreder på øyene. Det samme har New Zealandske myndigheter. Landet er ikke et fullverdig medlem av FN. Folketallet har vært i sterk nedgang som følge av betydelig utflytting til New Zealand og Australia på grunn av manglende jobbmuligheter på øyene. Beboerne på øyene er nemlig statsborgere av New Zealand og kan fritt bosette seg der.  I juli 2010 var antallet innbyggere anslagsvis litt under 12 000.

Politikken domineres av to store partier; Cookøyenes parti (CIP) og Det demokratiske partiet (DP). Disse har vekslet på å ha regjeringsmakten i landet. CIP beholdt makten i valget i 2014, da de sikret seg 13 av de 24 mandatene i parlamentet. 

Økonomi og handel

Cookøyenes økonomi er sårbar som følge av begrensede naturressurser, en minkende arbeidsstyrke, samt beliggenhet langt unna store handels- og industrisentra. En tredjedel av befolkningen på Cookøyene arbeider innen landbruk. Landets viktigste eksportartikler er kopra (kokosnøttens tørkede kjøtt) og sitrusfrukter, i tillegg til svarte perler. Den mest betydelige naturressursen er fisk. Nesten all eksport går til New Zealand. Tre firedeler av bruttonasjonalproduktet skapes innen tjenestenæringen. Turismen spiller en viktig rolle i Cookøyenes økonomi. Turister blir lokket av øystatens tropiske natur, vakre strender og vulkanske fjell. Både tursime og perleindustrien har til nå vært konsentrert om hovedøya Rarotonga og den nest største øya, Aitukaki. De ytre øyene er preget av betydelig lavere økonomisk aktivitet, fraflytting og få inntektskilder.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Cookøyene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  64,0
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  17
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  56
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,77
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  5,62