[[suggestion]]
Cookøyene
Cook-øyenes flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Avarua

Etniske grupper

Maorier 88%, andre 12% (2011)

Språk

Engelsk (offisielt) 86.4%, maori (offisielt) 76.2%, andre 8.3% (2011)

Religion

Protestanter 62.8%, romersk-katolske 17%, mormonere 4.4%, andre/uspesifisert 15.8% (2011)

Innbyggertall

17 000 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

230 km2

Myntenhet

Newzealandsk dollar

Nasjonaldag

1. mandag i august

Andre landsider

Geografi

Cookøyene er en øystat i Stillehavet som består av 15 små øyer. Landet består av to øygrupper som ligger nordøst for New Zealand, mellom amerikansk Samoa og Fransk Polynesia. Den sørlige øygruppa består av åtte bratte, fruktbare vulkanøyer. Her bor flertallet av befolkningen. Den største øya i den sørlige øygruppen er Rarotonga, hvor hovedstaden Avarua ligger. De nordlige øyene er sju lavtliggende koralløyer, hvor det bor svært få.

På Cookøyene ligger et av verdens største verneområder for hvaler. I 2017 dannet øygruppen også et av verdens største marine verneområder, som dekker 1.9 millioner kvadratkilometer av Stillehavet. Det tilsvarer et område tre ganger så stort som Frankrike. 

Øyene ble til som følge av vulkansk aktivitet. Klimaet er tropisk, med en regnperiode fra november til april. I regnperioden er øyene utsatt for tyfoner. Øyenes areal er bare 230 kvadratkilometer, omtrent samme størrelse som Washington DC. Det høyeste punktet ligger 652 meter over havet. 

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cookøyene ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første som bosatte seg på Cookøyene var polynesierne som migrerte fra Tahiti på 500-tallet. Europeernes første dokumenterte kontakt med øygruppen kom 1000 år senere, i 1595 og 1606, da spanske og portugisiske skip passerte de nordlige øyene Pukapuka og Rakahanga. 

Den britiske oppdagelsesreisende og sjømann James Cook ankom øyene i 1773. Øyene fikk navnet etter ham. Fire tiår senere kom europeiske misjonærer for å omvende de innfødte til kristendom.

I 1858 ble kongedømmet Rarotonga grunnlagt, som 30 år senere på egen anmodning ble et britisk protektorat. De lokale beboere oppnådde selvstyre i 1965, men Cookøyene er fortsatt medlem av det britiske samveldet som samler Storbritannia og tidligere kolonier. 

I 1991 inngikk landet en vennskapsavtale med Frankrike, men forholdet kjølnet da Frankrike gjennomførte atomprøvesprengninger utenfor kysten av Fransk Polynesia, som er nabolandet, i 1995. Prøvesprengningene ble avsluttet i 1996, og Frankrike og Cookøyene tok opp kontakten i år 2000. 

Samfunn og politikk

Cookøyene har en grunnlovsrelatert forbindelse med New Zealand, selv om landet i praksis er selvstendig. Offisielt uttrykt er det et selvstyreområde som fritt har assosiert seg til New Zealand, som er ansvarlig for øyenes militære forsvar. Innenrikspolitisk har Cookøyene fullstendig selvstyre. Den britiske monarken er øverste statssjef og har en stedfortreder på øyene. Det samme har New Zealandske myndigheter. Landet er ikke et fullverdig medlem av FN.

Folketallet har vært i sterk nedgang som følge av betydelig utflytting til New Zealand og Australia på grunn av manglende jobbmuligheter på øyene. Beboerne på øyene er nemlig statsborgere av New Zealand og kan fritt bosette seg der. 

Politikken domineres av to store partier; Cookøyenes parti (CIP) og Det demokratiske partiet (DP). Disse har vekslet på å ha regjeringsmakten i landet. CIP beholdt makten etter valget sommeren 2018, ved å danne en koalisjonsregjering med One Cook Islands Movement og uavhengige kandidater.

Økonomi og handel

Cookøyenes økonomi er sårbar som følge av begrensede naturressurser, en minkende arbeidsstyrke, samt beliggenhet langt unna store handels- og industrisentra. En tredjedel av befolkningen arbeider innen landbruk. Landets viktigste eksportartikler er kopra (kokosnøttens tørkede kjøtt) og sitrusfrukter, i tillegg til svarte perler. Den mest betydelige naturressursen er fisk. Nesten all eksport går til New Zealand.

Tre firedeler av bruttonasjonalproduktet skapes innen tjenestenæringen. Turismen spiller en viktig rolle i økonomien. Turister blir lokket av øystatens tropiske natur, vakre strender og vulkanske fjell. Både tursime og perleindustrien har til nå vært konsentrert om hovedøya Rarotonga og den nest største øya, Aitukaki. De ytre øyene er preget av betydelig lavere økonomisk aktivitet, fraflytting og få inntektskilder.  

I løpet av 1990-tallet har Kinas innflytelse økt gradvis, i hovedsak ved at Kina har lånt landet penger og gitt bistand. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Cookøyene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  73,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,77
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  6,0
  Hektar per person
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  21,62
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  67
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  0
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  84
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,91
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  54,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  55
  Prosent
 •  

  Cookøyene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  17 411
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)