[[suggestion]]
Costa Rica
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

San Jose

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse/mestiser 83,6%, afrikansk opprinnelse 7,8%, indianere 2,4%, andre 6,2 (2011)

Språk

Spansk (offisiell), engelsk

Religion

Romersk katolske 76.3%, evangelister 13.7%, Jehovas vitner 1.3%, andre protestanter 0.7%, andre 4.8%, ingen 3.2%

Innbyggertall

4 906 000 (2017)

Styreform

republikk

Areal

51 100 Km2

Myntenhet

Costaricansk colón

BNI pr innbygger

16 610 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Costa Rica ligger i Mellom-Amerika, mellom Nicaragua i nord og Panama i sørøst. Landet har kystlinje mot Stillehavet i vest og Det karibiske hav i øst. Costa Rica omfatter også øya Isla del Coco i Stillehavet, som ligger ca. 550 km fra kysten. Costa Ricas midtre del består av et fjellområde som deler landet i en vestlig og en østlig del. I dette fjellsystemet ligger landets høyeste punkt, Cerro Chirripo, som er 3819 meter høyt. Det er et enormt dyremangfold i landet, og rundt en firedel av landets areal er vernede områder.

Det er to årstider i Costa Rica: en regntid, fra mai til november, og en tørketid, fra desember til april. Costa Rica er utsatt for vulkanutbrudd og jordskjelv. Landets største miljøproblemer er jorderosjon og luftforurensning.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Costa Rica ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før Kristoffer Columbus ankom Costa Rica som første europeer i 1502, bodde det mayaer og chibchaer i landet. Europeerne var lite interessert i landet i begynnelsen, og europeisk bosetting begynte derfor først 20 år senere. Landet ble en spansk koloni og urbefolkningen, indianerne, ble fordrevet eller døde av sykdommer europeerne tok med seg.

Fordi Costa Rica lå langt fra den koloniale hovedstaden i Guatemala utviklet området et felleskap av spanske småbønder med egen identitet og med større økonomisk likhet enn i andre deler av Latin-Amerika. På midten av 1800-tallet utviklet kaffe og bananer seg til å bli landets viktigste økonomiske grunnlag. Landet ble selvstendig fra Spania i 1821. Costa Rica var medlem av den Mellomamerikanske Føderale Republikk frem til 1838, da landet ble en egen republikk.

Siden 1800-tallet har det kun vært to perioder med ustabilitet i landet. Først i 1917 til 1919 da Federico Tinoco hersket som diktator, og senere i 1948 da en 44-dagers borgerkrig brøt ut som følge av et omstridt presidentvalg. I 1949 avskaffet Costa Rica militæret. José Figueres Ferrer grunnla det sosialdemokratiske partiet Det nasjonale befrielsespartiet (PLN). Ferrers parti skulle dominere politikken de neste tiårene. Da hadde hans forgjenger Guardia allerede innført en sterk sosialpolitikk i landet. Med støtte fra kommunister, fagforeningene og den katolske kirken var grunnlaget for det som har blitt den costaricanske velferdsstaten lagt. Under Ferrer ble stemmeretten utvidet til å gjelde både kvinner og svarte. Bankene ble underlagt staten, formueskatt ble innført, bøndene fikk statlig støtte, og de viktigste samfunnsoppgavene skulle løses av statlige selskaper. 

I 2001 ble det bygget en mur langs grensen til nabolandet Nicaragua, noe som har ført til store uenigheter mellom de to landene.

Samfunn og politikk

Costa Rica har de beste sosiale velferdsordningene og de beste levekårene  i Mellom-Amerika. Landet er også et av regionens mest stabile land, med en lang demokratisk tradisjon. Costa Rica har allmenn stemmerett og landets president og nasjonalforsamling velges for fire år av gangen. Landet har vært preget av to partier, men de siste tiårene har dette blitt utfordret av flere kandidater. I tillegg ble landet rystet av en korrupsjonsskandale i 2004 der to tidligere presidenter ble dømt.  

Til tross for for landets velferd er det store forskjeller mellom rike og fattige. Økonomisk vekst i landet har stort sett kommet de rike til gode. Hver femte costaricaner regnes i dag som fattig. Det er en institusjonalisert og effektiv beskyttelse av menneskerettighetene i landet. 

Lovlige og ulovlige innvandrere fra Nicaragua kommer i økende grad til Costa Rica som lavtlønnede arbeidstakere. Dette er en utfordring for det godt utbygde velferdssystemet i landet. Organisert kriminalitet og narkotikahandel utgjør også større og større samfunnsproblemer i landet, da landet er transit-land fra Sør-Amerika og nordover. 

Økonomi og handel

Costa Rica har tradisjonelt vært et jordbruksland. Dyrking av kaffe, bananer, ananas, sukkerrør, kakao, ris, mais, poteter og bønner har opp gjennom historien vært de viktigste inntektskildene. 

I dag er også turismen en betydelig næring i landet, og landet er et de fremste reisemålene i verden. En nedgang i økonomien rystet Costa Rica på slutten av 1990-tallet, men etter årtusenskiftet har landets økonomi igjen begynt å vokse. Myndighetenes ønske om å styrke høyteknologiske bedrifter, for å øke eksporten, er en av forklaringene bak veksten. Landet sliter med et budsjettunderskudd fra tiden rundt finanskrisen i 2008, som desverre ser ut til å vokse. 

I dag er Costa Ricas økonomi sterkt basert på landbruk, turisme og eksport av elektronikk. Etter en avstemning blant folket i Costa Rica i 2007 inngikk Costa Rica en frihandelsavtale med USA. USA er Costa Ricas største handelspartner og investor.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Costa Rica på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  51 100
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  54,0
  Prosent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  4 953 199
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,308
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,794
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  79
  År
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  5,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 774
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  692
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  11 944
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,767
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  11
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,82
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,63
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  5,80
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,5
  Hektar per person
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  21
  Drapsrate
  11,77
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,969
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  20,58
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  56
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  36,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  35,09
  Prosent
  Lykkeindeks
  7,07
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  43,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,3
  Prosent
  Alfabetisme
  97,6
  Prosent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  95
  Prosent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  20,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,0
  Prosent
  Barnearbeid
  5,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  69
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  20 974 122 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data