[[suggestion]]
Cuba
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Havanna

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse 6.1%, europeisk+afrikansk eller indiansk opprinnelse 26,6%, afrikansk opprinnelse 9,3% (2012)

Språk

Spansk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 85%, protestanter, Jehovas vitner, jøder, santeria (målt før Castro kom til makten.)

Innbyggertall

11 258 000

Styreform

Kommunistisk stat

Areal

109 890 Km2

Myntenhet

Cubansk peso

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Cuba er et lite land som består av flere øyer. Landet ligger i det karibiske hav bare 14,5 mil utenfor kysten til den amerikanske delstaten Florida. Hovedøya Cuba er den største, og det er der hovedstaden Havanna ligger. Øyas kyst består av bukter, sandstrender, klipper og korallrev. I innlandet er det for det meste slettelandskap og små koller. En fjerdedel av innlandet er fjell. Jorda er fruktbar og mesteparten brukes til jordbruk. Klimaet i landet er tropisk med varme, fuktige somre og milde, tørre vintre. Det er regntid mellom mai og oktober. Fra juni til oktober er det ofte kraftige tropiske stormer i området. Skogen i Cuba hogges ned, og landet sliter med å bevare dyrelivet på øyene. Det er blitt satt i gang flere programmer for å bevare og plante ny skog.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cuba ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før europeerne kom til Cuba bodde det indianske folkegrupper der. Christoffer Columbus steg i land i 1492 og øya ble kolonialisert av Spania på 1500-tallet. Cuba var en spansk koloni i nesten 400 år. De indianske folkegruppene ble nærmest utslettet og det ble innført afrikanske slaver. USA støttet kubanerne i selvstendighetskrigen fra Spania i 1898, men valgte selv å okkupere landet like etterpå. USA styrte Cuba fram til selvstendighet i 1902, men tvang igjennom et grunnlovsvedlegg som ga USA stor innflytelse over kubansk økonomi og utenrikspolitikk. I årene etter selvstendigheten ble landet styrt av vekslende demokratiske og korrupte regimer, samfunnet var preget av stor sosial ulikhet. Fidel Castro tok makten i 1959 gjennom væpnet revolusjon, og Cuba ble en kommunistisk ettpartistat. Castro gjennomførte et radikalt økonomisk program med store nasjonaliseringsreformer. Dette førte til at Cuba kom i konflikt med USA. Forholdet forverret seg da Castro fikk økonomisk bistand og handlet med Sovjetunionen. I 1962 innførte USA en streng handelsblokade.

Samfunn og politikk

Cuba er en sosialistisk ettpartistat. Kun kommunistpartiet er tillatt. Nasjonalforsamlingen er landets høyeste organ, men i praksis har de aldri forkastet et lovforslag fra regjeringen. Presidenten Fidel Castro styrte Cuba fra 1959, men overlot i 2006 maken til sin bror Raúl Castro og i 2008 ble Raúl offisielt statsoverhode. Forholdet til USA setter preg på kubansk politikk og samfunnsliv, særlig etter at handelsblokaden ble strammet inn. Cuba har et velutviklet velferdssystem med fødselspermisjon, pensjoner og gratis utdanning. Helsesektoren er avgiftsfri, legedekningen er god, men det har vært mangel på legemidler grunnet handelsblokaden, derfor har landet utviklet egen legemiddelindustri. Cuba har blitt kritisert for å være udemokratisk og fro menneskerettighetsbrudd ved for eksempel henrettelser av politiske motstandere. Raúl Castro har imidlertid innført flere reformer. Flere at nøkkelpersonene i det gamle regimet har blitt fjernet, og det har blitt bestemt at politikere bare kan sitte i to perioder. Det betyr at Raúl Castro etter planen skal gå av i 2018. 

Økonomi og handel

Cuba har en statsstyrt planøkonomi. En stor del av økonomien blir styrt av militæret. Sovjetunionens fall fikk katastrofale følger for Cubas økonomi. Landet var avhengig av bistand og billige oljeleveranser fra Sovjetunionen. Sovjetunionen subsisterte også cubansk sukkerindustri ved å betale mer for sukker enn prisen på verdensmarkedet. Siden da har sukkerproduksjonen, som tidligere var landets hovedindustri sunket betraktelig. Turisme, nikkel og tobakk har blitt viktige inntektskilder. Fordi både turist- og nikkelindustrien var utsatt merket Cuba konsekvensene av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009 godt. I 2010 innførte Raúl Castro og partikongressen økonomiske reformer. Blant annet ble deler av økonomien markedsrettet, og det ble gjennomført en bankreform som gjorde det mulig for cubanere å opprette en privat bankkonto. Raúl Castro hadde i 2015 et historisk møte med USAs president Obama og snakket blant annet om å løsne på handelsblokaden.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Cuba på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  109 880
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  29,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  30,1
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 489 082
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,304
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,777
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  79
  År
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  18 603
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  358
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,037
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  9
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,65
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,05
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,21
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Drapsrate
  4,99
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,946
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  47
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  38,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  62,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  0
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,7
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  94,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  93
  Prosent
 •  

  Cuba

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  7,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Tertiærnæring
  74
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data