[[suggestion]]
De forente arabiske emirater

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Abu Dhabi

Etniske grupper

Emiratere 19%, andre arabere og iranere 23%, sørasiatere 50%, andre arbeidsinnvandrere (inkluderer vest- og østasiatere) 8% (1982) Under 20% er statsborgere (1982)

Språk

Arabisk (offisiell), persisk, engelsk, hindi, urdu

Religion

Muslimer 96% (sjia 16%), andre (inkluderer kristne, hinduer) 4%

Innbyggertall

9 577 128

Styreform

Monarki, forbundsstat

Areal

83 600 km²

Myntenhet

Emiratarabisk dirham

BNI pr innbygger

72 400 PPP$

Nasjonaldag

2. desember

Andre landsider

Geografi

De forente arabiske emirater (FAE) ligger på sørkysten av Persiabukta, i den nordøstlige delen av Den arabiske halvøy. I øst grenser landet til Omanbukta. Landets viktigste byer ligger ved Persiabukta. I landets østlige del hever Hajarfjellene seg til 2500 moh.

Den største delen av FAEs areal er sandørken, som i vest og sør grenser til Saudi-Arabia og i øst til Oman. Under én prosent av landet er dyrkbar jord. Landskapet består for det meste av sanddyner med noen oaser, og vannkildene der har gjort permanent beboelse og dyrking av jord mulig. I ørkenen er det en del sterke sandstormer. Klimaet er varmt og tørt, spesielt i kystområdene der det regner lite. Mangel på ferskvann er en utfordring, og mesteparten av landets drikkevann er avsaltet sjøvann.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i De forente arabiske emirater ville vi trenge 5.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området har vært bebodd i over 7 500 år, men 100 000 år gamle spor er funnet etter mennesker. Handel gjennom kamelkaravaner, og senere sjøfart, gjorde at bebyggelsen vokste. I år 630 erklærte profeten Muhammed området som islamsk. Etter Vasco da Gamas oppdagelsesreiser på 1500-tallet, styrte portugiserne området i 150 år. Deretter erobret Det osmanske riket området. Mot slutten av 1800-tallet ble området et britisk protektorat.

Veien mot selvstendighet startet etter andre verdenskrig. Da britene trakk seg ut av området i 1971 forente seks av emiratene seg i De forente arabiske emirater. Emiratet Ras al-Khaimah sluttet seg til føderasjonen året etter. Nabolandene Bahrain og Qatar skulle egentlig være med i føderasjonen, men disse to valgte å stå utenfor. Siden selvstendighet har landet vært politisk stabilt – men FAE har deltatt i flere kriger i andre land.

Irak-Iran-krigen startet i 1980, og utgjorde en trussel mot FAE fordi Iran ville kvele oljeinntektene ved å blokkere en viktig ferdselsrute for oljetransporten. Emiratene gav penger til Irak, og risikerte å bli dratt inn i krigen før våpenhvilen i 1988.

Siden har FAE støttet Saudi-Arabia og USA militært i kriger i Kuwait, Syria, Libya og Jemen. FAE har ambisjoner som handelsnasjon, og vil derfor kontrollere havner i Jemen.

Støtten har gitt FAE viktige forsvarsavtaler med Frankrike og USA; FAE har derfor fått kjøpe avanserte våpen. FN har kritisert landet for å begå krigsforbrytelser i Jemen, og derfor har Norge avsluttet våpensalget til Emiratene.

Samfunn og politikk

Lederne (emirene) for de syv emiratene sitter i et råd med den formelle makten i FAE, som velger presidenten og godkjenner visepresidenten. Presidenten er emiren av Abu Dhabi, det største og rikeste emiratet, mens emiren av Dubai er visepresident og statsminister. Disse to emiratene har vetomakt i rådet. Hvert emirat har stor grad av selvstyre, og sjeikene som styrer hvert emirat har arvet makten gjennom kongeslekter som har regjert siden 1700- og 1800-tallet. Politiske partier er ulovlig, og regimet er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten.

Den arabiske våren i 2011 og kampen for demokratisering i Midtøsten og Nord-Afrika fikk liten oppslutning i FAE. Regjeringen stilnet protest med å gi folket enda gunstigere velferdstjenester og fengslet høylytte kritikere.

Siden 1960-tallet har De forente arabiske emirater vært et av verdens viktigste oljeeksporterende land. Med oljeinntektene har myndighetene bygget ut infrastruktur og gode velferdsordninger som helsetjenester og utdanning. Denne velferden gjør at folk har det forholdsvis bra til å bo i et diktatur.

Kvinner kan inneha posisjoner i statsforvaltningen og utgjør en stor andel av de som studerer på universitetene, men arbeidslivet er ikke likestilt, og fagforeninger er ulovlige.

Økonomi og handel

FAE har blitt veldig rikt siden oljeutvinningen startet i Abu Dhabi i 1962. Emiratene har omtrent 10 prosent av verdens oljeressurser, og 94 prosent av disse er i Abu Dhabi alene. Noen emirater er rikere enn andre – i de to rikeste, Dubai og Abu Dhabi, har tusenvis av familier fått gratis bosted.

Tidligere var økonomien basert på handel og enklere varer som perler, fisk og dadler. Da oljeindustrien vokste, flyttet gjestearbeidere til landet – på 2000-tallet utgjorde gjestearbeidere over tre fjerdedeler av landets befolkning. Samtidig har landet raskt blitt modernisert og urbanisert.

Olje- og gassektoren utgjør 30 prosent av BNP, og landet er derfor helt avhengig av den internasjonale oljeprisen. For å redusere oljeavhengigheten, bygger regjeringen ut finans-, turisme- og industrisektorene. Forretnings- og byggesektoren har vokst etter at utenlandske bedrifter og investorer har fått skattefrie områder og gratis jord, samt mulighet til å eie land.

Dubai har blitt et internasjonalt finanssenter og et populært turistmål, men anses å være et sentrum for smugling og pengevasking. Emiratet har veldig høy banktetthet, med mange utenlandske banker, og i 1999 ble en børs åpnet. Viktige handelspartnere er Japan, USA, Kina, samt Vest-Europa.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for De forente arabiske emirater på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet