[[suggestion]]
De forente arabiske emirater

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Abu Dhabi

Etniske grupper

Emiratere 19%, andre arabere og iranere 23%, sørasiatere 50%, andre arbeidsinnvandrere (inkluderer vest- og østasiatere) 8% (1982) Under 20% er statsborgere (1982)

Språk

Arabisk (offisiell), persisk, engelsk, hindi, urdu

Religion

Muslimer 96% (sjia 16%), andre (inkluderer kristne, hinduer) 4%

Innbyggertall

9 577 128

Styreform

Monarki, forbundsstat

Areal

83 600 km²

Myntenhet

Emiratarabisk dirham

BNI pr innbygger

72 400 PPP$

Nasjonaldag

2. desember

Andre landsider

Geografi

De forente arabiske emirater (FAE) ligger på sørkysten av Persiabukta, i den nordøstlige delen av Den arabiske halvøy. I øst grenser landet til Omanbukta. Landets viktigste byer ligger ved Persiabukta. I landets østlige del hever Hajarfjellene seg til 2500 moh.

Den største delen av FAEs areal er sandørken, som i vest og sør grenser til Saudi-Arabia og i øst til Oman. Under én prosent av landet er dyrkbar jord. Landskapet består for det meste av sanddyner med noen oaser, og vannkildene der har gjort permanent beboelse og dyrking av jord mulig. I ørkenen er det en del sterke sandstormer. Klimaet er varmt og tørt, spesielt i kystområdene der det regner lite. Mangel på ferskvann er en utfordring, og mesteparten av landets drikkevann er avsaltet sjøvann.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i De forente arabiske emirater ville vi trenge 5.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området har vært bebodd i over 7 500 år, men 100 000 år gamle spor er funnet etter mennesker. Handel gjennom kamelkaravaner, og senere sjøfart, gjorde at bebyggelsen vokste. I år 630 erklærte profeten Muhammed området som islamsk. Etter Vasco da Gamas oppdagelsesreiser på 1500-tallet, styrte portugiserne området i 150 år. Deretter erobret Det osmanske riket området. Mot slutten av 1800-tallet ble området et britisk protektorat.

Veien mot selvstendighet startet etter andre verdenskrig. Da britene trakk seg ut av området i 1971 forente seks av emiratene seg i De forente arabiske emirater. Emiratet Ras al-Khaimah sluttet seg til føderasjonen året etter. Nabolandene Bahrain og Qatar skulle egentlig være med i føderasjonen, men disse to valgte å stå utenfor. Siden selvstendighet har landet vært politisk stabilt – men FAE har deltatt i flere kriger i andre land.

Irak-Iran-krigen startet i 1980, og utgjorde en trussel mot FAE fordi Iran ville kvele oljeinntektene ved å blokkere en viktig ferdselsrute for oljetransporten. Emiratene gav penger til Irak, og risikerte å bli dratt inn i krigen før våpenhvilen i 1988.

Siden har FAE støttet Saudi-Arabia og USA militært i kriger i Kuwait, Syria, Libya og Jemen. FAE har ambisjoner som handelsnasjon, og vil derfor kontrollere havner i Jemen.

Støtten har gitt FAE viktige forsvarsavtaler med Frankrike og USA; FAE har derfor fått kjøpe avanserte våpen. FN har kritisert landet for å begå krigsforbrytelser i Jemen, og derfor har Norge avsluttet våpensalget til Emiratene.

Samfunn og politikk

Lederne (emirene) for de syv emiratene sitter i et råd med den formelle makten i FAE, som velger presidenten og godkjenner visepresidenten. Presidenten er emiren av Abu Dhabi, det største og rikeste emiratet, mens emiren av Dubai er visepresident og statsminister. Disse to emiratene har vetomakt i rådet. Hvert emirat har stor grad av selvstyre, og sjeikene som styrer hvert emirat har arvet makten gjennom kongeslekter som har regjert siden 1700- og 1800-tallet. Politiske partier er ulovlig, og regimet er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten.

Den arabiske våren i 2011 og kampen for demokratisering i Midtøsten og Nord-Afrika fikk liten oppslutning i FAE. Regjeringen stilnet protest med å gi folket enda gunstigere velferdstjenester og fengslet høylytte kritikere.

Siden 1960-tallet har De forente arabiske emirater vært et av verdens viktigste oljeeksporterende land. Med oljeinntektene har myndighetene bygget ut infrastruktur og gode velferdsordninger som helsetjenester og utdanning. Denne velferden gjør at folk har det forholdsvis bra til å bo i et diktatur.

Kvinner kan inneha posisjoner i statsforvaltningen og utgjør en stor andel av de som studerer på universitetene, men arbeidslivet er ikke likestilt, og fagforeninger er ulovlige.

Økonomi og handel

FAE har blitt veldig rikt siden oljeutvinningen startet i Abu Dhabi i 1962. Emiratene har omtrent 10 prosent av verdens oljeressurser, og 94 prosent av disse er i Abu Dhabi alene. Noen emirater er rikere enn andre – i de to rikeste, Dubai og Abu Dhabi, har tusenvis av familier fått gratis bosted.

Tidligere var økonomien basert på handel og enklere varer som perler, fisk og dadler. Da oljeindustrien vokste, flyttet gjestearbeidere til landet – på 2000-tallet utgjorde gjestearbeidere over tre fjerdedeler av landets befolkning. Samtidig har landet raskt blitt modernisert og urbanisert.

Olje- og gassektoren utgjør 30 prosent av BNP, og landet er derfor helt avhengig av den internasjonale oljeprisen. For å redusere oljeavhengigheten, bygger regjeringen ut finans-, turisme- og industrisektorene. Forretnings- og byggesektoren har vokst etter at utenlandske bedrifter og investorer har fått skattefrie områder og gratis jord, samt mulighet til å eie land.

Dubai har blitt et internasjonalt finanssenter og et populært turistmål, men anses å være et sentrum for smugling og pengevasking. Emiratet har veldig høy banktetthet, med mange utenlandske banker, og i 1999 ble en børs åpnet. Viktige handelspartnere er Japan, USA, Kina, samt Vest-Europa.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for De forente arabiske emirater på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  5 410 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  84,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  211 370
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  23,30
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  4,8
  Prosent
  Marine verneområder
  30
  Prosent
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  83 600
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,86
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  4,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  9,8
  Hektar per person
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,820
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  38,21
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  70
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  43,63
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  42,8
  Indeks (0-120)
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  5,6
  Prosent av BNP
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  2,5
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  77
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  34
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  1
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  95,0
  Prosent
  Alfabetisme
  90,0
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  94,6
  Prosent
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,232
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  12,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  15,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  22,50
  Prosent
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  93
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  11 264
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  11,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  382 575 085 092
  US Dollar
  BNP per innbygger
  40 699
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  44
  Prosent
  Tertiærnæring
  44
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -0,61
  Prosent
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  94,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  De forente arabiske emirater

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  216
  Personer
  Befolkningstall
  9 541 615
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  352
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 779
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,863
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
  Lykkeindeks
  6,83
  Skala: 1-10 (der 10 er best)