Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Djibouti
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Djibouti

Etniske grupper

Somali 60%, afar 35%, andre 5%

Språk

Fransk (offisielt), arabisk (offisielt), somali, afar

Religion

Muslimer 94%, kristne 6%

Innbyggertall

889000

Styreform

Republikk

Areal

23,200 km2

Myntenhet

Franc

BNI pr innbygger

3 282 PPP$

Nasjonaldag

27. juni

Andre landsider

Geografi

Djibouti er et av Afrikas minste land. Nesten 90 prosent av landet består av ørken med vulkaner og saltsjøer, og her lever nomadiske gjetere. Den salte Assalsjøen, som ligger 150 meter under havnivå, er det laveste punktet på det afrikanske kontinentet og det nest laveste i verden. Området rundt sjøen er også et av jordens varmeste steder med temperaturer på over 50 °C. Bare i fjellene i nord er det tilnærmet heldekkende vegetasjon. 2/3 av befolkningen bor i hovedstaden, og resten bor på den relativt fruktbare kyststripen langs Tadjourabukten. Djibouti sliter med tørke og er lite fruktbart. Hvis det regner, skjer det i november og da gjerne i ikke mer enn 20 dager. I tillegg er saltholdigheten i vannkildene økende, og djiboutierne lider derfor av vannmangel. Forurensing av drikkekilder er også et stort problem. Skogene trues av ekspansjon av jordbruksområder, og som følge av dét er mange dyrearter blitt utrydningstruet. Myndighetene har innført forbud mot jakt, men forbudet overholdes ikke.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Djibouti ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I Djibouti dominerer to folkegrupper - den somaliske klanen issa i sør, og afar-folket i nord. Afarene kom fra den Arabiske halvøya 200 år f.Kr, men issafolket jaget dem senere vekk fra områdene i sør. Begge folkegruppene var nomader. På 800-tallet brakte muslimske misjonærer islam til området, og i 700 år kontrollerte arabere handelen i regionen. I siste halvdel av 1800-tallet overtok Frankrike stadig mer kontroll over dagens Djibouti, og i 1897 ble området fransk koloni. 60 år senere fikk Djibouti omfattende selvstyre, men befolkningen, særlig issa-folket, krevde fullstendig selvstendighet. Med en folkeavstemning i 1977 ble dette oppnådd, og republikken Djibouti ble født. Lederen for et issa-dominert parti, Hassan Gouled Aptidon, ble valgt til president. I 1981 forbød Gouled alle andre partier enn sitt eget, og da han ble gjenvalgt i 1987, økte spenningene mellom folkegruppene. Fem år senere brøt det ut borgerkrig. FRUD, en opposisjonell afar-gruppe, kjempet mot regjeringshæren gjennom hele 1990-tallet. Først i 2001 la begge parter ned våpnene.

Samfunn og politikk

I 1992 ble ettpartisystemet avskaffet etter press fra Frankrike, og ti år senere forsvant begrensningen på fire lovlige partier. Djibouti har presidentstyre etter fransk modell, men valgsystemet gjør at det største partiet, issa-dominerte RPP, er overrepresentert i nasjonalforsamlingen. RPP har ledet landet siden selvstendigheten. Personlige bånd og klantilhørighet spiller en større rolle i landets politikk enn politiske partier. Rivaliseringen mellom issaer og afarer har vært en vanlig kilde til uroligheter. I 2001 ble imidlertid afaren Dileita statsminister, og balansen i maktforhold mellom folkegruppene er siden blitt mye bedre. På tross av dette anklages regjeringen stadig vekk for brudd på menneskerettighetene. Djibouti fører både en vestvennlig og proarabisk politikk. Det viser seg både i utenrikspolitikken og i rettssystemet. Landet blander sharia, islamsk lov, med det franske rettssystemet.  Den strategiske beliggenheten ved innløpet til Rødehavet gjør landet attraktivt for vestlige land med interesser i Afrika. Båndene til Frankrike er sterke, og en amerikansk militærbase ble opprettet i landet som et ledd i krigen mot terrorisme.

Økonomi og handel

Havnen i Djibouti, hovedstaden, er svært viktig for godstransport til og fra Rødehavet. Fra 1981 har den vært frihavn, noe som innebærer at området ligger utenfor landets tollgrense. For Etiopia er dette den viktigste havnen i utenrikshandelen. Tilsvarende er Djibouti helt avhengig av at Etiopia bruker havnen - over 90 prosent av varene som passerer den er på vei til eller fra Etiopia. Også andre afrikanske land benytter havnen som mellomstasjon ved utenrikshandel. Djibouti er avhengig av utenlandsk bistand. Frankrike er den største giveren, men USA gir stadig mer. Store deler av landets inntekter kommer i form av betaling for opprettholdelse av utenlandske militærbaser i landet. Fordi Djibouti stort sett består av ørken, er jordbruksmulighetene begrenset. Landet importerer derfor 80 prosent av alle matvarer, mest fra Etiopia. Fordi området er vulkansk, forsøkes det å utvinne jordvarme. Det er håp om at landet skal bli selvforsørgende på energi og eksportere videre, men arbeidet går tregt. I dag eksporterer Djibouti buskap og skinn.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Djibouti på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  0,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  79
  Prosent
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  23 200
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,2
  Prosent
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  957
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  3,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  58
  År
  Forventet levealder for kvinner
  60
  År
  Forventet levealder for menn
  57
  År
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  7,7
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  7
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  91,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,473
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  30
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  12,73
  Prosent
  Global lykkeindeks
  16,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  88,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  34
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  53,3
  Prosent
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  18,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  65,6
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  15,9
  Prosent
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  3 832
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 069
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  19 365
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  35
  Fredsindeksen
  1,881
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  3,6
  Prosent av BNP
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  65
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  21
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  229
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  619
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  5
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  70,54
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,82
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,70
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,26
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  0
  Prosent
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  47
  Prosent
 •  

  Djibouti

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  1 727 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 814
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,59