[[suggestion]]
Ecuador
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Quito

Etniske grupper

Mestiser (blandet; amerindian opprinnelse og europeisk opprinnelse) 71,9%, montubio 7,4%, amerindianere 7%, europeisk opprinnelse 6,1%, afroecuadorianske 4,3 %, annet 3,3% (2010)

Språk

Spansk (offisiell) 93%, quechua (urspråk) 4,1%, andre 2,9% (2010)

Religion

Romersk katolske 74%, evangelister 10,4%, Jehovas vitner 1,2%, ateister 7,9%, agnostikere 0,1%, andre 6,4% (2012)

Innbyggertall

16 625 000

Styreform

Republikk

Areal

256 370 km2

Myntenhet

USD

BNI pr innbygger

11 242 PPP$

Nasjonaldag

10. august

Andre landsider

Geografi

Ecuador strekker seg fra Amazonas i øst, over Andesfjellene, og ned til Stillehavskysten. Fastlandet er delt inn i tre deler: kyst og lavland i vest, dekket av tropisk skog og ørken, høylandet i Andesfjellkjeden, og lavland i øst der Amazonas-regnskogen er. Hundre mil utenfor fastlandet ligger Galápagosøyene, som er med på UNESCOs verdensarvliste. Både på øyene og i Andesfjellene er det flere aktive vulkaner – verdens høyeste aktive vulkan er Cotopaxi (5897 moh.), som ligger i høylandet.

Klimaet varierer med høyden over havet. I øst er klimaet tropisk med høy temperatur og kraftig regn. I sørvest er det ørken, mens det i høylandet er vanligere med regn på høsten og våren. Med noen års mellomrom blir landet truffet av El Niño, et spesielt værfenomen som fører med seg tyfoner og kraftig tordenvær.

Ødeleggelse av skogene er et alvorlig problem. Avskogingen forårsakes av landbruk: spesielt kvegdrift og plantasjer med banan, kakao og palmeolje. Dersom man fortsetter å felle skog i dagens tempo, antar man at skogene i Amazonas-området vil være helt borte innen 2035.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ecuador ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Ecuador har vært befolket i titusen år. På slutten av 1400-tallet ble området en del av det gamle Inkariket, før spanjolene koloniserte det i 1534. Over de neste hundre årene døde halvparten av inkaindianerne på grunn av sykdommer og tvangsarbeid under kolonitiden. Rundt 1820 startet en uavhengighetskrig mot den spanske kolonimakten, og i 1822 ble Ecuador uavhengig som del av Stor-Colombia. I 1830 ble Ecuador helt selvstendig.

Siden selvstendighet har en territorialkonflikt mellom Ecuador og Peru blitt den lengstvarende på den vestlige halvkule, med flere væpnede sammenstøt over nesten 200 år. Etter en krig i 1941-42 måtte Ecuador avstå oljerike områder i Amazonas. En endelig fredsavtale endte konflikten i 1998.

1900-tallet var politisk ustabilt, med flere militærkupp og økonomiske kriser. Ecuador har vært avhengig av ett eksportprodukt om gangen: kakao på 1920-tallet, kaffe på 1930-tallet, bananer på 1940-tallet, og siden 1970-tallet har olje blitt den viktigste inntektskilden.

Siden 1979 har landet hatt sivilt styre. Forholdet til urbefolkningen ble gradvis bedre gjennom 1900-tallet, og først i 1978 fikk analfabeter stemmerett. Ulike landreformer og demokratiseringsprosesser har blitt utprøvd.

Starten av 2000-tallet ble igjen politisk urolig, etter kupp i 2000 og økonomisk krise. Flere presidenter ble avsatt i sine regjeringsperioder. Sosialisten Rafael Correa kom til makten i 2007, med løfter om en ny grunnlov og en mer rettferdig fordeling av landets rikdom. Correa har bidratt til politisk stabilitet, nasjonalisert oljeressursene, og hans ”medborgerrevolusjon” har gitt fattige bedre levekår. Arbeidsledigheten har minket, flere lærer seg å lese og helsevesenet er bedre.

Samfunn og politikk

Ecuador er en demokratisk enhetsrepublikk, og presidenten er stats- og regjeringssjef, med mye makt. Etter den nye grunnloven av 2008, blir presidenten, visepresidenten og nasjonalforsamlingen valgt for fire år av gangen. Siden 2017 har Correas arvtaker og allierte Lenín Moreno Garcés vært president.

Med den nye grunnloven ble Ecuador det første landet i verden som gir naturen rettigheter.

Det er store økonomiske ulikheter i Ecuador, og forskjellene mellom rike og fattige er enorme. Med FNs definisjon av fattigdom lever over halvparten av Ecuadors befolkning i fattigdom. Styresmaktene prøver å utjevne de økonomiske forskjellene i landet med sosiale ordninger. Landets helsesektor er også delt: De som har penger benytter seg av private helsetjenester, alle andre bruker den offentlige helsetjenesten, som særlig på bygda er dårlig utbygget.

I Ecuador er menneskesmugling et stort problem, og kriminaliteten i landet er høy. En av fem barn lider av underernæring, og tilgang til rent vann er et problem. De siste årene har flere også blitt rammet av vestlige livstilssykdommer som overvekt, diabetes og høyt blodtrykk.

Økonomi og handel

Ecuador er et av Sør-Amerikas fattigste land. Den økonomiske utviklingen var lenge hemmet av høy arbeidsledighet, høy inflasjon og en svak moderne sektor. Etter at Rafael Correa ble president i 2007 opplevde landet høy økonomisk vekst.

Kakao var lenge Ecuadors viktigste eksportprodukt, og sårbarheten ved å være avhengig av én vare ble tydelig da sykdom rammet avlingene på 1920-tallet. I dag er blomstereksport større enn kaffe- og kakaoeksport til sammen.

Ecuadors viktigste eksportartikler er olje, bananer, reker og andre landbruksprodukter. Landet er verdens største bananeksportør, men utvinning av olje har vært Ecuadors økonomiske ryggrad i mange tiår. Landet er helt oljeavhengig, og har fått økt eksportkapasitet takket være en ny oljerørledning som stod ferdig i 2003.

Ecuadorianske statsborgere som bor i utlandet sender hjem så mye penger at det utgjør en liten, men viktig del av økonomien. Turisme har også blitt en viktig sektor. Ecuadors viktigste handelspartner er USA, og Ecuadors valuta har vært amerikanske dollar siden 2000, fordi den lokale valutaen sucre mistet sin verdi under høy inflasjon.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ecuador på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  203 080 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  3,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,018
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  21,50
  prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,752
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,603
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  79
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
  Lykkeindeks
  6,03
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  66,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  36,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  67
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  43 920
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,76
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,5
  Prosent
  Marine verneområder
  50
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  256 370
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,67
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  50,2
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  25
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  19 156
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  118 614
  Personer
  Fredsindeksen
  1,987
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  82,1
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  39,60
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  34
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  31,88
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,4
  Prosent av BNP
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  7,8
  Prosent
  Undervektige barn
  1,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  23,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  2,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  64
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  111
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  43
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,1
  Prosent
  Alfabetisme
  94,4
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,3
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,391
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  34,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  37,96
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  74,4
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  42
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  15
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 381
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,9
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  11,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  104 295 862 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  6 273
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  52
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,51
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  57,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  92
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11 583
  Personer
  Befolkningstall
  16 863 425
  tall