[[suggestion]]
Ecuador
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Quito

Etniske grupper

Mestiser (blandet; amerindian opprinnelse og europeisk opprinnelse) 71,9%, montubio 7,4%, amerindianere 7%, europeisk opprinnelse 6,1%, afroecuadorianske 4,3 %, annet 3,3% (2010)

Språk

Spansk (offisiell) 93%, quechua (urspråk) 4,1%, andre 2,9% (2010)

Religion

Romersk katolske 74%, evangelister 10,4%, Jehovas vitner 1,2%, ateister 7,9%, agnostikere 0,1%, andre 6,4% (2012)

Innbyggertall

16 625 000

Styreform

Republikk

Areal

256 370 km2

Myntenhet

USD

BNI pr innbygger

11 242 PPP$

Nasjonaldag

10. august

Andre landsider

Geografi

Ecuador strekker seg fra Amazonas over Andesfjellene og ned til Stillehavskysten. Fastlandet er delt inn i tre deler; kysten og lavland med tropisk skog og ørken i vest, høylandet i Andesfjellkjeden og lavland i øst der Amazonas-regnskogen er. Hundre mil utenfor kysten ligger Galapagosøyene som tilhører Ecuador. Galapagosøyene er tatt med på UNESCOs verdensarvliste.

Klimaet varierer med høyden over havet. I øst er klimaet tropisk med høy temperatur og kraftig regn. I sør-vest er det ørken, mens det i høylandet er vanligere med regn på høsten og våren. Innimellom blir landet truffet av El Niño, et spesielt værfenomen som fører med seg tyfoner og kraftig tordenvær.

Ødeleggelse av skogene er et alvorlig problem. Viktige årsaker til avskogingen er det tradisjonelle landbruket og utviklingen av oljeindustrien. Dersom man fortsetter å hugge skog i samme tempo som i dag antar man at skogene i Amazonas-området vil være helt borte innen 2035.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ecuador ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Ecuador har vært befolket i mange tusen år. På slutten av 1400-tallet ble landet en del av det gamle Inkariket, og på midten av 1500-tallet tok de spanske erobrerne eierskap over landet, Ecuador ble en spansk koloni. Inkaindianerne ble i løpet av hundre år redusert til halvparten av sitt opprinnelige befolkningstall på grunn av sykdommer og tvangsarbeid under kolonitiden. Rundt 1820 oppstod den lokale uavhengighetskrigen, og i 1822 frigjorde Ecuador seg fra kolonimakten Spania og ble en del av Colombia. I 1830 ble Ecuador uavhengig.

1900-tallet var preget av lange perioder med politisk uro og ustabilitet.  Lenge var kakao Ecuadors viktigste eksportprodukt, og sårbarheten rundt å være avhengig at et produkt viste seg da kakaoprisene falt og landet opplevde en økonomisk og politisk krise med militærkupp i 1925. Etter andre verdenskrig har bananeksport og oljeindustri preget landets utvikling. Fall i bananpriser på 60-tallet førte til krise og militært styre 1963-66, mens oljefunn og opptøyer førte igjen til at militæret grep inn fra 1972 til 1978.

Etter 1979 har landet hatt sivilt styre. Forholdet til den indianske befolkningen endret seg langsomt under 1900-tallet, og ikke før i 1978 ble det innført allmenn stemmerett. Ulike landreformer og demokratiseringsprosesser har blitt prøvd ut.  På slutten av 1990-tallet ble landet igjen rammet av en alvorlig økonomisk krise, noe som førte til den største utvandringsbølgen i landets historie.

Starten av 2000-tallet ble igjen en politisk urolig tid for Ecuador, og flere presidenter ble avsatt før utgangen av deres regjeringsperioder. Rafael Correa kom til makten i 2007, med løfter om en ny grunnlov og en mer rettferdig fordeling av landets rikdom. Correa har på mange måter lyktes med å skape politisk stabilitet og hans ”medborgerrevolusjon” har ført til bedre levekår for landets fattige. Arbeidsledigheten har minket, flere lærer seg å lese og helsevesenet er bedre.

Samfunn og politikk

Ecuador er en demokratisk enhetsrepublikk og presidenten er statsoverhode i landet. Presidenten, visepresidenten og representantene til nasjonalforsamlingen blir valgt for fire år av gangen. Presidenten har mye makt, og kan gjenvelges to perioder på rad. Landets regjering består av 38 medlemmer, og i nasjonalforsamlingen sitter det 124 medlemmer.

Det er store økonomiske ulikheter i Ecuador, og forskjellene mellom de rike og de fattige er enorm. Med FNs definisjon av fattigdom lever over halvparten av Ecuadors befolkning i fattigdom. Styresmaktene prøver å utjevne de økonomiske forskjellene i landet med sosiale ordninger. Landets helsesektor er også delt: De som har penger benytter seg av private helsetjenester, alle andre bruker den offentlige helsetjenesten, som særlig på bygda er dårlig utbygget.

I Ecuador er menneskesmugling et stort problem, og kriminaliteten i landet er høy. En av fem barn lider av underernæring og tilgang til rent vann er et problem. De siste årene har flere også blitt rammet av vestlige livstilssykdommer som overvekt, diabetes og høyt blodtrykk.

Økonomi og handel

Ecuador er et av Sør-Americas fattigste land. Lenge hemmet problemer som høy arbeidsledighet, høy inflasjon og en svak moderne sektor den økonomiske utviklingen i landet. Etter at Rafael Correas ble president i 2007 opplevde landet høy økonomisk vekst.

Ecuadors viktigste eksportartikler er olje, gull, bananer, reker og andre landbruksprodukter. Landet er verdens største bananeksportør, men utvinning av olje har vært Ecuadors økonomiske ryggrad i mange tiår. Landet er fremdeles meget avhengig av olje, som har fått økt eksportkapasitet takket være det nye oljerøret som ble ferdig i 2003. En av de største inntektskildene ved siden av oljen er ecuadorianske statsborgere som bor i utlandet som sender penger hjem til landet. Turisme har også blitt en viktig sektor. Ecuadors viktigste handelspartner er USA.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ecuador på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  256 370
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  50,5
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  16 863 425
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,391
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,752
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  79
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  3,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  36,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  10,9
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11 583
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  18 595
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  104 333
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  25
  Fredsindeksen
  1,987
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  18
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  54
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,69
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,76
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  8,91
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  22
  Drapsrate
  8,23
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  92,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,976
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  39,62
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  32
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  35,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  37,0
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  92
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,8
  Prosent
  Alfabetisme
  94,5
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  86,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  85
  Prosent
 •  

  Ecuador

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  11,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  39
  Prosent
  Tertiærnæring
  52
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  26 332 952 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data