[[suggestion]]
Ekvatorial-Guinea
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Malabo

Etniske grupper

Fang 86%, bubi 7%, mdowe 4%, annobon 2%, bujeba 1%, andre 1% (1994)

Språk

Spansk 68% (offisielt), andre 32% (inkludert fransk (offisielt), Fang, og Bubi) (1994)

Religion

Hovedsakelig kristendom, særlig romersk-katolsk. Diverse naturreligioner.

Innbyggertall

1 268 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

28 050 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

26 058 PPP$

Nasjonaldag

12. oktober

Andre landsider

Geografi

Ekvatorial-Guinea består av en fastlandsdel og fem øyer. På den største øya, Bioko, ligger hovedstaden Malabo. Rundt tre fjerdedeler av befolkningen bor på fastlandet, som stort sett er dekket av regnskog. Bioko er en vulkansk øy, og er dekket av jungel. I nord er det kaffe- og kakaoplantasjer. Landet har et tropisk regnklima, og temperaturen er høy hele året. Landet har et rikt dyre- og planteliv. Utviklingen i olje- og skogsindustrien har skapt flere miljøproblemer. Oljeutslipp har skadet kystlinjen, og mange av landets arter trues, fordi store regnskogsområder er hugget ned.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ekvatorial-Guinea ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Ekvatorial-Guinea ble befolket av pygmeer i jernalderen. Landet ble en portugisisk koloni på 1400-tallet, og var kjent som en utskipningshavn for slaver i flere århundrer. De to hoveddelene av landet, fastlandet og øyen Bioko, hadde helt separat historie fram til de ble en spansk koloni i 1778. På Bioko dominerte bubifolket, mens bujeba, belungue og kombe-folkegruppene hadde klansamfunn på fastlandet. Spanjolene startet kaffe- og kakaoplantasjer på Bioko. På 1950-tallet ble de første nasjonalistiske partiene i kolonien dannet. De var dominert av fang-folket, og krevde selvstendighet fra Spania.

Ekvatorial-Guinea ble en selvstendig republikk i 1968. Francisco Macias Nguema ble landets første president. Han utviklet seg raskt til en brutal diktator. Rundt en tredel av befolkningen ble drept eller flyktet fra landet i hans regjeringstid. I 1979 gjorde presidentens nevø, Obiang Nguema, statskupp, og den tidligere diktatoren ble henrettet. Obiang er fremdeles president og forholdene ble ikke bedret etter at han tok over makten.

Samfunn og politikk

Obiang Nguema, som tilhører den største etniske gruppen i landet, har i praksis hatt all makt siden kuppet i 1979. Presidentens slektninger og klanmedlemmer har viktige posisjoner i regjeringen, for eksempel er hans sønn visepresident. Det har vært uroligheter og flere kuppforsøk de siste årene. Etter betydelig internasjonalt press ble det innført en ny grunnlov og flerpartisystem i 1991. Likevel har det aldri blitt avholdt frie og rettferdige valg i landet. Opposisjonen blir forfulgt, og mange har flyktet til utlandet. I 2011 ble det gjort endringer i grunnloven, som nå sier at presidenten bare kan velges for to perioder på syv år. Det er fortsatt uklart om Nguema vil følge denne loven. Flere organisasjoner melder om grove brudd på menneskerettighetene, rettssystemet er ikke fritt og bruk av tortur er vanlig.

 

Økonomi og handel

Ekvatorial-Guinea var et fattig land som levde av småskalajordbruk og eksport av råvarene kakao, kaffe og tømmer. Etter at det ble funnet olje og gass i 1995 ble situasjonene forandret, og økonomien var en av de raskeste voksende i verden. Den økonomiske veksten har gjort landet til et av Afrikas rikeste på papiret, men nesten alle pengene har gått til presidenten og kretsen rundt ham. De vanlige innbyggerne lever fremdeles i ekstrem fattigdom. Dette gjør at Ekvatorial-Guinea fortsatt mottar mye bistand. Etter det ble kjent at bistandsmidler misbrukes, har Verdensbanken, Det internasjonale valutafondet (IMF) og andre givere trukket seg ut av landet.

I dag er olje og gass landets viktigste eksportvare. Avhengigheten av olje gjorde at den økonomiske veksten stoppet opp da oljeprisene begynte å falle i 2013. I dag handler den økonomiske politikken om å bygge ut flere næringer, i tillegg til olje og gass.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Ekvatorial-Guinea er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Ekvatorial-Guinea har et tett forhold til Frankrike, og de to landene har blitt enige om å samarbeide tett i Sikkerhetsrådet. Både USA og Kina er store investorer i Ekvatorial-Guinea, og betyr mye for landet med tanke på økonomien. Ekvatorial-Guinea vil nok ønske å bevare et godt forhold til disse stormaktene. De afrikanske landene pleier også å samarbeide en del i Sikkerhetsrådet.

http://equatorialguineaun.org/in-the-news/equatorial-guinea-and-france-will-have-close-cooperation-in-the-security-council

Tips

Ekvatorial-Guinea er et lite land som sjelden får sjansen til å være med i FNs sikkerhetsråd. De vil nok derfor forsøke å være aktive når de først får sjansen. Som et kystland er det viktig for dem at handelsskip får ferdes fritt, og kanskje vil de legge vekt på beskyttelse av skipene i farvannene rundt Jemen. 

På et møte i Sikkerhetsrådet om den humanitære situasjonen i Jemen 17.04.18 fordømte Ekvatorial Guinea houtiene for gjentatte rakettangrep mot Saudi Arabia. Landet uttrykte bekymring for at den humanitære situasjonen var blitt forverret, og foreslo at det innsettes en ny overgangsregjering for å komme videre i fredsprosessen. Ekvatorial Guinea etterlyste også lovede bistandsmidler og uttrykte bekymring for sult og et nytt mulig masseutbrudd av kolera i Jemen.

Ekvatorial Guinea var blant landene som støttet det vestlige forslaget i februar 2018 om å fordømme Iran for å ha brutt våpenembargoen mot houtiene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ekvatorial-Guinea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  28 050
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  55,9
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 313 894
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,591
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  52
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  66,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  251
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,946
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  66
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  162
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,81
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,73
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  30
  Drapsrate
  2,31
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  53,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  9
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  17
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  83,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,3
  Prosent
  Alfabetisme
  95,2
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  47,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  75
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  16,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data