Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Ekvatorial-Guinea
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Malabo

Etniske grupper

Fang 86%, bubi 7%, mdowe 4%, annobon 2%, bujeba 1%, andre 1% (1994)

Språk

Spansk 68% (offisielt), andre 32% (inkludert fransk (offisielt), Fang, og Bubi) (1994)

Religion

Hovedsakelig kristendom, særlig romersk-katolsk. Diverse naturreligioner.

Innbyggertall

1 268 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

28 050 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

30 041 PPP$

Nasjonaldag

12. oktober

Andre landsider

Geografi

Ekvatorial-Guinea består av en fastlandsdel og fem øyer. På den største øya, Bioko, ligger hovedstaden Malabo. Rundt tre fjerdedeler av befolkningen bor på fastlandet, som stort sett er dekket av regnskog. Bioko er en vulkansk øy, og er dekket av jungel. I nord er det kaffe- og kakaoplantasjer. Landet har et tropisk regnklima, og temperaturen er høy hele året. Landet har et rikt planteliv, med over 140 forskjellige trearter, og et mangfoldig dyreliv, med store dyr, som elefant og rødbøffel, og mange primater, som lavlandsgorilla, sjimpanse, mandrill og marekatter. Flere av artene er utrydningstruet.

Utviklingen i olje- og skogsindustrien har skapt flere miljøproblemer. Oljeutslipp har skadet kystlinjen, og mange av landets arter trues, fordi store regnskogsområder er hugget ned.

Historie

Ekvatorial-Guinea ble befolket av pygmeer i jernalderen. Landet ble en portugisisk koloni på 1400-tallet, og var kjent som en utskipningshavn for slaver i flere århundrer. Spania overtok i 1778. Etter den spanske borgerkrigens slutt, 150 år senere, begynte et økonomisk utviklingsprogram for kolonien, basert på dyrking av kakao. Øya Bioko har en viktig historisk beliggenhet, og var under Storbritannias kontroll, da de forsøkte å stanse slavehandelen i på 1800-tallet.

I 1959 ble kolonien innlemmet i Spania. Landet fikk i noen grad indre selvstyre, innbyggerne ble spanske statsborgere, og de fikk velge representanter til det spanske parlamentet. I 1968 ble Ekvatorial-Guinea selvstendig republikk. Francisco Macias Nguema ble landets første president, men han utviklet seg raskt til en brutal diktator. Rundt en tredel av befolkningen ble drept eller flyktet fra landet i hans regjeringstid. I 1979 gjorde presidentens nevø, Obiang Nguema, statskupp, og den tidligere diktatoren ble henrettet. Obiang er fremdeles president og forholdene ble ikke bedret etter at han tok over makten.

Samfunn og politikk

Obiang Nguema, som tilhører den største etniske gruppen i landet, har i praksis hatt all makt siden kuppet i 1979. Presidentens slektninger og klanmedlemmer har viktige posisjoner i regjeringen, for eksempel er hans sønn visepresident. Det har vært uroligheter og flere kuppforsøk de siste årene. Etter betydelig internasjonalt press ble det innført en ny grunnlov og flerpartisystem i 1991. Likevel har det aldri blitt avholdt frie og rettferdige valg i landet. Opposisjonen blir forfulgt, og mange har flyktet til utlandet. I 2011 ble det gjort endringer i grunnloven, som sier at presidenten bare kan velges for to perioder på syv år. Det er fortsatt uklart om Nguema vil følge denne loven.

Landets utenrikspolitikk går ut på å bedre forholdet til verdens stormakter, særlig Frankrike og Spania. Siden landet ble en oljeeksportør på 1990-tallet, har kontakten med USA og Kina økt. Landet har i tillegg inngått mange samarbeidsavtaler med Kina. I 2018 tiltrådde landet som et av de roterende medlemmene i FNs sikkerhetsråd

Flere organisasjoner melder om grove brudd på menneskerettighetene, rettssystemet er ikke fritt og bruk av tortur er vanlig. Etter det ble kjent at bistandsmidler misbrukes, har Verdensbanken, Det internasjonale valutafondet (IMF) og andre givere trukket seg ut av landet.

Økonomi og handel

Ekvatorial-Guinea var et fattig land, som levde av småskalajordbruk og eksport av råvarene kakao, kaffe og tømmer. Etter at det ble funnet olje og gass i 1995 ble situasjonene forandret, og økonomien var en av de raskeste voksende i verden. Den økonomiske veksten har gjort landet til et av Afrikas rikeste på papiret, men nesten alle pengene har gått til presidenten, og kretsen rundt ham. De vanlige innbyggerne lever fremdeles i ekstrem fattigdom. Dette gjør at Ekvatorial-Guinea fortsatt mottar mye bistand.

I dag er olje og gass landets viktigste eksportvare. Avhengigheten av olje gjorde at den økonomiske veksten stoppet opp, da oljeprisene begynte å falle i 2013. I dag handler den økonomiske politikken om å bygge ut flere næringer, i tillegg til olje og gass.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Ekvatorial-Guinea er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Ekvatorial-Guinea har et tett forhold til Frankrike, og de to landene har blitt enige om å samarbeide tett i Sikkerhetsrådet. Både USA og Kina er store investorer i Ekvatorial-Guinea, og betyr mye for landet med tanke på økonomien. De vil nok ønske å bevare et godt forhold til disse stormaktene. De afrikanske landene pleier også å samarbeide en del i Sikkerhetsrådet.

http://equatorialguineaun.org/in-the-news/equatorial-guinea-and-france-will-have-close-cooperation-in-the-security-council

Tips

Ekvatorial-Guinea er et lite land som sjelden får sjansen til å være med i FNs sikkerhetsråd. De vil nok derfor forsøke å være aktive når de først får sjansen. Som et kystland er det viktig for dem at handelsskip får ferdes fritt, og kanskje vil de legge vekt på beskyttelse av skipene i farvannene rundt Jemen. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ekvatorial-Guinea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  8,2
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  16,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,9
  Prosent
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  28 050
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  55,9
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 268
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,4
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  52
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  27,8
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  53,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,592
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  24,00
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  84,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  30
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  66,0
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  66,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  172
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,039
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  94
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  176
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  342
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  162
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  30
  Henrettelser
  9
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  66,47
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,81
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,79
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,3
  Prosent
  Alfabetisme
  95,2
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  47,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  75
  Prosent
 •  

  Ekvatorial-Guinea

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  12 202 323 684
  US Dollar
  BNP per innbygger
  11 121
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -0,67