[[suggestion]]
Guatemala

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Guatemala by

Etniske grupper

Mestis (blanding av spansk og urbefolkning) og Europeere 60.1%, maya 39.3% (k'iche 11.3%, q'eqchi 7.6%, kaqchikel 7.4%, mam 5.5%, andre 7.5%) ikke-maya, ikke-mestis 0.15% (xinca (urbefolkning, ikke-maya), garifuna (blanding vest- og sentral afrikansk, karibisk urbefolkning og arawak)), andre 0.5% (2001)

Språk

Spansk (offisielt) 68.9%, maya språk 30.9% (k'iche 8.7%, q'eqchi 7%, mam 4.6%, kaqchikel 4.3%, andre 6.3%), andre 0.3% (inkludert xinca og garifuna) (2001), (Det er 23 offisielt anerkjente urspråk, inkludert 21 mayaspråk, xinca og garifuna)

Religion

Romersk-katolske, protestanter, mayareligioner

Innbyggertall

17 245 346 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

108 890 km2

Myntenhet

Quetzal

BNI pr innbygger

7 945 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Over halvparten av Guatemalas areal er dekket av et høylandsområde. To fjellkjeder preger landets topografi - Sierra Madre i sør og Altos Chuchmatanes i nord. Sierra Madre har 33 vulkaner, hvorav tre er aktive. Her finnes også sentral-Amerikas høyeste topp, Tajumulco, på 4220 moh. Langs Stillehavskysten er det store fruktbare sletter. Nord i landet er det store lavlandsområder med regnskog og gressletter. Klimaet varierer stort mellom landets forskjellige områder. Langs kystene og i nord er det tropisk klima, og langs den karibiske kysten er det mye nedbør året rundt. I det sentrale høylandet er det kjøligere.

Avskoging og hogst av regnskogen er et stort miljøproblem i Guatemala. Konsekvensene innebærer jorderosjon og at landets biologiske mangfold er truet. Vannforurensing er også et stort problem, og på landsbygda har under halvparten av befolkningen tilgang til rent drikkevann. Guatemala er regelmessig utsatt for jordskjelv. I 1976 ble hovedstaden Guatemala By rammet av et stort jordskjelv som krevde opp mot 30 000 menneskeliv.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guatemala ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det er spor etter menneskelig aktivitet i Guatemala fra 12 000 fvt. De første bofaste samfunnene er imidlertid datert til rundt 2000 fvt. Ut fra disse samfunnene vokste mayakulturen frem, og ble den største av de game mellomamerikanske kulturene. På sin storhetstid, mellom 300-900 evt., utviklet kulturen avansert matematikk, arkitektur og tidsregning, og bygde storslåtte tempelbyer.

På 1520-tallet kom spanjolene til området. Mange mayafolk døde tidlig av nye sykdommer spanjolene brakte med seg. De som overlevde ble kolonisert av det overlegne spanske militæret. Frem til området oppnådde selvstendighet i 1821, ble urbefolkningen brutalt undertrykt og utnyttet som slaver. Guatemala ble helt selvstendig i 1838, etter å ha tilhørt både Mexico og den sentralamerikanske unionen.

Etter selvstendigheten fikk USA mye makt i landet gjennom deres store plantasjer, som var Guatemalas viktigste inntektskilde. Politiske uroligheter ledet til et USA-støttet militærkupp i 1954. Urolighetene vedvarte, og i 1961 innledet et voldelig opprør en 36 år lang borgerkrig. Krigen tok livet av over 200 000 mennesker, hovedsakelig urbefolkning. En fredsavtale ble inngått i 1996, men landet har siden vært sterkt preget av omfattende kriminalitet, vold, korrupsjon og store politiske omveltninger.

Samfunn og politikk

Guatemala er en republikk der presidenten er både regjeringssjef og øverstkommanderende for hæren. Presidenten blir valgt for fire år, og kan ikke gjenvelges. De politiske partiene er ikke spesielt ideologisk motiverte, og politikere bytter ofte partier.

Fredsavtalen fra 1996 lovte urbefolkningen sterkere beskyttelse i grunnloven, men grunnlovsendringene har ennå ikke kommet. Det samme gjelder løftet om å redusere militærets makt ved lov. Voldskulturen som vokste frem under borgerkrigen er et stort problem i Guatemala også i dag, og særlig gjeng- og narkotikakriminalitet er utbredt. I tillegg er korrupsjon utbredt både i politikken og rettsvesenet.

Guatemalas samfunn er sterk preget av store økonomiske og sosiale forskjeller. Underernæring blant barn er svært utbredt, og menneskerettighetsbrudd er et stort problem i landet. Rettighetene til minoriteter som LHBTI+ er ikke lovbestemt, og landets urbefolkning blir ofte undertrykt. Urbefolkningen utgjør også størstedelen av landets fattigste befolkning. Kvinners stilling i samfunnet er preget av utbredt undertrykkelse, vold og mangel på frihet. Kvinner er underrepresentert i arbeidsmarkedet og i politikken. Guatemala er et av de høyest rangerte landene når det gjelder død som følge av vold mot kvinner.  

Økonomi og handel

Guatemala er et av landene i verden med størst økonomisk forskjell mellom fattig og rik. Nesten 60 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Jordbruk var lenge den viktigste næringen i landet, og det er fortsatt mange som jobber i denne sektoren. Siden årtusenskiftet har imidlertid tjenestesektoren tatt over som landets viktigste inntektskilde. Herfra kommer over halvparten av landets samlede inntekt.

Guatemala har en sterk økonomi sammenlignet med andre mellomamerikanske land. Økonomisk utvikling hemmes imidlertid av dårlig infrastruktur, kriminalitet og et lavt utdanningsnivå. Omfattende korrupsjon gjør landet lite attraktivt for utenlandske investorer. USA er den viktigste handelspartneren, men Guatemala handler også mye med nabolandene. Økonomien fikk en knekk på grunn av den globale finanskrisen fra 2008. Situasjonen forverret seg året etter da det var tørke, og landet måtte få utenlandsk bistand for å hindre hungersnød. Siden 2010 har økonomien hatt en oppgang.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Guatemala på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  366 510 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  8,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,134
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  59,30
  prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,650
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,467
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
  Lykkeindeks
  6,44
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  49,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  38,7
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  158
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  18 328
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,15
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,4
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  108 890
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,72
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  8,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  32,7
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  27
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  106 006
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  644
  Personer
  Fredsindeksen
  2,214
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  96,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  50,11
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  242 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  27
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  35,94
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  81,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  11
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,4
  Prosent av BNP
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  15,8
  Prosent
  Undervektige barn
  0,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  46,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  28
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  72
  År
  Malariatilfeller
  0,4
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  88
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  92
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  25
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  94,4
  Prosent
  Alfabetisme
  81,3
  Prosent
  Antall år i skole
  10
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  85,6
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,494
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  44,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  34,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,66
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  60,8
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  63
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  43
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  578
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  91,8
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  5,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  75 620 095 538
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 471
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  60
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,75
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  40,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  109
  Personer
  Befolkningstall
  17 245 346
  tall