[[suggestion]]
Guatemala

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Guatemala by

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) og europerere 59.4%, k'iche 9.1%, kaqchikel 8.4%, mam 7.9%, q'eqchi 6.3%, andre mayastammer 8.6%, andre 0,3% (2001)

Språk

Spansk (offisielt) 60%, indianske språk 40%. (Det er 23 offisielt anerkjente indianske språk, inkludert quiche, cakchiquel, kekchi, mam, garifuna og xinca.)

Religion

Romersk-katolske, protestanter, mayareligioner

Innbyggertall

16 255 000

Styreform

Republikk

Areal

108 890 km2

Myntenhet

Quetzal

BNI pr innbygger

7 945 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Et høylandsområde dekker over halvparten av Guatemalas landområder. Her løper to fjellkjeder - Sierra Madre i sør og Altos Chuchmatanes i nord. Sierra Madre er den yngste og har 33 vulkaner, hvorav tre er aktive. Fem mil lenger sør er Stillehavskysten med fruktbare sletter. Fjellkjedene er atskilt av en dal hvor elvene Río Polochic og Río de Matagua renner. Nord for Altos Chuchmatanes er det store lavlandsområder med regnskog og gressletter. Regnskogene forsvinner i hurtig tempo.

Siden 1890 er over halvparten av skogene blitt borte. Det har ført til at det biologiske mangfoldet trues. I tillegg er jorderosjon en alvorlig konsekvens av avskogningen. Klimaet er tropisk ved kystene og i nord, og ved den karibiske kysten i øst regner det året rundt. I det sentrale høylandet er det kjøligere, og i de nordligste fjellene kan det bli kuldegrader om nettene. Vannforurensing er et stort problem i Guatemala. På landsbygda har under halvparten av befolkningen tilgang til rent drikkevann.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guatemala ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For omtrent 4000 år siden vokste det frem bofaste samfunn i dagens Guatemala. Etter hvert oppstod mayakulturen, den største av de gamle mellomamerikanske kulturene. I glansperioden fra år 300-900 e.Kr. utviklet mayaindianerne blant annet avansert matematikk og tidsregning. På 1520-tallet kom spanjolene, og området ble etter hvert innlemmet i det spanske imperiet. Det ble starten på en lang tid med undertrykkelse av urbefolkningen, et problem som fremdeles eksisterer. I 1821 ble Guatemala frigjort fra Spania, og i 1838 ble landet helt selvstendig. Hundre år senere ble for første gang demokratiet innført i Guatemala. Det ble gjennomført sosiale reformer, og regjeringen forsøkte å redusere USAs makt i landet.

USA stanset derfor all bistand og støttet et militærkupp i 1954. Over tretti år med militærdiktatur fulgte. Kommunistpartiet ble forbudt og opposisjonen forfulgt. Motstanden vokste, og på 1960-tallet brøt det ut geriljakrig som skulle vare helt til 1996. Fredsavtalen kom som et resultat av en gradvis tilnærming til demokratiet, og redusering av militærmakten i løpet av 1990-tallet. Det var også avgjørende at USA sluttet å støtte militærdiktaturet.

Samfunn og politikk

Guatemala er en republikk der presidenten er både regjeringssjef og øverstkommanderende for hæren. Presidenten blir valgt for fire år, og kan ikke gjenvelges. De politiske partiene er ikke spesielt ideologiske, og politikere bytter ofte partier. Et viktig politisk spørsmål i landet er urbefolkningens rettigheter. Den består hovedsakelig av mayaindianere.

Fredsavtalen fra 1996 lovte urbefolkningen sterkere beskyttelse i grunnloven, men grunnlovsendringene har ennå ikke kommet. Det samme gjelder løftet om å redusere militærmakten ved lov. Voldskulturen som vokste frem under borgerkrigen er et stort problem i Guatemala også i dag, og særlig gjeng- og narkotikakriminalitet er utbredt. I 2015 ble den sittende presidenten arrestert for korrupsjon, som er et utbredt problem i både politikken og rettsvesenet. 

Økonomi og handel

Guatemala er et av landene i verden med skjevest fordeling av rikdom. Selv om Guatemala er et mellominntektsland, lever mer enn halvparten av befolkningen i fattigdom. Jordbruk var lenge den viktigste næringen i landet, og det er fortsatt mange som jobber i denne sektoren. Siden årtusenskiftet har imidlertid tjenestesektoren tatt over som landets viktigste inntektskilde. Herfra kommer over halvparten av BNP.

Guatemala har en sterk økonomi sammenlignet med andre mellomamerikanske land. Økonomisk utvikling hemmes imidlertid av dårlig infrastruktur, kriminalitet og lavt utdanningsnivå. Omfattende korrupsjon gjør landet lite attraktivt for utenlandske investorer. USA er den viktigste handelspartneren, men Guatemala handler også mye med nabolandene. Den guatemalanske økonomien fikk en knekk på grunn av den globale finanskrisen fra 2008. Situasjonen forverret seg året etter da det var tørke, og landet måtte få utenlandsk bistand for å hindre hungersnød. Etter 2010 begynte økonomien å vokse igjen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Guatemala på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  108 890
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  8,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,0
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  17 245 346
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,494
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,650
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  72
  År
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  8,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  38,7
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  15,6
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  109
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  89 015
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  402
  Personer
  Internt fordrevne
  242 000
  Internt fordrevne
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  27
  Fredsindeksen
  2,214
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  24
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  57
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,72
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,15
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,44
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  30
  Drapsrate
  32,05
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  96,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,959
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  50,17
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  27
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  44,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  34,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  81,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  92
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  93,3
  Prosent
  Alfabetisme
  79,1
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  92,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  64
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  5,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  60
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  18 761 127 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data