[[suggestion]]
Honduras

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tegucigalpa

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 90%, indianere 7%, afrikansk opprinnelse 2%, europeisk opprinnelse 1%

Språk

Spansk (offisielt), indianske dialekter

Religion

Romersk-katolske 97%, protestanter 3%

Innbyggertall

8 423 917

Styreform

Demokratisk konstitusjonell republikk

Areal

112 490 Km2

Myntenhet

Lempira

BNI pr innbygger

4 737 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Honduras er nest størst blant de mellomamerikanske landene. Landet omfatter store fjellområder, fra Nicaragua i sørøst til El Salvador i sørvest. Mer enn halvparten av landarealet ligger høyere enn 900 meter over havet. Det høyeste punktet er Cerro las Minas, som ligger 2649 meter over havet.

Nordøst i landet er det regnskoger, som trues av tømmerhogst og utvidelse av jordbruksområder. Avskogningen øker også risikoen for jorderosjon. Landets største ferskvannskilde, Lago de Yojoa, forurenses av gruvedrift. Ved kystene er klimaet tropisk. Inne i landet er det tørrere og kjøligere.

Temperaturen er stabil og varierer kun med høyden. Landet er utsatt for kraftige orkaner og oversvømmelser..

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Honduras ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Honduras var tidlig bebodd av ulike indianerfolk. Mayaindianerne slo seg ned i den vestlige delen av Honduras og utviklet blant annet avansert matematikk og tidsregning. Mayaene hadde sin høykultur i byen som nå heter Copán.

Kristoffer Columbus ankom i 1502, og i løpet av noen tiår ble Honduras innlemmet i det spanske imperiet. Fra 1570 ble landet styrt fra Guatemala sammen med andre spanske kolonier. Disse landene dannet en løs føderasjon etter at de ble selvstendige fra Spania på 1820-tallet. Samarbeidet varte imidlertid ikke lenge, og i 1838 ble Honduras selvstendig republikk.

De liberale og de konservative har siden vekslet mellom å være i opposisjon og i posisjon. Med unntak av en kort periode (1957-1963) har hele landets moderne historie vært preget av militær kontroll. Et forsøk på å skille den sivile og militære makten som startet på 1990-tallet viste seg å mislykkes, da landets president ble avsatt i et nytt militærkupp i 2009.

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 1982 er Honduras et demokrati der presidenten har utøvende makt, parlamentet lovgivende makt, og domstolene dømmende makt. Militærets innflytelse fortsetter imidlertid å prege politikken i landet. Både under og etter kuppet i 2009 har Honduras gjennomgått flere politiske kriser, der presidenten, parlamentet og domstolene har vært i konflikt med hverandre.

Helt siden starten av 1900-tallet har de to høyrepartiene Det liberale partiet og Det nasjonale partiet dominert politikken. De siste tiårene har noen mindre partier etablert seg, og blitt valgt inn i nasjonalforsamlingen.

Rettssystemet er svekket av korrupsjon, organisert kriminalitet og vold er i vekst, og Honduras er flere ganger kåret til verdens farligste land som ikke er i krig. Vold mot kvinner er et utbredt og voksende problem. 

Økonomi og handel

Honduras sies å være kilden til ordet «bananrepublikk». Økonomien var lenge helt avhengig av noen få eksportprodukt, banan og kaffe. I 1998 ble landet rammet av orkanen Mitch, som ødela 70 prosent av bananplantasjene og store deler av kaffeproduksjonen. Økonomien fikk en alvorlig knekk, men kom seg gradvis med stor hjelp fra utlandet. Nabolandenes handelsblokade etter statskuppet i 2009, samt den globale finanskrisen, førte til nok en økonomisk nedgangstid.

I dag står særlig amerikanske fabrikker for en stor del av eksporten. Fabrikkene er plassert i skattefrie soner. Penger som utflyttede honduranere sender hjem til familiene sine er viktig for landets økonomi. Over halvparten av befolkningen lever i fattigdom.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Honduras på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  441 340 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  16,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,090
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  60,90
  prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,617
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,459
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  5,86
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  51,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  27,5
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  83
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,7
  Hektar per person
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  9 472
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,08
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,0
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  112 490
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,74
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  40,0
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  95 392
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  84
  Personer
  Fredsindeksen
  2,282
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  93,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  54,73
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  190 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  48,53
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  77,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  18
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,6
  Prosent av BNP
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  15,3
  Prosent
  Undervektige barn
  1,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  22,70
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  18
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  0,2
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  129
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  103
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  38
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,1
  Prosent
  Alfabetisme
  89,0
  Prosent
  Antall år i skole
  10
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  83,3
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,461
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  48,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  36,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  21,09
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  55
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  54
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  630
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  87,6
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  7,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  22 978 532 897
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 480
  US Dollar
  Primærnæring
  13
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  60
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,06
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  32,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  77
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  16
  Personer
  Befolkningstall
  9 417 167
  tall