Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Honduras

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tegucigalpa

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 90%, indianere 7%, afrikansk opprinnelse 2%, europeisk opprinnelse 1%

Språk

Spansk (offisielt), indianske dialekter

Religion

Romersk-katolske 97%, protestanter 3%

Innbyggertall

8 423 917

Styreform

Demokratisk konstitusjonell republikk

Areal

112 490 Km2

Myntenhet

Lempira

BNI pr innbygger

5 084 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Honduras er nest størst av de mellomamerikanske landene. Minst 75 % av landet består av fjell, og fjellene strekker seg fra Nicaragua i sørøst til El Salvador i sørvest. I sør avgrenses de av en smal kyststripe ved Fonsecabukten i Stillehavet. Nordover går fjellene over til åser, og landet ender i en lang kyst ved Karibhavet. Navnet Honduras kommer fra det spanske ordet hondo, som betyr dyp. Navnevalget henspiller på elvedalene Ulúa og Aguán som går nordover fra det sentrale høylandet til kysten. Nordøst i landet er det regnskoger, men de trues av tømmerhogst og utvidelse av jordbruksområder. Avskogningen øker også risikoen for jorderosjon. Landets største ferskvannskilde, Lago de Yojoa, forurenses av gruvene. Ved kystene er klimaet tropisk. Inne i landet er det tørrere og kjøligere. Temperaturen er stabil og varierer kun med høyden. Landet er utsatt for kraftige orkaner og oversvømmelser. Orkanen Fifi i 1974 er den hittil mest ødeleggende. Den tok rundt 12 000 menneskeliv og forårsaket store skader på bananplantasjer og boliger.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Honduras ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Honduras var tidlig bebodd av ulike indianerfolk. Mayaindianerne slo seg ned i den vestlige delen av Honduras og utviklet blant annet avansert matematikk og tidsregning. Mayaene hadde sin høykultur 600-800 år e.Kr. i byen som nå heter Copán. Christopher Columbus ankom i 1502, og i løpet av noen tiår ble Honduras innlemmet i det spanske imperiet. Fra 1570 ble landet styrt fra Guatemala sammen med andre spanske kolonier. Disse landene dannet en løs føderasjon etter at de ble selvstendige fra Spania på 1820-tallet. Samarbeidet varte imidlertid ikke lenge, og i 1838 ble Honduras selvstendig republikk. De liberale og de konservative har siden vekslet mellom å være i opposisjon og i posisjon. Med unntak av en kort periode (1957-1963) har Honduras vært kontrollert av militæret hele landets moderne historie. Et forsøk på å skille den sivile og militære makten som startet på 1990-tallet viste seg å mislykkes, da landets president ble avsatt i et nytt militærkupp i 2009.

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 1982 er Honduras et demokrati der presidenten har utøvende makt, parlamentet lovgivende makt, og domstolene dømmende makt. Militærets innflytelse fortsetter imidlertid å prege politikken i landet. Både under og etter kuppet i 2009 har Honduras gjennomgått flere politiske kriser, der de ulike maktinstansene i landet (presidenten, parlamentet og domstolene) har vært i konflikt med hverandre. Helt siden starten av 1900-tallet har de to høyrepartiene Det liberale partiet og Det nasjonale partiet dominert politikken. De siste tiårene har noen mindre partier etablert seg, og blitt valgt inn i nasjonalforsamlingen. Rettssystemet er svekket av korrupsjon, og preges av å bli styrt av politikere. Organisert kriminalitet og vold er i vekst, og Honduras ble i både 2012 og 2013 kåret til verdens farligste land som ikke er i krig. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at både politi og militære aktivt hindrer etterforskninger.

Økonomi og handel

Honduras er et av Latin-Amerikas fattigste land. Økonomien var lenge helt avhengig av banan- og kaffeeksport, men i dag står utenlandske - særlig amerikanske - fabrikker for en stor del av eksporten. Fabrikkene er plassert i skattefrie soner, og produserer særlig klær for eksport til USA. Penger som utflyttede honduranere sender hjem til familiene sine er viktig økonomisk. I 1998 rammet orkanen Mitch landet. Den ødela 70 prosent av bananplantasjene, og store deler av kaffeproduksjonen. Økonomien fikk en alvorlig knekk, men kom seg gradvis etter stor utenlandshjelp. Nabolandenes handelsblokade etter statskuppet i 2009, samt den globale finanskrisen, førte også til økonomisk nedgang.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Honduras på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  5,1
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  7,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,9
  Prosent
  Primærnæring
  14
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  60
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  112 490
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  41,0
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 265
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,8
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  15,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  86
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  93,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,942
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,461
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,625
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  52,88
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  30
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  25,78
  Prosent
  Global lykkeindeks
  27,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  78,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  53
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  721
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  82,2
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  18,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  27,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  12,2
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  16
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  6 844
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  30
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,339
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  20
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  101
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  129
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  43
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  34
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  43,75
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,75
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,15
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,09
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  83
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,2
  Prosent
  Alfabetisme
  88,4
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  91,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  83
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  20 420 967 149
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 496
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,63