[[suggestion]]
Honduras

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tegucigalpa

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 90%, indianere 7%, afrikansk opprinnelse 2%, europeisk opprinnelse 1%

Språk

Spansk (offisielt), indianske dialekter

Religion

Romersk-katolske 97%, protestanter 3%

Innbyggertall

8 423 917

Styreform

Demokratisk konstitusjonell republikk

Areal

112 490 Km2

Myntenhet

Lempira

BNI pr innbygger

4 737 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Honduras er nest størst blant de mellomamerikanske landene. Landet omfatter store fjellområder, fra Nicaragua i sørøst til El Salvador i sørvest. Mer enn halvparten av landarealet ligger høyere enn 900 meter over havet. Det høyeste punktet er Cerro las Minas, som ligger 2649 meter over havet.

Nordøst i landet er det regnskoger, som trues av tømmerhogst og utvidelse av jordbruksområder. Avskogningen øker også risikoen for jorderosjon. Landets største ferskvannskilde, Lago de Yojoa, forurenses av gruvedrift. Ved kystene er klimaet tropisk. Inne i landet er det tørrere og kjøligere.

Temperaturen er stabil og varierer kun med høyden. Landet er utsatt for kraftige orkaner og oversvømmelser..

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Honduras ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Honduras var tidlig bebodd av ulike indianerfolk. Mayaindianerne slo seg ned i den vestlige delen av Honduras og utviklet blant annet avansert matematikk og tidsregning. Mayaene hadde sin høykultur i byen som nå heter Copán.

Kristoffer Columbus ankom i 1502, og i løpet av noen tiår ble Honduras innlemmet i det spanske imperiet. Fra 1570 ble landet styrt fra Guatemala sammen med andre spanske kolonier. Disse landene dannet en løs føderasjon etter at de ble selvstendige fra Spania på 1820-tallet. Samarbeidet varte imidlertid ikke lenge, og i 1838 ble Honduras selvstendig republikk.

De liberale og de konservative har siden vekslet mellom å være i opposisjon og i posisjon. Med unntak av en kort periode (1957-1963) har hele landets moderne historie vært preget av militær kontroll. Et forsøk på å skille den sivile og militære makten som startet på 1990-tallet viste seg å mislykkes, da landets president ble avsatt i et nytt militærkupp i 2009.

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 1982 er Honduras et demokrati der presidenten har utøvende makt, parlamentet lovgivende makt, og domstolene dømmende makt. Militærets innflytelse fortsetter imidlertid å prege politikken i landet. Både under og etter kuppet i 2009 har Honduras gjennomgått flere politiske kriser, der presidenten, parlamentet og domstolene har vært i konflikt med hverandre.

Helt siden starten av 1900-tallet har de to høyrepartiene Det liberale partiet og Det nasjonale partiet dominert politikken. De siste tiårene har noen mindre partier etablert seg, og blitt valgt inn i nasjonalforsamlingen.

Rettssystemet er svekket av korrupsjon, organisert kriminalitet og vold er i vekst, og Honduras er flere ganger kåret til verdens farligste land som ikke er i krig. Vold mot kvinner er et utbredt og voksende problem. 

Økonomi og handel

Honduras sies å være kilden til ordet «bananrepublikk». Økonomien var lenge helt avhengig av noen få eksportprodukt, banan og kaffe. I 1998 ble landet rammet av orkanen Mitch, som ødela 70 prosent av bananplantasjene og store deler av kaffeproduksjonen. Økonomien fikk en alvorlig knekk, men kom seg gradvis med stor hjelp fra utlandet. Nabolandenes handelsblokade etter statskuppet i 2009, samt den globale finanskrisen, førte til nok en økonomisk nedgangstid.

I dag står særlig amerikanske fabrikker for en stor del av eksporten. Fabrikkene er plassert i skattefrie soner. Penger som utflyttede honduranere sender hjem til familiene sine er viktig for landets økonomi. Over halvparten av befolkningen lever i fattigdom.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Honduras på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet