[[suggestion]]
Kambodsja

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Phnom Penh

Etniske grupper

Khmer 97,6%, Cham 1,2%, kinesere 0,1%, vietnamesere 0,1%, andre 0,9% (2013)

Språk

Khmer (offisielt) 96,3%, andre 3,7% (2008)

Religion

Buddhister (offisiell) 97,9%, muslimer 1,1%, kristne 0,5%, andre 0,6% (2013)

Innbyggertall

16 245 729 (2018)

Styreform

Monarki

Areal

181 040 km2

Myntenhet

Riel à 100 sen

BNI pr innbygger

3 737 PPP$

Nasjonaldag

9. november

Andre landsider

Geografi

Naturen i Kambodsja er preget av en stor sentralslette som utgjør rundt tre fjerdedeler av landets areal. Rundt sletta er det fjellkjeder og platåer. Landet har kyst i sørvest. Mekongelven, som er en av verdens største, renner gjennom hele landet fra nord mot sør. Vest for elven ligger Sørøst-Asias største innsjø Tônlê Sab. I regntiden blir store deler av sentralsletten oversvømt. Nesten 40 prosent av landets areal er dekket av skog og regnskog. Landet har et tropisk monsunklima, med regntid fra mai til oktober, og tørt vært fra november til april.

Kambodsja sliter med flere miljøproblemer. På landsbygda er tilgangen til rent drikkevann dårlig, og i byene er grunnvannet forurenset på grunn av manglende håndtering av industriavfall, søppel og kloakk.

Landet sliter også med omfattende avskoging. Siden 1969 har landets opprinnelige regnskog blitt redusert med over 70 prosent. Dette, i tillegg til landminer etterlatt etter krigen, har ført til at dyr har blitt utrydningstruet. Fiskebestanden i Tônlê Sab er svært redusert grunnet overfiske.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kambodsja ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fra 800-tallet til rundt 1400 var Kambodsja sentrum for det innflytelsesrike Angkorriket. Riket var et av de mektigste i Sørøst-Asia, og utviklet en avansert samfunnsstruktur med rettsapparat og statlig velferdssystem. Fra 1200-tallet begynte riket å forfalle, og området ble tvunget til å rette seg etter Thailand og Vietnam som i perioder tok kontroll over området. I bytte mot beskyttelse ble Kambodsja en fransk koloni i 1863. Etter andre verdenskrig vokste kravet om uavhengighet, og i 1953 ble landet selvstendig.

På 1960-tallet begynte Kambodsja å støtte det kommunistiske Nord-Vietnam i sin kamp mot USA og det USA-vennlige Sør-Vietnam. I 1970 organiserte USA og Sør-Vietnam et statskupp i Kambodsja for å forhindre at landet ble mer kommunistisk. Statskuppet innledet en fem år lang borgerkrig. I 1975 grep kommunistbevegelsen Røde Khmer makten i landet under ledelse av Pol Pot. Røde Khmers brutale styre førte til et folkemord der over 600 000 mennesker ble henrettet og rundt 1,7 millioner døde av sult og sykdom. Styrets brutalitet svekket forholdet til Vietnam, og i 1979 styrtet vietnamesiske styrker Røde Khmer. Røde Khmer fortsatte en brutal geriljakrig mot den vietnamvennlige styresmakten frem til 1999.

Samfunn og politikk

Kambodsja er et monarki, med et parlamentarisk flerpartisystem. Statsoverhodet er kongen, som har stor innflytelse og mye makt. Den utøvende makten ligger hos statsministeren, som også er regjeringssjefen. Valg avholdes regelmessig, men demokratiet har store brister. Siden 1993 har den offisielle regjeringsmakten ligget hos Kambodsjas folkeparti (CCP) og statsminister Hun Sen.

Kambodsja har store sosiale problemer. Arven etter det brutale Røde Khmer har satt dype spor i alle deler av samfunnet. Mindre enn 30 prosent av befolkningen har tilgang på rent drikkevann, og rundt en av tre barn lider av veksthemming som følge av underernæring. Mange lider også av posttraumatisk stress som følge av krigen. Kambodsja er et av landene i verden med størst andel handikappede. Det offentlige helsevesenet har store brister, og innbyggerne må selv betale for hjelp. I de senere årene har imidlertid helsetilbudet til mødre og spedbarn blitt forbedret. Landet har også en stor mangel på utdannede innbyggere. En hel generasjon vokste opp som analfabeter under Røde Khmer, og i dag er det stor mangel på skoler og lærere. Kvinner utgjør majoriteten av arbeidskraften ettersom de fleste av de drepte i krigen var menn.

Økonomi og handel

Kambodsja har hatt sterk økonomisk vekst siden 1998, utenom en kort nedgangstid under den globale finanskrisen i 2008. Mange innbyggere har blitt løftet ut av ekstrem fattigdom, men ulikhetene mellom fattige og rike øker. Til tross for den økonomiske veksten er Kambodsja fremdeles et av Asias fattigste land. Korrupsjon er et utbredt problem, og landet blir rangert som det nest mest korrupte i øst- og Sørøst-Asia (etter Nord-Korea).

Økonomien har alltid vært basert på jordbruk, men kambodsjanerne sliter med skrøpelige vanningssystemer og dårlig utnyttelse av jord. Rundt 70 prosent av befolkningen jobber med jordbruk, og produksjonen er hovedsakelig for eget forbruk. Tekstilindustrien har vokst kraftig siden midten av 1990-tallet og er i dag landets viktigste eksportvare. Oppdagelsen av olje i Thailandbukten, og store mengder naturgass nord i landet er også ventet å bidra til økonomisk vekst. Turisme er den nest viktigste industrien, og er ventet å vokse betraktelig i fremtiden. Selv om landet har hatt en økonomisk vekst er økonomien helt avhengig av bistand fra Den asiatiske utviklingsbanken, Kina, Japan og USA.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kambodsja på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  842 930 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,158
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  17,70
  prosent
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,582
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,469
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  65
  År
  Forventet levealder for menn
  62
  År
  Lykkeindeks
  4,70
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  19,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  55,1
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  91
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,3
  Hektar per person
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  6 685
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,44
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,7
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  181 040
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,81
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  21,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  52,9
  Prosent
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  10
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  12 891
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  2,101
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  73,3
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  49,29
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  20
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  45,90
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  84,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,1
  Prosent av BNP
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  18,5
  Prosent
  Undervektige barn
  9,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  32,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  29
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  64
  År
  Malariatilfeller
  18,4
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  161
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  57
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  326
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  92,2
  Prosent
  Alfabetisme
  80,5
  Prosent
  Antall år i skole
  10
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  90,6
  Prosent
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,479
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  30,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  20,33
  Prosent
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  24,1
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  63
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  20
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  271
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  49,8
  Prosent
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  0,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  22 158 209 503
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 384
  US Dollar
  Primærnæring
  23
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,38
  Prosent
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  34,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  84
  Prosent
 •  

  Kambodsja

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  40
  Personer
  Befolkningstall
  16 245 729
  tall