[[suggestion]]
Komorene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Moroni

Etniske grupper

Antalote, cafre, makoa, oimatsaha, sakalava

Språk

Arabisk og fransk (offisielle), shikomoro (offisielt språk, blanding av swahili og arabisk)

Religion

Sunnimuslimer 98%, andre (katolikker, sjiamuslimer, andre kristne) 2%

Innbyggertall

821 164

Styreform

Føderal republikk

Areal

1 861 km2

Myntenhet

Franc à 100 centimes

BNI pr innbygger

1 522 PPP$

Nasjonaldag

6. juli

Andre landsider

Geografi

Komorene ligger i Mosambikkanalen, mellom Madagaskar og den afrikanske østkysten. Landet består av fire større vulkanøyer, og mange småøyer. De er hovedsakelig bygd opp av sorte basaltlag med korallrev rundt. Den aktive vulkanen Kartala er det høyeste fjellet, 2361 meter over havet. Rundt vulkanen vokser ylang-ylang, som brukes i parfyme og som Komorene er verdens største eksportør av. Savanne og plantasjer dominerer landskapet på de sentrale delene av øyene, mens kysten har våtmarksområder. Skogene som tidligere dekket øyene er borte, og ødeleggelse av jordsmonnet er et stort problem. 

Øyene har et tropisk kystklima, med små årlige temperaturvariasjoner (23-28 grader) og mye nedbør. Av landpattedyr finnes seks flaggermusarter og to halvapearter. 150 fuglearter er registrert, nesten halvparten av de 43 artene som hekker er stedegne (endemiske) og mange er utrydningstruede. 

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Komorene ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Komorene ble først befolket på 400-tallet av melanesisk-polynesiske folk. Senere kom folk fra Afrikas østkyst, Indonesia, Madagaskar, Persia og arabiske områder. Øyene var underlagt mange sultaner, og tidlig på 1500-tallet ble Komorene oppdaget av europeiske sjøfarere. De neste årene bosatte portugisere, nederlendere og franskmenn seg der. Frankrike underla seg øyen Mayotte i 1843, og de tre andre øyene kom under fransk beskyttelse i 1886. Øyene fikk status som oversjøisk fransk territorium i 1947, med egen representasjon i den franske nasjonalforsamlingen.

Komorene ble selvstendig i 1975, men øyen Mayotte valgte i en folkeavstemning å forbli fransk. Dyp splittelse har preget Komorene siden. Landet har tidligere opplevd langvarig politisk uro, med 21 statskupp og kuppforsøk siden landet ble selvstendig. Den svake politiske ledelsen har gjort det mulig for utenlandske leiesoldater å ha innflytelse på øyene, gjennom deltakelse i militærkuppene.

I 2006 fikk landet oppleve sitt første fredelige maktskifte siden 1975. Et lokalt opprør på øyen Anjouan i 2007-2008 ble slått ned av en invasjonstropp med støtte av soldater fra Den afrikanske union (AU).

Samfunn og politikk

Komorene er en forbundsrepublikk hvor presidenten er stats- og regjeringssjef. I 2001 fikk landet en ny grunnlov som sier at presidentposten skal rotere mellom de tre hovedøyene. Dette gav landet mer stabilitet og fredelige valg, men har også vært veldig dyrt i drift. Systemet ble avviklet med en ny grunnlov i 2018, som ble vedtatt etter en folkeavstemning som fikk mye kritikk for å være preget av trusler og valgfusk. Den nye grunnloven erklærer også islam som statsreligion.

Komorene er et av Afrikas mest tettbefolkede land. Innbyggertallet med arabisk bakgrunn vokser i byene, mens befolkningen på landsbygda ofte har afrikansk bakgrunn. Nesten halve befolkningen bor på øyen Grande Comore, men problemene med overbefolkning er størst på den mindre øyen Anjouan. Mange lever av selvforsyningsjordbruk, og derfor øker konfliktnivået når jorda ikke strekker til. Generelt er det ganske få på Komorene som er formelt ansatt i en jobb.

Mange drar derfor i utrygge båter over havet til Mayotte for å søke asyl. Ifølge franske myndigheter kan så mange som 10 000 ha druknet på vei over havet fra 1995-2012. Komorene har stort sett beholdt nære bånd til den tidligere kolonimakten Frankrike, selv om forholdet i perioder har vært spent på grunn av Mayotte. Frankrike har en militærbase på Mayotte, og anser derfor øyen som strategisk viktig.

Økonomi og handel

Komorene er et av Afrikas tettest befolkede land, og sammen med få naturressurser og politisk vanstyre har dette gjort at landet også er et av verdens fattigste. Landet er helt avhengig av internasjonal bistand og pengeoverføringer fra landsmenn som jobber i utlandet. Overbefolkning, få naturressurser og lite landbruksjord har gjort at rundt en tredel av landets befolkning bor i utlandet, de fleste i Frankrike. Frankrike er landets viktigste handelspartner og gir økonomisk bistand til Komorene.

Næringslivet er svakt utviklet og de fleste lever av jordbruk, inkludert fiske og skogbruk. Det drives i hovedsak selvforsyningsjordbruk, men landet eksporterer noen jordbruksvarer som vanilje og parfymevekster – og nellik står for over halvparten av eksportinntektene. Stor politisk uro gjennom mange år har bidratt til å svekke utviklingen i Komorene. Manglende stabilitet har gjort det vanskelig å tiltrekke utenlandske investeringer, turisme og utviklingsbistand til landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Komorene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  66 830 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  18,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,181
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  42,00
  prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,503
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,275
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  63
  År
  Forventet levealder for menn
  60
  År
  Lykkeindeks
  3,97
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  28,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  69,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  437
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  154
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,20
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,8
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 861
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,76
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  34,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,7
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  56
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 139
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  87,3
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  27
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  27,91
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  82,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  21
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  11,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  32,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  69
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  62
  År
  Malariatilfeller
  4,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  335
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  32
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  70
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  35
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  71,6
  Prosent
  Alfabetisme
  49,2
  Prosent
  Antall år i skole
  8
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  79,8
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  26,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  42,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  6,06
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  42
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  10
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  77,8
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  38,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 068 124 330
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 312
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  12
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,09
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  8,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  832 347
  tall