[[suggestion]]
Komorene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Moroni

Etniske grupper

Antalote, Cafre, Makoa, Oimatsaha, Sakalava

Språk

Arabisk og fransk (offisielle), Shikomoro (blanding av swahili og arabisk)

Religion

Sunni Muslimer 98%, Katolikker 2%

Innbyggertall

735 000

Styreform

Republikk

Areal

1 861 km2

Myntenhet

Franc à 100 centimes

BNI pr innbygger

1 522 PPP$

Nasjonaldag

6. juli

Andre landsider

Geografi

Komorene ligger i Mosambikkanalen, mellom Madagaskar og den afrikanske østkysten. Landet består av fire større vulkanøyer, og mange småøyer. De er hovedsakelig bygd opp av sorte basaltlag med korallrev rundt. Det høyeste fjellet er den aktive vulkanen Kartala, 2361 meter over havet. Savanne og plantasjer dominerer landskapet på de sentrale delene av øyene, mens kysten har våtmarksområder. Skogene som tidligere dekket øyene er borte, og ødeleggelse av jordsmonnet er et stort problem. 

Øyene har et tropisk kystklima, med små årlige temperaturvariasjoner og mye nedbør. Den opprinnelige landpattedyrfaunaen består av seks flaggermusarter og to halvapearter. 150 fuglearter er registrert, nesten halvparten av de 43 artene som hekker er stedegne (endemiske) og mange er utryddelsestruede. 

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Komorene ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Komorene ble trolig først bebodd av melanesisk-polynesiske folk fra 500-tallet. Senere flyttet folk både fra østkysten av Afrika og fra Indonesia, Madagaskar og Persia, så vel som fra arabiske områder. Øyene var underlagt mange sultaner og tidlig på 1500-tallet ble Komorene oppdaget av europeiske sjøfarere. De neste årene bosatte portugisere, nederlendere og franskmenn seg der. Frankrike la under seg Mayotte i 1843, og de tre andre øyene kom under fransk beskyttelse 1886. Øyene fikk status som oversjøisk fransk territorium i 1947, med egen representasjon i den franske nasjonalforsamling. I 1961 fikk Komorene indre selvstyre og selvstendighet ble oppnådd i 1974. Den ene av de fire øyene, Mayotte, valgte å forbli fransk ved folkeavstemning. Dyp splittelse har preget Komorene helt fra selvstendigheten. Konflikten om Mayottes status har senere stått sentralt i forholdet mellom Komorene og Frankrike, hvor Komorene vil overta kontrollen over øya, mens Frankrike har stått fast på at øyas innbyggere må bestemme. Komorene har vært preget av stor politisk uro, og det har vært 21 kupp og kuppforsøk siden landet ble selvstendig. 

Fra midten av 1980-årene hadde myndighetene på Komorene nære forbindelser med apartheid-regimet i Sør-Afrika. I nyere tid har Sør-Afrika meglet i konflikter på øya. I 1993 ble Komorene medlem av den arabiske liga. Etter et kupp i 1999 trakk både Frankrike og USA tilbake sin militære bistand til landet. Frankrike gjenopptok samarbeidet i 2002. 

Den svake politiske ledelsen har gjort det mulig for utenlandske leiesoldater å ha mer eller mindre fullstendig kontroll over øyene. I 2001 ble det innført en ny grunnlov. Den sier at presidentposten skal rullere mellom de tre hovedøyene. Det skapte håp om større politisk stabilitet. I 2006 fikk landet oppleve sitt første fredelige maktskifte siden 1975. Et lokalt opprør på øya Anjouan i 2007-2008 ble slått ned av en invasjonstropp med støtte av soldater fra den Afrikanske Union (AU). Både Frankrike og USA støttet innblandingen. En årsak til Komorenes økonomiske vanskeligheter har vært at det er kjempedyrt å ha fire presidenter, - en unionspresident og tre øypresidenter, og regjeringer og parlamenter. Ved en folkeavstemning i 2009 stemte 90% for en slik endring, selv om valgdeltakelsen var lav. 

I 2015 har det blitt holdt valg, i to omganger. Valget skulle egentlig holdes i 2014, men hadde blitt utsatt to ganger på grunn av problemer med å dele ut valgkort. Den afrikanske union har valgobservatører i landet. Et foreløpig resultat er at president Dhoinines Unionen for Komorenes utvikling (UDC) blir største parti med åtte mandater, ett mer enn Sambis Juwa-parti, et populistisk muslimsk parti. 

Samfunn og politikk

I tillegg til alle kuppforsøkene erklærte to av de tre øyene seg for selvstendige stater i 1997, noe som førte til mer uroligheter og vold. I 1999 ble det endelig enighet om en maktfordelingsavtale som gjør at presidenten skal rotere mellom de tre øyene, og at hver av øyene skal ha sin egen regjering. I 2006 ble president Sambi valgt i noe som regnes som den første, fredelige, demokratiske maktoverdragelse i landets historie. Komorene har stort sett opprettholdt nære bånd til den tidligere kolonimakten Frankrike, selv om forholdet i perioder har vært spent. Særlig spørsmålet om øya Mayotte, som ansees som strategisk viktig for Frankrike fordi de har en militærbase der. Frankrike er landets viktigste handelspartner og gir økonomisk bistand til Komorene.

Komorene er et av Afrikas tettest befolkede land. Innbyggertallet med arabisk bakgrunn vokser i byene, mens befolkningen på landsbygda generelt har en afrikansk bakgrunn. Nesten halvparten av befolkningen bor på øya Gran Comore, men problemene med overbefolkning er størst på den mindre øya Anjouan. Der lever mange av selvbergingsjordbruk, noe som øker konfliktnivået når jorda ikke strekker til. Generelt er det ganske få på Komorene som har en formell jobb. Befolkningen er i hovedsak sunni-muslimer, over 90%, mens resten tilhører den romersk-katolske kirken. 

Økonomi og handel

Komorene er et av Afrikas tettest befolkede land, og sammen med få naturressurser og politisk vanstyre har dette gjort at landet også er et av verdens fattigste. Landet er helt avhengig av internasjonal bistand og pengeoverføringer fra landsmenn som jobber i utlandet. Overbefolkning, få naturressurser og lite landbruksjord har gjort at rundt en tredel av landets befolkning bor i utlandet, de fleste i Frankrike. Næringslivet er svakt utviklet og jordbruket er viktigste næringsvei. Det drives i hovedsak selvbergingsjordbruk, men landet eksporterer noe jordbruksvarer som vanilje, parfymevekster og kokosnøtter. Stor politisk uro gjennom mange år har bidratt til å svekke utviklingen i Komorene. Manglende stabilitet har vært et hinder for å tiltrekke utenlandske investeringer, turisme og bistand. Landet er nr. 159 av 187 på FNs indeks over menneskelig utvikling (Human Development Index 2010)

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Komorene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  66 830 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  18,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,181
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  42,00
  prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  11,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  32,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  69
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,4
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  62
  År
  Malariatilfeller
  4,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  335
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  32
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  70
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  35
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  71,6
  Prosent
  Alfabetisme
  49,2
  Prosent
  Antall år i skole
  8
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  79,8
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  26,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  6,06
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  42
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  11
  Prosent
  Tilgang til strøm
  77,8
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  38,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 312
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  12
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  145 043 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  1,09
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 861
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  34,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,9
  Prosent
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  832 347
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,503
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  63
  År
  Forventet levealder for menn
  60
  År
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  69,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  933
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  56
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,78
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,20
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  7,70
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  87,3
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,817
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  27
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  3,97
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  82,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Komorene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent