[[suggestion]]
Kypros

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nicosia

Etniske grupper

Grekere 98.8%, andre 1% (inkludert maronitter, armenere, tyrkisk-kyprioter), uspesifisert 0.2%, (tallene representerer kun den gresk-kypriotiske delen av øya) (2011)

Språk

Gresk (offisiell) 80.9%, tyrkisk (offisiell) 0.2%, engelsk 4.1%, rumensk 2.9%, russisk 2.5%, bulgarsk 2.2%, arabisk 1.2%, filipinsk 1.1%, andre 4.3%, uspesifisert 0.6%, (tallene representerer kun den gresk-kypriotiske delen av landet) (2011)

Religion

ortodokse 89.1%, katolikker 2.9%, protestanter/anglikanere 2%, muslimer 1.8%, Buddhister 1%, andre (inkluderer maronitter, armensk-ortodokse, hinduister) 1.4%, uspesifisert 1.1%, ingen/ateister 0.6% (tallene representerer kun den gresk-kypriotiske delen av øya) (2011)

Innbyggertall

1 189 085 (2018) Hele øya

Styreform

Republikk

Areal

9 250 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

32 708 PPP$

Nasjonaldag

1. oktober

Andre landsider

Geografi

Kypros er den tredje største øya i Middelhavet. Øyas landskap er preget av to fjellkjeder, Troodos og Kyreniafjellene. Det høyeste fjellet, Olympos, er 1 952 høyt og ligger i Troodos-fjellkjeden. Mellom de to fjellkjedene ligger et flatt slettelandskap kalt Mesaoria. Om vinteren renner noen mindre elver ned fra Troodos-fjellene, disse tørker imidlertid ut om sommeren.

Kypros har et typisk middelhavsklima med svært milde vintrer og varme, tørre somre. Det regner mest fra november til mars. De høyeste fjellområdene er kjøligere og fuktigere enn resten av øya. Øya var opprinnelig dekket av store skoger, men ble tidlig nesten helt avskoget. Siden 1970-årene har det vært iverksatt skogplantningsprogrammer for å forhindre jorderosjon.

Forurensning av vann, som følge av mangelfull behandling av vann i industriområder og dårlig utbygde renseanlegg, er et stort miljøproblem for øya. I tillegg er øyas dyreliv truet av stadig minskende naturressurser, som uberørt natur og rent ferskvann.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kypros ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Grunnet sin sentrale beliggenhet i Middelhavet, har Kypros vært ettertraktet av mange store imperier. Øya har vært kolonisert og kontrollert av hettitter, fønikere, assyrere, egyptere, venetierne, makedonere, grekere, romere, korsfarere, ottomaner og persere. Etter den greske styreperioden beholdt størstedelen av øyas befolkning gresk som sitt hovedmål, og båndene til Hellas forble sterke. Da det ottomanske riket invaderte øya i 1570 begynte en stor innvandring av tyrkere. Disse to språklige og kulturelt forskjellige folkegruppene har dominert på øya siden, og konflikt dem imellom har vedvart. Etter første verdenskrig tok Storbritannia kontroll over Kypros.

Da Kypros ble en selvstendig republikk i 1960, ble makten delt mellom den gresk- og den tyrkisk-kypriotiske befolkningen. Det rådet imidlertid stor misnøye blant gresk-kypriotene over at Kypros ikke ble en del av Hellas. Misnøyen førte til et gresk-kypriotisk kupp i 1974, med støtte fra Hellas. Kuppet førte til at Tyrkia også invaderte landet, og delte øya inn i en gresk-kypriotisk og en tyrkisk-kypriotisk del.

Siden 2004 har Kypros vært medlem av EU. Ettersom den gresk-kypriotiske regjeringen er landets internasjonalt anerkjente styre, og den tyrkisk-kypriotiske delen ikke anerkjenner dette, forblir øyas nordlige del et tyrkisk okkupert EU-territorium.

Du kan lese mer om den pågående konflikten på Kypros her

Samfunn og politikk

Kypros er en republikk der presidenten blir valgt gjennom frie demokratiske valg hvert femte år. Presidenten er både statsoverhode og regjeringssjef. Presidenten som blir valgt i den gresk-kypriotiske delen av øya er det internasjonalt anerkjente statsoverhodet over hele øya. Den tyrkisk-kypriotiske delen velger også en egen president og regjering, men deres legitimitet og makt blir kun anerkjent av Tyrkia.

Kypriotisk politikk er i stor grad preget av den pågående konflikten mellom den tyrkisk-kypriotiske og den gresk-kypriotiske delen av øya. Fra 2015 til 2017 var det stor fremgang i forhandlingene mellom de to partene. Det var stor tro på at konflikten skulle bli løst, og at den todelte øya skulle bli gjenforent. Forhandlingene brøt imidlertid sammen i 2017, og konflikten har forblitt uløst siden.

Levestandarden i den gresk-kypriotiske delen av øya er generelt sett litt høyere enn i den tyrkisk-kypriotiske delen. Til tross for dette har hele øya en relativt høy levestandard, med et godt utbygd helsevesen, en velfungerende utdanningssektor og god infrastruktur.

Økonomi og handel

Den kypriotiske økonomien er delt mellom den tyrkisk-kypriotiske og den gresk-kypriotiske delen av øyen. Etter den globale finanskrisen i 2008 gikk særlig den gresk-kypriotiske økonomien inn i en dyp krise. Landet måtte ta imot store kriselån fra EU, samt å gjennomføre store økonomiske endringer i regi av det internasjonale pengefondet. Siden 2016 har imidlertid den gresk-kypriotiske økonomien hatt en fremgang. Den tyrkisk-kypriotiske økonomien er i stor grad avhengig av bistand fra Tyrkia.

Den viktigste industrien på Kypros er turistnæringen. Både i den tyrkisk-kypriotiske og den gresk-kypriotiske delen sysselsetter denne industrien flest folk, og står for størstedelen av den samlede inntekten. Jordbruk er også en viktig industri for landet. Sitrusfrukt, bygg, hvete, oliven og vin er landets viktigste eksportvarer.

Frem til finanskrisen i 2008 tjente Kypros store penger på sin finansnæring og sine lave skatter. Mange kypriotiske selskaper fungerte som «hvitvaskingsselskaper» (selskaper som utgir seg for å tjene penger på en lovlig virksomhet mens de egentlig tjener penger på ulovlig vis). På denne måten tjente landet mye på at utenlandske diktatorer, og andre kriminelle med ulovlig opptjente penger, kunne skjule sin ulovlige virksomhet ved å investere pengene sine på Kypros.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kypros på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  18,7
  Prosent
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 189 085
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,116
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,869
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  82
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 467
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  28
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  15 063
  Personer
  Internt fordrevne
  217 000
  Internt fordrevne
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,913
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,26
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  24,10
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,3
  Hektar per person
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,11
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,979
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  20,10
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  59
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  25,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  17,86
  Prosent
  Lykkeindeks
  6,05
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  60,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,1
  Prosent
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Kypros

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  26,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  10,4
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  11
  Prosent
  Tertiærnæring
  87
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data