[[suggestion]]
Libanon

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Beirut

Etniske grupper

Arabere 95%, armenere 4%, andre/uspesifisert 1%

Språk

Arabisk, fransk, engelsk, armensk

Religion

Sunnimuslimer 27%, shiamuslimer 27%, kristne 40.5%, drusere 5.6% andre/uspesifisert 1.3% (2012)

Innbyggertall

6 184 701

Styreform

Republikk

Areal

10 450 km2

Myntenhet

Libanesisk pund

BNI pr innbygger

14 309 PPP$

Nasjonaldag

22. november

Andre landsider

Geografi

Libanon er et land med mange og høye fjell. De to fjellkjedene Libanon og Anti-Libanon har begge topper på cirka tre tusen meter som er snødekte fra desember til mai. En fruktbar slette følger kysten langs Middelhavet, og landet har middelhavsklima med fuktige, milde vintrer og tørre, varme somrer. Jorderosjon og forurensing av grunnvannet truer det libanesiske jordbruket, som ellers har gode naturgitte forutsetninger.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Libanon ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som i dag utgjør Libanon ble styrt av fønikere, assyrere og persere, før den kristne delen av Romerriket, Bysants, tok makten på 300-tallet f.kr. Arabere tok kontrollen på 600-tallet, og området ble styrt av ulike muslimske stormakter i over tusen år. Etter å ha ligget under Det ottomanske riket, ble Libanon et fransk mandatområde etter første verdenskrig. Frankrike ønsket å opprette en kristen, alliert stat i Midtøsten. Området Libanon lå i omfattet imidlertid også mange muslimer - både sunni- og shiamuslimer. Libanon ble selvstendig i 1946. Da hadde libaneserne blitt enige om en nasjonal pakt, som bestemte hvordan makten i landet skulle fordeles mellom de ulike religiøse gruppene. På tross av dette var landet preget av ulmende konflikter mellom de som ville beholde denne ordningen og knytte seg til vesten, og de som ønsket at muslimer skulle få større innflytelse. I 1970 etablerte Den paletinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) seg i Libanon. PLO ble en slags 'stat i staten', og dette gjorde konflikten i landet enda mer komplisert.

Samfunn og politikk

Den nasjonale pakten som fordeler makten mellom religiøse grupper gjelder fortsatt. I den står det at presidenten skal være maronitt (kristen), statsministeren skal være sunnimuslim, mens parlamentslederen skal være shiamuslim. I tillegg er det regler for hvor mange muslimer og kristne det skal være i parlamentet. Alle de tre gruppene skal være representert i regjeringen. På grunn av dette er religiøs tilhørighet fortsatt veldig viktig i libanesisk politikk, og mange av uenighetene som førte til borgerkrigen er fortsatt til stede. Selv om PLO ikke lengre opererer fra Libanon, har landet fortsatt en stor palestinsk befolkning, som ikke har statsborgerskap. Forholdet til Israel er spent, og det har flere ganger brutt ut væpnet konflikt mellom Israel og den shiamuslimske gruppen/partiet Hizbollah. Forholdet til Syria er et annet tema som har preget libanesisk politikk i flere tiår. Etter at den syriske borgerkrigen brøt ut har over en million syrere flyktet til Libanon. Hizbollah har gått inn i krigen på syriske myndigheters side, og det fryktes at krigshandlingene i Syria vil spre seg til Libanon.

Økonomi og handel

Før borgerkrigen var Libanon regionens ledende finans- og handelssentrum. Under krigen forsvant turistene, og mange utenlanske selskap og banker forlot landet. Etter krigen ble det investert stort i å gjenoppbygge posisjonen som finanssentrum, både fra libanesere i utlandet og investorer på den arabiske halvøy. Økonomien begynte raskt å vokse igjen. I dag domineres økonomien av servicesektoren. Bank og finans, turisme og byggebransjen er viktige næringer. Libanon har få naturressurser, og få egne industriprodukter. Derfor er landet sterkt avhengig av å importere varer. Borgerkrigen i Syria har bremset veksten i Libanons økonomi, og frykten for at konflikten skal spre seg til Libanon har skremt mange utenlandske investorer og turister. Syriske flyktninger koster i følge Verdensbanken 7,5 milliarder dollar i året - rundt 1/6 av Libanons BNP. (2014). 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Libanon på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  10 450
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  13,4
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  6 093 509
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,381
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,757
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  73
  År
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  7 434
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  14 625
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 483 778
  Personer
  Internt fordrevne
  11 000
  Internt fordrevne
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  76
  Fredsindeksen
  2,778
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  16
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,92
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,30
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  15,47
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  6
  Drapsrate
  3,99
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,893
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  52,02
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  28
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  8,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  3,13
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,20
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  86,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  96
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,1
  Prosent
  Alfabetisme
  94,1
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  81
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  22,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,7
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  70
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  30 608 412 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data