[[suggestion]]
Libanon

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Beirut

Etniske grupper

Arabere 95%, armenere 4%, andret 1%

Språk

Arabisk, fransk, engelsk, armensk

Religion

Muslimer 57,7% (28,7% sunni, 28,4% sjia, noen få alawitter and ismailitter), kristne 36,2% (maronitter utgjør den største kristne gruppen), drusere 5,2%, noen få jøder, bahai', buddhister og hinduister (2017)

Innbyggertall

6 093 509 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

10 450 km2

Myntenhet

Libanesisk pund

BNI pr innbygger

14 309 PPP$

Nasjonaldag

22. november

Andre landsider

Geografi

Libanons natur er preget av fjell og kupert terreng. De to fjellkjedene Libanon og Anti-Libanon har begge topper på cirka tre tusen meter som er snødekte fra desember til mai. Mellom fjellkjedene ligger den fruktbare Beka-dalen med de viktige elvene Orontes og Litani. En fruktbar slette følger kysten langs Middelhavet. Klimaet er typisk for det østlige Middelhavet, med fuktige kalde vintre, og varme tørre somre.  

Helt siden oldtiden har avskoging i Libanon ført til jorderosjon. Sedertreet, som er landets nasjonalsymbol, er i stor grad utryddet bortsett fra noen få områder i nord. Landets industri har i nyere tid ført til omfattende hav- og luftforurensning. Avfallshåndtering har blitt et stort problem for byene i Libanon. I flere tilfeller har dumpstedene til byenes avfall og søppel blitt en alvorlig helse og miljøtrussel for mennesker og naturen rundt.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Libanon ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Libanon har vært bebodd i over 7000 år. Landet har vært et krysningspunkt mellom Europa, Asia og Afrika i vel så mange år som det har bodd mennesker i området. I oldtiden var den libanesiske kysten bebodd av fønikiske bystater, før området ble kontrollert av Egypt, Assyria, Hellas og Romerriket. På 600-tallet begynte en lang periode med skiftende arabisk og muslimsk styre. Til tross for over 1000 år med arabisk og muslimsk styre forble de ufremkommelige fjellene i Libanon et tilfluktssted for flere ikke-muslimske minoriteter. Fra 1500-tallet frem til første verdenskrig (1914-1918) var Libanon en del av det mektige Osmanerriket. Etter Osmanerrikets kollaps i første verdenskrig ble Libanon et fransk protektorat, og i 1946 ble Libanon en selvstendig stat der makten ble fordelt mellom landets religiøse grupper.

Etter selvstendigheten ble Libanon dratt inn i flere kriger mellom Israel og de arabiske nabolandene, og mellom 1975-1990 førte de religiøse, politiske og sosioøkonomiske spenningene til en blodig borgerkrig. Siden borgerkrigen har Libanon vært preget av ulmende konflikter og uroligheter mellom religiøse, etniske, politiske, lokale og internasjonale grupper.

Du kan lese mer om borgerkrigen i Libanon, og de ulmende konfliktene som fortsatt pågår her

Samfunn og politikk

Libanon er en republikk, der presidenten er landets statsoverhode. Presidenten velges i allmenne valg for seks år, og kan ikke gjenvelges. Libanons politikk er organisert gjennom en spesiell form for mandatstyre. Makten er fordelt mellom landets ulike religiøse grupper basert på størrelsen i befolkningen. Det er bestemt at presidenten skal være maronitt (kristen), statsministeren skal være sunnimuslim, formann for nasjonalforsamlingen skal være sjiamuslim, nestformann for nasjonalforsamlingen skal være druser, mens forsvarssjefen skal være gresk-ortodoks. I tillegg er det bestemt at alle de religiøse gruppene skal være representert i nasjonalforsamlingen og i regjeringen, men at antallet kristne og muslimer skal være likt.

Religiøs tilhørighet er en viktig del av det libanesiske samfunnet. Tradisjoner, giftermål, arv og kultur er avhengig mer av religion enn av en samlet nasjonal kultur eller tradisjon, noe som har ført til at Libanon er et svært splittet land. Landet har siden selvstendigheten vært påvirket av utenlandske flyktninger. Det er anslått at rundt 450 000 palestinske flyktninger oppholder seg i landet. Siden borgerkrigen i Syria brøt ut har også rundt 1,5 millioner syriske flyktninger kommet til landet. Dette har satt et stort press på landets ressurser, helsevesen, utdanningssektor og sikkerhetsnettverk.

Økonomi og handel

Før borgerkrigen var Libanon regionens ledende finans- og handelssentrum. Under krigen forsvant turistene, og de fleste utenlandske selskapene og bankene forlot landet. Etter krigen ble det investert stort i å gjenoppbygge landets posisjon som finanssentrum, både fra libanesere i utlandet og investorer på den arabiske halvøya. Økonomien begynte raskt å vokse igjen. I dag domineres økonomien av servicesektoren. Bank og finans, turisme og byggebransjen er viktige næringer. Libanon har få naturressurser, og få egne industriprodukter. Landet er derfor sterkt avhengig av å importere varer, noe som har gjort at de har et handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer).

Borgerkrigen i Syria har siden 2011 bremset veksten i Libanons økonomi, og frykt for at konflikten skulle spre seg til Libanon skremte vekk mange utenlandske investorer og turister. I tillegg har strømmen av syriske flyktninger satt stort press på arbeidsmarkedet i Libanon. Rundt 30 prosent av de syriske flyktningene i landet er arbeidsledige. Presset på arbeidsmarkedet førte også til at andelen fattige libanesere økte kraftig. I dag har situasjonen stabilisert seg noe, men fremdeles lever rundt 27 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Libanon på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 305 520 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  27,40
  prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,594
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  87,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,1
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  24 070
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,30
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,4
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  10 450
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,96
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  13,4
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  74
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,778
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  55,57
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  28
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  32,44
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  86,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  10 518
  Antall
  Hjemsendte penger
  15
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  4,5
  Prosent av BNP
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  10,9
  Prosent
  Undervektige barn
  6,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  16,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  10
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  17
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  91,2
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  86,3
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,381
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  8,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  24,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  3,13
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  47,5
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  20
  Prosent
  Vannuttak
  57,3
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  3
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 893
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  22,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  53 576 985 687
  US Dollar
  BNP per innbygger
  8 809
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  70
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -0,70
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  78,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  7 434
  Personer
  Befolkningstall
  6 093 509
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  14 625
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 483 778
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,757
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  11 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  5,20
  Skala: 1-10 (der 10 er best)