[[suggestion]]
Liberia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Monrovia

Etniske grupper

Kpelle 20.3%, Bassa 13.4%, Grebo 10%, Gio 8%, andre afrikanske folkegrupper 43.7%, andre 3.2% (2008)

Språk

Engelsk (offisielt) 20%, rundt 20 afrikanske stammespråk

Religion

Kristne 85.6%, muslimer 12.2%, andre 0.8%, ingen 1.5% (2008)

Innbyggertall

4 853 516 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

111 370 km2

Myntenhet

Dollar à 100 cents

BNI pr innbygger

813 PPP$

Nasjonaldag

26. juli

Andre landsider

Geografi

Liberia er et langt og smalt land. Hele kysten består av sandstrender, hvor det finnes både sumper og laguner. I innlandet er det slettelandskap med mye skog, mens landskapet i nord preges av mindre fjellkjeder. En rekke elver renner ned fra fjellene og ut i Atlanterhavet. Klimaet i Liberia er tropisk, med høy luftfuktighet og temperaturer mellom 20 og 35 grader året rundt. Regntiden varer fra april til november, før tørre vinder fra Sahara tar over fra januar til mars.

Manglende styring av trevareindustrien har ført til avskoging, og flere skogområder er nå blitt savanner. Landet har liten tilgang på ferskvann, og bare 13 prosent av landsbybefolkningen har tilgang til rent vann. Etter mange år med borgerkrig mangler landet et skikkelig renovasjons- og kloakksystem, noe som har ført til store helseproblemer for innbyggerne.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Liberia ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Da portugiserne kom til Liberias kyst i 1461 var landet bebodd av mindre stammer som drev jordbruk. Europeerne satte i gang en omfattende slavehandel, og befolkningen i Liberia fungerte som mellommenn i europeernes handel med innlandet i Vest-Afrika.  I 1821 kom frigitte slaver fra USA og slo seg ned i det som i dag er hovedstaden Monrovia. I 1822 kjøpte The American Colonization Society en del av landet, og dannet et område for frigitte amerikanske slaver. I løpet av en periode på nesten 20 år kom mer enn 13 000 frigitte slaver til området. Liberia ble en selvstendig republikk i 1847, og ble styrt av den amerikansk-liberiske befolkningen.

Siden den gang har Liberia vært preget av store forskjeller. Spesielt har forskjellene mellom de tidligere slavene og stammefolkene skapt uroligheter. De tidligere slavene fra Amerika brakte med seg og dannet en kristen tro og amerikansk kolonikultur, og hadde lite til felles med stammefolkene. Partiet The True Whig Party, ble stiftet i 1870 og hadde stor kontroll over Liberia i over 100 år.

Under perioden mellom 1930-1970 ble statsapparatet i landet videreutviklet, og staten fikk ansvar for større deler av landet. Daværende president William Tubman gjorde mye for å forbedre økonomien og utjevne forskjellene, og landet opplevde økonomisk vekst og fremgang på flere områder. Etter Tubmans død gikk Liberia inn i en nedgangsperiode som endte i statskupp i 1980, ledet at Samuel Doe. Statskuppet i 1980 markerte slutten på amerikansk-liberierenes ledelse og makt i landet. Doe ledet et undertrykkende regime som igjen skapte spenninger mellom befolkningen i landet. Doe ble drept under et nytt statskupp i 1989. Etter statskuppet kapret Charles Taylor makten, og landet ble ført ut i en svært blodig borgerkrig. Mer enn 270 000 mennesker mistet livet og flere hundre tusener flyktet til nabolandene. Etter at en fredsavtale ble undertegnet i 2003 har FN, internasjonale organisasjoner og regionale organisasjoner satt inn store ressurser for å stabilisere landet, og FNs fredsbevarende styrke var tilstede fra 2003 til 2018.

Samfunn og politikk

Liberia er en republikk. Landet har alltid hatt tette bånd til USA, og det politiske systemet er basert på det amerikanske. Makten fordeles mellom en lovgivende, utøvende og dømmende makt. Presidenten er landets statsoverhode, og velges for seks år av gangen. Da Ellen Johnson Sirleaf ble utnevnt til president for perioden 2006-2018 var hun Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige statsleder. Under sin periode arbeidet hun med å bygge opp landet etter 14 år med krig og vold. Blant de største utfordringene var bekjempelse av korrupsjon i landet, avvæpning av de mange opprørsgruppene og å sikre tilgangen til elektrisitet og rent vann.

Tross fredsbevaring, stabilitet og gjenoppbygging av et krigsherjet land er det fortsatt høy kriminalitet i Liberia. Flere landsbyer styres fortsatt av opprørsgrupper og gjenger, og deler av hovedstaden Monrovia er fremdeles ødelagt. Væpnede ran og voldtekt er vanlig. Også hjelpearbeidere og personell fra de fredsbevarende styrkene har blitt anklaget for voldtekt. Som et resultat av mange år med krig har Liberia et av verdens høyeste tall hva gjelder posttraumatisk stress. Under borgerkrigen ble store deler av landets barn tvangsrekruttert til militæret, og flere tidligere barnesoldater lider i dag av alvorlige traumer og rusproblemer. Med begrensede ressurser forsøkes det i dag å rehabilitere krigstraumatiserte barnesoldater og voldtektsofre.

Økonomi og handel

Liberia er rikt på naturressurser, og har i lengre perioder vært blant verdens største produsenter av gummi. De viktigste eksportartiklene er palmeolje, gull, diamanter, jernmalm og olje. Også gruveindustri er viktig for landets økonomi. Til tross for tilgang på naturressurser er Liberia et av de fattigste landene i verden, mye på grunn av en historie preget av krig og politisk uro. Landet opplevde en forsiktig økonomisk oppgang mellom 2010 og 2013, men veksten snudde i 2014 da det var en global nedgang i råvarepriser og landet ble rammet av et alvorlig ebolautbrudd.

Landet sliter med enorm utenlandsgjeld, og Pengefondet har nektet å innvilge flere lån til landet. Liberia er fortsatt avhengig av utenlandske investeringer og bistand for å skape økonomisk vekst og utvikling. Det er høy arbeidsledighet blant befolkningen, og særlig unge står uten arbeid. Stadig flere er avhengige av å bytte varer og tjenester for å overleve, og byttemarkedet er nå større enn den vanlige økonomien.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Liberia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  621 650 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  38,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,331
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  54,10
  prosent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,435
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,298
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  59
  År
  Forventet levealder for menn
  56
  År
  Lykkeindeks
  3,98
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  47,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  65,7
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  49
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  935
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,21
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,3
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  111 370
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,89
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  43,1
  Prosent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 787
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  8 525
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9 160
  Personer
  Fredsindeksen
  1,931
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  24,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  23 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  32
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  31,49
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  92,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  1 712
  Antall
  Hjemsendte penger
  26
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,6
  Prosent av BNP
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  38,8
  Prosent
  Undervektige barn
  5,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  32,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  75
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,5
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  58
  År
  Malariatilfeller
  192,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  725
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  25
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  149
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  308
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  49,1
  Prosent
  Alfabetisme
  42,9
  Prosent
  Antall år i skole
  4
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  36,8
  Prosent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,649
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  20,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  9,86
  Prosent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  83
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  19,8
  Prosent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  4,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  3 285 455 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  694
  US Dollar
  Primærnæring
  34
  Prosent
  Sekundærnæring
  10
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -0,09
  Prosent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  8,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  63
  Prosent
 •  

  Liberia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  46
  Personer
  Befolkningstall
  4 853 516
  tall