[[suggestion]]
Mexico

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mexico by

Etniske grupper

Mestiser (etterkommere av europeere+urfolk) 62 %, urbefolkning 28 %, andre (hovedsakelig europeere) 10 % (2012)

Språk

Bare spansk 93 %, spansk og maya, nahuatl og andre regionale språk 7 %, uspesifisert 1 % (2005)

Religion

Katolikker 83 %, pinsevenner 2 %, Jehovas vitner 1 %, andre evangeliske kirker 5 %, andre/ingen/uspesifiserte 9 % (2010)

Innbyggertall

125 959 205

Styreform

Føderal republikk

Areal

1 964 380 km²

Myntenhet

Pesos

BNI pr innbygger

17 275 PPP$

Nasjonaldag

16. september

Andre landsider

Geografi

Mexico har mangfoldig natur, med store ørkenområder, tropiske regnskoger, mangroveskog og høyfjellsområder. Over halvparten av landet ligger over 1000 moh. I midten av landet ligger høysletten og platået La Mesa, som er omringet av fjellkjedene Vestlige Sierra Madre, Østlige Sierra Madre, og Sydlige Sierra Madre. De høyeste delene av platået ligger i sør, og når 2000 moh. Området er landets økonomiske sentrum og det tettest befolkede. Landet har to store elver: Rio Grande, som grenser til USA i nord, og Rio Usumacinta, som grenser til Guatemala i sør. Klimaet er tropisk og subtropisk ved kysten, og temperert i høylandet.

Mesteparten av landets energibehov dekkes av olje og gass, noe som skaper store miljøproblemer. Hovedstaden Mexico by er en av de mest forurensede byene i verden. Et annet problem er nedhogging av skog, som har ført til at halvparten av urskogen som fantes for 50 år siden er borte. Dette er en av årsakene til at mange dyrearter er utrydningstruet. Et alvorlig miljøproblem er at tilgangen på rent drikkevann stadig minsker. Mexico har strenge miljøvernlover, men korrupsjon, manglende finansiering og befolkningens lave interesse for miljø gjør at lovene ikke håndheves.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mexico ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste menneskesporene i Mexico er titusen år gamle, og området har vært hjem for flere høykulturer. Den første var olmec-kulturen, som oppstod rundt 1200 f.Kr. Senere oppstod zapotek-, maya- og toltec-kulturene.

I 1519, da den brutale spanske erobringen startet, ble landet styrt av aztekerne. På to år ble urbefolkningens samfunn og kultur ødelagt, og de måtte arbeide under slaveliknende forhold i gruver og plantasjer. Anslagsvis 20 millioner innfødte bodde i området før spanjolene startet koloniseringen. Kriger og nye europeiske sykdommer tok livet av 90 prosent av urbefolkningen på få generasjoner.

Etter Napoleonskrigene i Europa ble den spanske kongen avsatt, og meksikanerne startet derfor en uavhengighetskrig for å løsrive seg. Mexico ble selvstendig i 1821, og ble en føderal republikk i 1824.

Mexico tapte en krig mot USA i 1848, og måtte avstå halvparten av sine landområder. En reformperiode startet, som endte med at Porfirio Díaz tok makten og styrte som diktator fra 1876 til 1911.

Den meksikanske revolusjonen startet i 1910, og Díaz gikk av året etter – men en blodig borgerkrig varte likevel i flere år. I 1917 kom en ny radikal grunnlov, som skulle sørge for at småbønder fikk jord av rike godseiere. Samtidig ble utenlandske oljeselskaper nasjonalisert. I denne perioden ble landet industrialisert, men velstandsveksten fulgte ikke etter. Dette skapte store sosiale forskjeller i landet.

Samfunn og politikk

Mexico er en føderal republikk, inndelt i 31 delstater og Mexico by. På papiret har delstatene betydelig delstyre, men i praksis har de føderale myndighetene mye makt. Presidenten er regjerings- og statssjef, velges for seks år, og kan bare sitte én periode. Dette er en mektig posisjon. Den lovgivende makten ligger hos Kongressen, som har to kamre: Senatet og Deputertkammeret.

Det institusjonelle revolusjonspartiet (PRI) oppstod i 1929, etter revolusjonsperioden, og styrte landet som en ettpartistat frem til et demokratisk valg ble holdt i 2000. Lovreformer på 1980- og 1990-tallet åpnet for et flerpartisystem, og i 2000 hadde misnøyen med PRI blitt så sterk at partiet mistet makten. PRI er fremdeles ett av de dominerende partiene i meksikansk politikk, men i 2018 ble MORENA-politikeren Andrés Manuel López Obrador president.

De siste årene har politikken dreid seg om en stor strukturreform som alle de store partiene var enige om. Reformen skulle styrke rettsstaten, utjevne sosiale forskjeller og øke den økonomiske veksten. Likevel er korrupsjonen fremdeles høy og volden et stort samfunnsproblem, som krigen mot narkotika bare har gjort verre. Rundt halvparten av befolkningen blir regnet som fattige, og det er enorme forskjeller mellom klassene.

Økonomi og handel

Mexico er et urgammelt jordbruksland og er fremdeles blant verdens største mais- og grønnsaksprodusenter. I dag utgjør jordbruket bare en liten del av BNP, men står fortsatt for en åttendedel av sysselsettingen. Mexico er rikt på naturressurser: Landet er verdens største sølvprodusent, og har også store forekomster av olje, gass, gull og andre mineraler.

Utover 1900-tallet fikk først oljeutvinning og senere industrien en stadig viktigere posisjon i økonomien. De senere årene har Mexico satset på industriproduksjon, særlig bilindustrien, for å redusere oljeavhengigheten. En annen viktig del av den økonomiske politikken har vært avregulering, privatisering og frihandel. Mexico er i dag blant verdens største økonomier, og har flere frihandelsavtaler enn noe annet land. En av de viktigste er frihandelsavtalen med USA og Canada (USMCA) – begge er viktige handelspartnere, selv om USA er klart størst.

Et hinder for landets økonomiske utvikling er den svarte økonomien, spesielt narkotikahandel, som omfatter mellom en tredjedel og halvparten av all økonomisk aktivitet. Dette fører til lave skatteinntekter, ca. 17 prosent av BNP. Dette er under halvparten av OECD-snittet. Den økonomiske veksten har ligget på rundt to prosent siden 1990.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mexico på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  737 480 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  2,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,025
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  43,60
  prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,774
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,609
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
  Lykkeindeks
  6,60
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  77,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  11,1
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  66
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,5
  Hektar per person
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  480 271
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,87
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,2
  Prosent
  Marine verneområder
  58
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 964 375
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,67
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,9
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  37
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  102 666
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  40 396
  Personer
  Fredsindeksen
  2,583
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  95,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  45,12
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  338 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  28
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  46,78
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  71,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,5
  Prosent av BNP
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  3,8
  Prosent
  Undervektige barn
  1,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  12,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  77
  År
  Malariatilfeller
  0,3
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  38
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  63
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  22
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,1
  Prosent
  Alfabetisme
  94,9
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,3
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,345
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  36,7
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  36,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  42,60
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  42,6
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  45
  Prosent
  Vannuttak
  32,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  9 677
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  9
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  86
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 090
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  8,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 150 887 823 404
  US Dollar
  BNP per innbygger
  8 910
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,79
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  63,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  89
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 872
  Personer
  Befolkningstall
  130 759 074
  tall