[[suggestion]]
Mexico

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mexico by

Etniske grupper

Mestiser (etterkommere av europeere+urfolk) 62 %, urbefolkning 28 %, andre (hovedsakelig europeere) 10 % (2012)

Språk

Bare spansk 93 %, spansk og maya, nahuatl og andre regionale språk 7 %, uspesifisert 1 % (2005)

Religion

Katolikker 83 %, pinsevenner 2 %, Jehovas vitner 1 %, andre evangeliske kirker 5 %, andre/ingen/uspesifiserte 9 % (2010)

Innbyggertall

129 163 000

Styreform

Føderal republikk

Areal

1 964 380 km²

Myntenhet

Pesos

BNI pr innbygger

17 275 PPP$

Nasjonaldag

16. september

Andre landsider

Geografi

Mexico har veldig variert natur, med store ørkenområder, tropiske regnskoger, mangroveskog og høyfjellsområder. Over halvparten av landet ligger over 1000 moh. I midten av landet ligger høysletten og platået La Mesa som er omringet av fjellkjedene Sierra Madre Occidental i vest, Sierra Madre Oriental i øst og Sierra Madre del Sur i sør. De sørlige delene av platået ligger drøyt 2000 moh. Området er landets økonomiske sentrum og det tettest befolkede. Landet har to store elver, grenseelven mot USA, Rio Grande, og grenseelven mot Guatemala, Rio Usumacinta. Klimaet varierer fra tropisk og subtropisk ved kysten til temperert i høylandet.

Mesteparten av landets energibehov dekkes av olje og gass. Den store bruken av fossile energikilder skaper store miljøproblemer. Mexico By er en av de mest forurensede byene i verden. Et annet problem er nedhogging av skog, som har ført til av halvparten av urskogen som fantes for 50 år siden er borte. Flere av landets dyrearter er utrydningstruet. Kanskje det mest alvorlige miljøproblemet er at tilgangen på rent drikkevann stadig minsker. Mexico har vedtatt strenge miljøvernlover, men korrupsjon, manglende finansiering og befolkningens lave interesse for miljøspørsmål undergraver satsningen.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mexico ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Mexico har en lang historie. Det er funnet spor etter mennesker som stammer fra 9000 år F.Kr. Området som i dag er Mexico har vært hjem for flere tidlige høykulturer. Den første var olmec-kulturen, som oppstod rundt 1200 F.Kr. Senere oppstod zapotek-, maya- og toltec-kulturen.

I 1519, da den spanske erobringen startet, ble landet styrt av Aztekerne. Urbefolkningens samfunn og kultur ble ødelagt, og de måtte arbeide under slaveliknende forhold i gruver og på plantasjer. Sammen med nye europeiske sykdommer førte dette til at kun en tiendedel av urbefolkningen var igjen noen generasjoner etter koloniseringen. Den grove utnyttelsen av urbefolkningen gjorde at det vokste frem en frigjøringsbevegelse. Mexico ble selvstendig i 1821 og ble en republikk og forbundsstat i 1824.

Etter at Mexico tapte i krigen mot USA i 1848, og måtte avstå halvparten av sine landområder, begynte en reformperiode, som endte med at Porfirio Díaz overtok makten, og styrte som diktator fra 1876 til 1911.

Landet gikk inn i en revolusjonsperiode fra 1910, da misnøye mot Diaz førte til en blodig borgerkrig. I 1917 ble det vedtatt en ny radikal grunnlov, det ble gjennomført store jordreformer og utenlandske oljeselskaper ble nasjonalisert. Perioden kjennetegnes av sterk industrialisering uten velstandsutvikling. Dette skapte store sosiale forskjeller i landet.

Samfunn og politikk

Mexico er en forbundsstat, inndelt i 31 delstater. På papiret har delstatene betydelig delstyre, men i praksis har myndighetene i hovedstaden mye makt. Presidenten velges for seks år, og kan bare velges en gang. Dette er en mektig rolle, og presidenten har den utøvende makten, er øverstkommanderende, regjerings- og statssjef. Den lovgivende makten ligger hos kongressen, som består av senatet og deputertkammeret.

Det institusjonelle revolusjonsparti (PRI) oppstod i revolusjonsperioden, og styrte landet som en ettpartistat frem til 2000. Gjennom lovreformer på 1980- og 1990-tallet beveget Mexico seg mot et flerpartisystem. I 2000 hadde misnøyen mot PRI blitt så sterk at partiet mistet makten. I tillegg til PRI finnes det i dag to andre store partier, det venstreorienterte Demokratisk revolusjonsparti (PRD) og det høyreliberale Nasjonalt handlingsparti (PAN), som hadde presidentmakten fra 2000 til 2012.

Politikken har de senere årene dreid seg om en stor strukturreform som alle de store partiene er enige om. Reformen skulle styrke rettsstaten, utjevne sosiale forskjeller og øke den økonomiske veksten. Likevel er korrupsjonen fremdeles høy og volden et stort samfunnsproblem, som krigen mot narkotika bare har gjort verre. Rundt halvparten av befolkningen blir regnet som fattige, og det er enorme forskjeller mellom klassene.

Økonomi og handel

Mexico er et urgammelt jordbruksland og er fremdeles blant verdens største mais- og grønnsaksprodusenter. I dag er jordbruket bare en liten del av BNP, men står fortsatt for en åttendedel av sysselsettingen. Mexico er rikt på naturressurser. Landet er verdens største sølvprodusent og har store forekomster av olje, gass, gull og flere andre mineraler.  

Utover 1900-tallet fikk først oljeutvinning og senere industrien en stadig viktigere posisjon i økonomien. De senere årene har Mexico satset på industriproduksjon, særlig bilindustrien, for å minske oljeavhengigheten. En annen viktig del av den økonomiske politikken har vært avregulering, privatisering og frihandel. Mexico er i dag blant verdens største økonomier, og har et av de største nettverkene av frihandelsavtaler. En av de viktigste er handelsavtalen med USA og Canada (NAFTA), som begge er viktige handelspartnere, selv om USA er klart størst.

Et hinder for landets økonomiske utvikling er den store svarte sektoren, som omfatter mellom en tredjedel og halvparten av all økonomisk aktivitet. Her er en viktig del narkotikahandel. Dette fører til lave skatteinntekter, ca. 17 prosent av BNP. Dette er under halvparten av OECD-snittet. Den økonomiske veksten har ligget på rundt to prosent siden 1990.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mexico på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 964 380
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,0
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  130 759 074
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,345
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,774
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  77
  År
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  9 677
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  11,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 872
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  96 763
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  19 385
  Personer
  Internt fordrevne
  345 000
  Internt fordrevne
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  37
  Fredsindeksen
  2,583
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  21
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,68
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,87
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  8,39
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,5
  Hektar per person
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Drapsrate
  19,26
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  93,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,951
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  44,19
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  36,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  40,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  71,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  89
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,7
  Prosent
  Alfabetisme
  94,5
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  85
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  8,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  4,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  34
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  432 602 000 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data