Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Mexico

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mexico by

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 60%, indianere 30%, europeisk opprinnelse 9%, andre 1%

Språk

Spansk (92,7%, spansk og indianske språk 6,5%, uspesifisert 0,8%. (Indianske språk inkluderer maya, nahuatl og andre regionale språk) 2005

Religion

Romersk-katolske 76,5%, protestanter 5,2%, Jehovas vitner 1,1%, 0,3%, uspesifisert/ingen 16,9% (2000)

Innbyggertall

120.286.655

Styreform

Føderal republikk

Myntenhet

Pesos

BNI pr innbygger

17 277 PPP$

Nasjonaldag

16. september

Andre landsider

Geografi

Mexico er verdens 14. største land. Over halvparten av landet ligger over 1000 m.o.h. Klimaet varierer fra tropisk og subtropisk ved kysten til temperert i høylandet. Hovedstaden, Mexico City, ligger så høyt som 2300 m.o.h. i et område med mange store vulkaner. I midten av landet er det høyslette, og rundt ligger fjellkjedene Sierra Madre Occidental i vest og Sierra Madre Oriental i øst. Selv om halvparten av landet består av ørken, finner man skogkledde fjell, fruktbare daler og store områder med tropisk regnskog. Mexico står overfor store miljøutfordringer som avskoging, luft- og vannforurensning og flere av dyrene som lever der er utrydningstruet. Boreulykken i Mexicogulfen 20.april 2010 har forverret miljøtilstanden betraktelig. Dypvannsriggen ”Deepwater Horizon” eksploderte og sank, og enorme mengder olje har daglig lekket ut i havet og spredt seg til kyststrøkene. Ulykken blir sagt å være historiens største oljesøl. I Mexicogulfen finnes nesten 1 % av verdens korallrev, og her lever 56 arter sjøpattedyr. Hvilke konsekvenser ulykken får på sikt, er uvisst.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mexico ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Historien om landet Mexico begynner for over 20 000 år siden. Det første samfunnet vi kjenner til fra Mexico er den olmekiske fra ca. 1000 år f.Kr. Olmekerne var et indianerfolk som holdt til omtrent midt i landet. De er kjent for å ha bygd avanserte byggverk  i stein. Siden har det bodd mange ulike indianerfolk til forskjellige tider i Mexico. Den siste indianerkulturen før spanjolene kom, var Aztekriket. Spanjolene greide på kort tid å rive til seg makten. Kirken og koloniherrene hadde snart fullstendig kontroll over jordbruket i form av store gårder. Etter koloniperioden og kamp for å bli et uavhengig land ble det roligere under generalen Porfirio Diaz. Han fikk bygget jernbane, satte i gang leting etter olje og fikk orden på industrien. Det var de rike og mektige som dro fordelene av Diaz’ styring, flertallet var jordløse bønder i stor fattigdom. I 1910 var det slutt på tålmodigheten og landet ble kastet ut i en blodig borgerkrig hvor fattige bønder krevde sin rett til å eie jord. I 1917 fikk Mexico ny grunnlov, lover om sosiale rettigheter og staten fikk plikt til å gi folk skolegang. Den gang ble det stiftet et politisk parti, Det Nasjonale Revolusjonspartiet (PRI). PRI har satset på industri og olje. Dette har ført til at mer enn halvparten av Mexicos befolkning bor i byer. Landsbygda er fattig. Forskjellene mellom rike og fattige i Mexico er blant de mest ekstreme i verden. 

Samfunn og politikk

Mexico er demokratisk forbundsstat, inndelt i 31 delstater. Presidenten velges for seks år. I praksis har landet gjennom 1900-tallet vært en ganske streng ettpartistat. PRI har hatt nesten enerett på presidentstillingen. Presidentvalget i år 2000 ble et vendepunkt i Mexicos historie. Etter 71 år ved makten var det et annet parti enn PRI som vant. Nå var det klart for PAN-partiet (Partido Accion Nacional). Den tidligere sjefen i Coca Cola, Vicente Fox Quesada, lovet å kjempe mot korrupsjon og for mer selvstyre for den indianske urbefolkningen. Med knapt flertall greide PAN, og Foxs etterfølger Felipe Calderon, å vinne makten ved valget i 2006 også. Den alt i alt positive økonomiske utviklingen fortsatte, med blant annet femdoblet handel med utlandet på ti år og hvor en stadig større del av befolkningen ble løftet ut av fattigdom. Men skjev fordeling av rikdommen, korrupsjon og stadige brudd på menneskerettighetene er et problem han ikke greide å løse. Det har vært store demonstrasjoner mot Calderon, særlig under den såkalte Tortillakrisen i 2006, der matprisene ble tredoblet. Årsaken til krisen var at mais er hovedingrediens både i nasjonalretten tortilla og USAs planer om å erstatte bensin og diesel med bioetanol. 

Narkotika er et enormt problem for Mexico. Narkotikakartellene har mye makt både i lokalsamfunnet og nasjonalt. Calderon har forsøkt, med harde hånd, å bekjempe problemet. Han har fått skarp internasjonal kritikk for bruken av tortur og brudd på menneskerettighetene i narkokrigen. 

Folketallet i Mexico har sunket de siste årene. Mye av grunnen til nedgangen er at mange meksikanere flykter til USA, for å arbeide og komme seg vekk fra narkokrigene. Man regner med at omtrent 6 millioner meksikanere lever i USA uten lovlig oppholdstillatelse. Hvert år krysser så mange som tre millioner mennesker grensen mellom USA og Mexico. De fleste "wetbacks", som de kalles - fordi de vasser eller svømmer over Rio Grande som skiller de to landene - drar når det er tid for innhøsting i landbruket og vender hjem etter en stund. 

Økonomi og handel

I 1994 gjennomgikk Mexico en dyp økonomisk krise, og pesoen sank i verdi. Dette var den verste økonomiske krisen landet hadde opplevd siden 1930-årene – da med inflasjon, rentestigning og stor arbeidsledighet. I senere tid har Mexico gjennomgått en imponerende forbedring og er i dag blant de 15 sterkeste økonomiene i verden. Mexico har en åpen markedsøkonomi og er det landet i verden med flest frihandelsavtaler med andre land. Mexicos økonomi henger nøye sammen med amerikansk økonomi - hvis økonomien svinger i USA, får det følger for Mexico. Mexico fikk det tøft under finanskrisen i 2008. Hundretusener mistet jobben. Krisen ble enda verre i Mexico enn i andre latinamerikanske land på grunn av svineinfluensaen. Denne sykdommen hadde sitt utbrudd i Mexico.

Landet er verdens største produsent av sølv og den 5. største oljeprodusenten. Selv om kull, olje og naturgass er viktig har vannkraft fått større betydning i senere tid. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mexico på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  5,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  8,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,9
  Prosent
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  34
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 964 380
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,0
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  129 163
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  77
  År
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  4,2
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  19
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  93,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,951
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,345
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,762
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  42,87
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  30
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  42,37
  Prosent
  Global lykkeindeks
  40,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  71,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  9 677
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  9
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  2 057
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,1
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  11,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 872
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  11 333
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 923
  Personer
  Internt fordrevne
  281 400
  Internt fordrevne
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  37
  Fredsindeksen
  2,445
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,7
  Prosent av BNP
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  83
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  38
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  21
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  32,2
  Prosent
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  48,97
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,68
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,95
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  8,39
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,4
  Hektar per person
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  89
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,7
  Prosent
  Alfabetisme
  94,5
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  85
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  1 143 790 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  9 009
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,89