[[suggestion]]
Montenegro

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Podgorica

Etniske grupper

Montenegriner 45%, serbere 28,7%, bosnjaker 8,7%, albanere 4,9%, andre (muslimer, kroatere, rom-folk) 12,7% (2011)

Språk

Serbisk 42,9%, montenegrisk (offisiell) 37%, albansk 5,3%, bosnisk 5,3%, serbisk-kroatisk 2%, andre 7.5% (2011)

Religion

Ortodokse 72,1%, muslimer 19,1%, katolikker 3,4%, ateister 1,2% andre/uspesifiserte 4,1% (2011)

Innbyggertall

629 219 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

13 810 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

17 633 PPP$

Nasjonaldag

13. juli

Andre landsider

Geografi

Montenegros geografi er preget av fjell og kupert terreng. I nordvest rager de høyeste fjelltoppene 2500 moh. I sørvest er det en smal kyststripe ut mot Adriaterhavet, kun oppstykket av Europas sørligste fjord, Kotorbukten. Innlandet er kupert, med dype elvedaler og raviner. Nord og vest for landets største innsjø, Skutarisjøen, ligger en stor innlandsslette og store sumpområder. Landets gjennomsnittshøyde er på over 900 moh. Kyststrøkene og lavlandet har et typisk middelhavsklima med milde regnfulle vintre og varme tørre somre. Innlandet har et typisk kontinentalt klima med milde somre, og kalde vintre. De høyeste fjellene er snødekte hele året rundt.

De største miljøutfordringene i Montenegro er forurensning av kyststrøkene som følge av dårlig håndtering og rensing av kloakk. I tillegg har dårlig håndtering av avfall fra industriområder ført til forurensing av grunnvannet.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Montenegro ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Montenegros opprinnelige illyriske befolkning ble på 600-tallet fortrengt av slavere. På slutten av 1100-tallet ble området en del av det mektige kongeriket Serbia. Da dette gikk i oppløsning midt på 1300-tallet, ble Montenegro et selvstendig fyrstedømme, som i forbund med Venezia lå i stadig strid med Det osmanske riket. Først i 1878, under Berlin-kongressen, anerkjente de vesteuropeiske maktene Montenegro som et selvstendig land. I 1910 ble Montenegro proklamert som kongerike, før det i 1918 ble forent med Serbia i Serbernes, Kroatenes og Slovenernes kongerike, som fra 1930 skiftet navn til Jugoslavia. Under andre verdenskrig opplevde Montenegro først italiensk, så tysk okkupasjon.

Etter andre verdenskrig ble Jugoslavia en kommunistisk føderasjon bestående av seks delrepublikker. Montenegro var en del av føderasjonen frem til den kollapset i 1992. Oppløsningen av føderasjonen utviklet seg til å bli den blodigste krigen i Europa etter andre verdenskrig, og førte til store ødeleggelser i Montenegro. Da oppløsningen var et faktum, gikk Montenegro og Serbia sammen inn i Forbundsrepublikken Jugoslavia, som i 2003 skiftet navn til Serbia og Montenegro. Etter en folkeavstemning i 2006 ble forbundsrepublikken oppløst, og Montenegro ble igjen et selvstendig land.

Samfunn og politikk

Montenegro er en republikk med en president som statens overhode. Presidenten velges i allmenne valg for en periode på fem år, men har i hovedsak en seremoniell rolle. Statsministeren er lederen for regjeringen, og har den utøvende makten i landet. Etter landets nye grunnlov ble vedtatt i 2007, kan presidenten kun bli gjenvalgt en gang.

Montenegros politikk har siden uavhengigheten fra Serbia vært sentrert rundt å holde landet samlet og å arbeide for medlemskap i EU og NATO. Landet har en stabiliserings- og assosieringsavtale med EU og fikk kandidatstatus i desember 2010. Siden 2009 har landets borgere hatt visumfrihet i Schengen-området.

Montenegro sliter fremdeles med å bygge opp et velfungerende samfunn etter krigen som herjet på Balkanhalvøya på 1990-tallet. Landets offentlige velferdssystem, og spesielt helsevesenet, sliter med store mangler og brister. Etter krigen vokste det frem omfattende kriminalitet, og menneskehandel, smugling, og omfattende korrupsjon har preget landet siden. Til tross for betydelig sosial og politisk forbedring de senere årene, finnes det fortsatt noen interne spenninger mellom etniske grupper, og på grunn av forskjeller mellom det mindre rike nord og den mer velstående kysten i sør.

Økonomi og handel

Etter selvstendigheten har Montenegros økonomi hatt et stort budsjettunderskudd. Til tross for at landet har mye mineraler, klarer man ikke å tjene nok på utvinningen og produksjonen. Aluminiumsindustri er landets viktigste industri, i tillegg til jern- og stålindustri. På sikt kan turisme bli den viktigste næringen for landets økonomi. Turisme har vokst mye de senere årene, og tiltrekker seg utenlandske investorer. 

Landet sliter med utbredt korrupsjon og svart arbeid. Dette er også noen av hovedgrunnene til at EU enda ikke har godkjent landets søknad om medlemskap. Høy arbeidsledighet er et annet stort problem for landet. Blant unge er arbeidsledigheten i dag på over 35 prosent.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Montenegro på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  117 460 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,002
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  8,60
  prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,741
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  63,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 211
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,56
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  13 810
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,81
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  61,5
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,893
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  25,11
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  45
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  32,74
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  55,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  9
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,7
  Prosent av BNP
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  2,8
  Prosent
  Veksthemmede barn
  9,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  4
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  10,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  11
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  14
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  98,4
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,8
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,156
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  22,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  44,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  23,46
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  89,7
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  44
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  66
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  4 612
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  36,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  15,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  4 844 592 067
  US Dollar
  BNP per innbygger
  7 784
  US Dollar
  Primærnæring
  8
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  72
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,66
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  71,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  69
  Personer
  Befolkningstall
  629 219
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 480
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  983
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,814
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
  Lykkeindeks
  5,52
  Skala: 1-10 (der 10 er best)