[[suggestion]]
Montenegro

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Podgorica

Etniske grupper

Montenegriner 45%, serbere 28.7%, bosnjaker 8.7%, albanere 4.9%, andre (muslimer, kroatere, rom-folk) 12.7% (2011)

Språk

Serbisk 42.9%, montenegrinsk (offisiell) 37%, albansk 5.3%, bosnisk 5.3%, annet 9.5% (2011)

Religion

Ortodokse 72.1%, muslimer 19.1%, katolske 3.%, andre 1.5%, uspesifisert 2.6%, ateister 1.2% (2011)

Styreform

Republikk

Areal

13 810 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

17 633 PPP$

Nasjonaldag

13. juli

Andre landsider

Geografi

Montenegro er en liten og fjellrik stat på Balkanhalvøya. Landskapet består av høye fjellrekker i nord, sletteland og dype elvedaler. Landet har en smal kyststripe langs Adriaterhavet. Landets gjennomsnittlige høyde over havet er 900 meter, men noen områder rager opptil 1800 meter og fjellene i Montenegro er blant de bratteste i Europa. Høyeste fjell er fjelltoppen Bobotov Kuk i Durmitor som er 2522 meter over havet. Det fins også mange innsjøer. I Montenegro ligger Balkans største innsjø Skutari. Montenegro har et uvanlig rikt plante- og dyreliv på et lite område og har fem naturreservater. Naturreservatet Durmitor er sammen med Kotor-bukta med sine middelalder byer og vakre natur, innlemmet på UNESCOs verdensarvliste.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Montenegro ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 600-tallet ble områdets opprinnelige illyriske befolkning fortrengt av slavere. På slutten av 1100-tallet ble det en del av kongeriket Serbia. Da dette gikk i oppløsning midt på 1300-tallet, ble Montenegro et selvstendig fyrstedømme, som i forbund med Venezia lå i stadig strid med det osmanske riket. Land i Vest-Europa anerkjente Montenegros selvstendighet i Berlin-kongressen i 1878. I 1910 ble Montenegro proklamert som kongerike og ble i 1918 forent med Serbia og gikk samme år inn i Serbernes, Kroatenes og Slovenernes kongerike, som fra 1930 ble kalt Jugoslavia. Under andre verdenskrig opplevde Montenegro først italiensk, og fra 1943 tysk okkupasjon. Ved oppløsningen av Jugoslavia gikk Montenegro og Serbia sammen i Forbundsrepublikken Jugoslavia, som i 2003 skiftet navn til Serbia og Montenegro. Etter en folkeavstemning i Montenegro i 2006 ble forbundsrepublikken oppløst, og Montenegro ble igjen en selvstendig stat.

Samfunn og politikk

Montenegro er en republikk med en president som statens overhode. Presidenten velges i allmenne valg for en periode på fem år. Statsministeren er lederen for regjeringen. Parlamentet med ett kammer har et mandat på fire år, og det er for tiden 81 representanter i stedet for tidligere 74. En ny grunnlov ble vedtatt i 2007. Det første parlamentsvalget etter selvstendigheten gikk ifølge internasjonale observatører stort sett problemfritt. Landets politikk har siden uavhengigheten vært sentrert rundt å holde landet samlet og å arbeide for medlemskap i EU og NATO. Landet har en stabiliserings- og assosieringsavtale med EU og fikk kandidatstatus i desember 2010, men korrupsjon er et problem. Landets borgere fikk visumfrihet til Schengen-området i desember 2009. Til tross for betydelig fremgang, finnes det fortsatt noen interne spenninger mellom etniske grupper og utfordringer knyttet til de store inntektsforskjellene mellom nord og den mer velstående kysten i sør.

Økonomi og handel

Aluminiumsindustrien, som utviklet seg rundt Montenegros bauksittforekomster etter andre verdenskrig, la grunnlaget for landets basisproduksjon, som har hatt problemer grunnet høye kostnader siden oljekrisen i 1973. Landets turisme begynte å vokse allerede på 1960-tallet, men all økonomisk vekst stoppet opp på grunn av krigen som brøt ut i området i 1990. Montenegros økonomi begynte å innhente seg først mot slutten av Kosovo-krisen i 1999, godt hjulpet av innføringen av den tyske mark. De siste årene har Montenegro prøvd å tiltrekke seg utenlandske investeringer og over 90 prosent av bedriftenes kapital i landet er innen sommeren 2010 blitt privatisert. En av de største endringene er en ny type merverdiavgift, som er lavere for turistnæringen, og dermed støtter landets voksende turistsektor. Verdens reise- og turistråd har gjentatte ganger rangert Montenegro som det raskest voksende turistland i verden med en anslått årlig vekst på 10 prosent innen år 2016.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Montenegro på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,002
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  8,60
  prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  61,5
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  629 219
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,156
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,814
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  69
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 480
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  983
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,893
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  21
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,82
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,56
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  21,61
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  5
  Drapsrate
  4,46
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,955
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  25,35
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  45
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  22,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  23,46
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,52
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  55,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  98,7
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Montenegro

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  36,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  16,1
  Prosent
  Barnearbeid
  9,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  8
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  72
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  2 454 474 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data