[[suggestion]]
New Zealand

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Wellington

Etniske grupper

Europeere 71,2 %, maorier 14,1 %, asiater 11,3 %, stillehavsfolk 7,6 %, andre 2,7 %, ukjent 5,4 % (2013)

Språk

Engelsk 89,8 %, maori 3,5 %, samoansk 2 %, hindi 1,6 %, fransk 1,2 %, nord-kinesisk 1,2 %, yue 1 %, andre/ukjent 20,5 % (2013)

Religion

Kristne 44,3 %, hinduister 2,1 %, buddhister 1,4 %, maori-kristne 1,3 %, muslimer 1,1 %, andre 1,4 %, ingen 38,5 %, ukjent 12,3 % (2013)

Innbyggertall

4 749 598 (2018)

Styreform

Parlamentarisk enhetsstat og del av Samveldet

Areal

267 710 km2

Myntenhet

Newzealandsk dollar

BNI pr innbygger

38 565 PPP$

Nasjonaldag

6. februar

Andre landsider

Geografi

New Zealand består av to hovedøyer, Nordøya og Sørøya, og flere mindre øyer. Sørøya er størst, og her ligger også fjellkjeden De sørlige alper. Omtrent en fjerdedel av landets befolkning bor der.

New Zealand er en del av et vulkansk øybelte rundt Stillehavet. På Nordøya er det vulkaner, varme innsjøer og geysirer; dette indikerer at det fortsatt foregår bevegelser i jordskorpen. New Zealand opplever årlig omtrent 14 000 jordskjelv, og noen av dem er kraftige.

På grunn av sin lange isolasjon fra resten av verden, har New Zealand en unik flora og fauna. Denne trues i dag av en spredning av fremmede arter på øyene. Klimaet i New Zealand varierer fra kaldt og fuktig til tørt og subtropisk.

Earth Earth Ecoprint

3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i New Zealand ville vi trenge 3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første mennesker ankom New Zealand mellom år 800-1200 e.Kr. De innvandret fra øyene i det østlige Polynesia, utviklet en egen kultur, og er i dag kjent som maorier. Den første kjente europeeren som kom til øyene var den nederlandske oppdagelsesreisende Abel Janszoon Tasman i 1642.

Europeere kom ikke tilbake til øyene før 120 år senere, da den britiske oppdagelsesreisende kaptein Cook kartla nesten hele kysten. På begynnelsen av 1800-tallet kom britiske handelsmenn, hvalfangere, eventyrere og misjonærer og slo seg ned blant maoriene. Det oppstod motsetninger mellom de fastboende og immigrantene.

For å beskytte britenes interesser og kontrollere utviklingen, sendte London en representant (magistrat) til New Zealand i 1832. Åtte år senere anerkjente maoriene at landet skulle bli britisk koloni, gjennom Waitangiavtalen. Til gjengjeld skulle britene gi maoriene beskyttelse, og garantere deres rett til landområder. De fleste maorihøvdingene underkastet seg dronning Victorias herredømme, men en brutal undertrykkelse begynte, og stridighetene varte i over 30 år. I 1852 ble New Zealand koloni med egen regjering, og i 1907 en uavhengig stat i Det britiske samveldet. I 1947 ble landet helt selvstendig fra Storbritannia.

Samfunn og politikk

New Zealand er fortsatt medlem av Det britiske samveldet, og den britiske dronningen er landets statsoverhode. Hun er representert ved en generalguvernør. Styreformen er parlamentarisk, slik at statsministeren er landets reelle politiske leder, og makten ligger hos parlamentet, som velges hvert tredje år. Fra disse utpekes en regjering med om lag 20 ministere.

Det finnes ingen skriftlig grunnlov. Politikken har tradisjonelt vært dominert av National Party og det sosialdemokratiske Labour Party. Et viktig politisk spørsmål er maorienes krav om kompensasjon for landområder og fiskerettigheter de mistet da britene koloniserte landet.

FN har kritisert New Zealand for den lave kriminelle lavalderen. Barn ned i 10 år kan dømmes for drap, og andre forbrytelser kan straffes fra den som har begått den er 14 år.

Økonomi og handel

New Zealand har en liten og åpen økonomi. Eksport av varer som kjøtt, melkeprodukter, skogsprodukter, frukt, grønnsaker og ull er en viktig inntektskilde.

Landet har mange fornybare energikilder, som vannkraft og jordvarmeanlegg. Økonomien er svært avhengig av handel, og sårbart for svingninger i markedsprisene i Asia, Europa og USA. I 2008 ble New Zealand det første industrilandet som inngikk en frihandelsavtale med Kina. Landet er et attraktivt turistmål, og turistnæringen er i vekst. I tillegg er New Zealand kjent for sin filmindustri.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for New Zealand på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,846
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  86,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  34 664
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  7,69
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,9
  Prosent
  Marine verneområder
  44
  Prosent
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  267 710
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,62
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  38,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  5,4
  Hektar per person
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  0,99
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,192
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  13,58
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  87
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  10,75
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,9
  Indeks (0-120)
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  11
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  12,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  16
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,1
  Prosent
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,158
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  40,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  47,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  38,33
  Prosent
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  76
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  33
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  9 026
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  14,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  204 139 049 909
  US Dollar
  BNP per innbygger
  42 583
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  70
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,84
  Prosent
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  90,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  New Zealand

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  270
  Personer
  Befolkningstall
  4 749 598
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  67
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 877
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,917
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
  Lykkeindeks
  7,31
  Skala: 1-10 (der 10 er best)