Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Nord-Korea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Pyongyang

Etniske grupper

Nesten utelukkende koreanere, enkelte japanere

Språk

Koreansk

Religion

Buddhister, konfusianister, enkelte kristne og mindre religiøse grupper (NB: selvstendig religiøs aktivitet eksisterer omtrent ikke. Myndighetene sponser noen religiøse grupper for at det skal se ut som at det er religiøs frihet i landet)

Styreform

Kommunistisk diktatur

Areal

120 540 km2

Myntenhet

Won

Nasjonaldag

9. september

Andre landsider

Geografi

Fjell og fjellområder utgjør cirka 80 prosent av landarealet i Nord-Korea. Landet har kontinentalt monsunklima, med kalde vintre og varme sommere. Landet er rikt på mineralressurser, særlig kull og jernmalm, men omfattende industri har ført til forurensing av jordsmonn og drikkevann. Behovet for brensel har gjort at lavlandsområdene stort sett er avskoget - til tross for at landet har drevet systematisk planting av skog siden midten av 1950-tallet. Som følge av avskogingen, har også jorderosjon blitt et stort problem.

Historie

Koreas historie preges av at landet er geografisk plassert mellom Kina og Japan. I mange århundrer var det Kina som hadde størst innflytelse over den koreanske halvøya, men fra slutten av 1800-tallet fikk Japan overtaket. Japanerne koloniserte halvøya fra 1895 og fram til andre verdenskrig. Etter Japans nederlag i krigen ble Korea delt i to soner som var ment å være midlertidige. Den nordlige sonen ble administrert av Sovjetunionen, den sørlige av USA. Rivaliserende regjeringer ble etablert i de to sonene. I Nord ble Kim il Sung leder for kommunistpartiet. I 1948 ble først Sør-Korea, og så Nord-Korea, proklamert som selvstendige stater. USA og Sovjetunionen trakk seg ut, men sistnevnte etterlot seg en godt organisert nordkoreansk hær. Korea-krigen brøt ut i 1950, etter at Nord-Korea gikk til angrep på Sør-Korea. Nord-Korea fikk støtte av Kina, mens USA og de fleste av FNs medlemsland tok Sør-Koreas side. Da krigen tok slutt tre år senere, forble grensen omtrent uendret. De to landene har ennå ikke undertegnet en fredsavtale, og fremdeles nektes cirka 10 millioner nære slektninger å ha kontakt på tvers av grensen. En rekke nordkoreanske kjernefysiske prøvesprengninger og rakettoppskytninger på 2000-tallet har ført til gjentatte brudd i forhandlingene. Som følge av dette har FNs sikkerhetsråd vedtatt strenge sanksjoner mot Nord-Korea.

Samfunn og politikk

Nord-Korea er en kommunistisk stat med et lukket, totalitært styresett. Formelt har landet både et parlament og en regjering, men i praksis er det Den nasjonale forsvarskommisjonen, med lederen Kim Jong-Un i spissen, som sitter med makten. Han er etterkommer av Kim il Sung, hvis familie har hatt makten i landet siden selvstendigheten. Det er parlamentsvalg hvert femte år, men alle kandidatene må godkjennes av kommunistpartiet, som med unntak av noen små støttepartier er det eneste partiet i landet. Nord-Korea er et militarisert samfunn, som siden 50-tallet har vært bygget på juche-ideologien. Den forfekter nasjonal, kulturell og økonomisk uavhengighet, og at partiet og samfunnet må settes foran individet. Selv om landets ledere hevder at Nord-Korea er et klasseløst samfunn er det store skiller mellom den lille delen av befolkningen som har makt i landet, og det store flertallet som ikke har det. Flesteparten av nordkoreanere lever i fattigdom, og er isolerte fra omverden.

Økonomi og handel

Nord-Korea har en økonomi organisert etter stalinistisk modell, og staten kontrollerer nesten all aktivitet. Landets økonomi er en av verdens mest sentralstyrte og isolerte. Så og si hele vareutvalget i landet kommer fra den statlig eide industrien, og jordbruket er organisert i store kollektiver. Nord-Korea eksporterer tekstiler, metaller og jordbruksprodukter. Ettersom landet hele tiden har hatt fokus på selvforsyning er imidlertid både eksporten og importen relativt beskjeden. Landet ble hardt rammet da Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Sovjetunionen var landets viktigste handelspartner, og subsidierte i tillegg Nord-Korea med billig olje. Energimangel førte til at industrien måtte gå for halv kapasitet. Industrien og jordbruket slet med foreldet teknologi, utdaterte produksjonsfasiliteter og mangel på reservedeler. Nedgangen tvang landet til å ta imot støtte utenfra, og innføre små reformer som å tillate utenlandske investeringer. Reformene ble utvidet på starten av 2000-tallet, men tilgangen til varer var mindre enn etterspørselen, noe som førte til inflasjon og skyhøye matvarepriser. Kombinert med at mange var arbeidsledige etter at industrien kollapset på 90-tallet, og at matvarehjelpen utenfra minket på grunn av konflikten med Sør-Korea, ble situasjonen raskt kritisk. I 2009 forsøkte myndighetene å stanse den markedsliberalistiske utviklingen og inflasjonen, og innførte en omstridt valutareform. Generelt er det mangel på pålitelige økonomiske data om Nord-Korea, men landet hadde trolig en viss økonomisk vekst i 2008-2009.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nord-Korea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  120 540
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  19,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  41,8
  Prosent
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  25 491
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  69
  År
  Forventet levealder for kvinner
  72
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  5
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  12
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  16,30
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  36,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  16
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  660
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  29,6
  Prosent
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  41,6
  Prosent
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 103
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,932
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  25
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  1
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  82
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  442
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  84,98
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,01
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,97
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  100,0
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  82
  Prosent
 •  

  Nord-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,51