[[suggestion]]
Nord-Korea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Pyongyang

Etniske grupper

Nesten utelukkende koreanere, noen få kinesere og japanere

Språk

Koreansk

Religion

Buddhister, konfusianister, enkelte kristne og mindre religiøse grupper (NB: selvstendig religiøs aktivitet eksisterer omtrent ikke. Myndighetene sponser noen religiøse grupper for at det skal se ut som at det er religiøs frihet i landet)

Innbyggertall

25 491 000

Styreform

Kommunistisk diktatur

Areal

120 540 km²

Myntenhet

Won

Nasjonaldag

9. september

Andre landsider

Geografi

Fjell og fjellområder utgjør cirka 80 prosent av landarealet i Nord-Korea. Landet har kontinentalt monsunklima, med kalde vintre og varme somre. Den 25 mil lange grensen mot Sør-Korea er et av verdens mest militariserte områder.

Landet er rikt på mineralressurser, særlig kull og jernmalm, men omfattende industrialisering og en ineffektiv planøkonomi har ført til forurensing av jordsmonn og drikkevann. Behovet for brensel har gjort at lavlandsområdene stort sett er avskoget - til tross for at landet har drevet systematisk planting av skog siden midten av 1950-tallet. Som følge av avskogingen, har også jorderosjon blitt et stort problem.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nord-Korea ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har vært ulike stater på Koreahalvøya svært lang tilbake, i mer enn 4000 år. Koreas historie preges av at landet ligger mellom stormaktene Kina og Japan. Fra 1300-tallet og utover var det Kina som hadde størst innflytelse over den koreanske halvøya, men fra slutten av 1800-tallet fikk Japan overtaket, og koloniserte halvøya.

Etter Japans nederlag i andre verdenskrigen ble Korea overtatt av de allierte. Landet ble midlertidig delt i to langs den 38. breddegrad, men målet var å opprette en uavhengig koreansk stat. Forsøket misslyktes. Sovjetunionen etablerte et kommunistisk styre i nord, mens USA innsatte en regjering av nasjonalister i sør. Etter at USA og Sovjet trakk seg ut i 1948 oppsto det en blodig borgerkrig (1950-1953) mellom kommuniststaten i nord, med kinesisk og sovjetisk støtte, og Sør-Korea, som hadde støtte fra USA-ledede FN-styrker. Da krigen tok slutt forble grensen omtrent uendret. De to landene har ennå ikke undertegnet en fredsavtale, og fremdeles nektes cirka 10 millioner nære slektninger å ha kontakt over grensen. Forholdet mellom landene er anspent, og fremdeles skytes det over grensen.

Landet har vært styrt med jernhånd av én familie siden uavhengigheten. Dagens leder, Kim Jong-un, er den tredje Kim i rekken. Det har oppstått en egen personkult rundt den første presidenten, Kim Il-Sung. Etter sin død har han blitt oppnevnt til "evig president" og det er innført ny tidsregning fra året han ble født (1912)

Samfunn og politikk

Nord-Korea er et kommunistisk diktatur. Samfunnet er militarisert og lukket mot omverden. Verden vet lite om Nord-Koreas politiske system. Landet har et parlament og en regjering, men kommunistpartiet dominerer statsapparatet og militæret.

Siden 1950-tallet har politikken bygget på juche (selvtillit). Ideologien vektlegger nasjonal, kulturell og økonomisk uavhengighet, og at partiet og samfunnet må settes foran individet. Siden 1994 har prinsippet om «militæret først» spilt en viktig rolle. Det innebærer at militæret prioriteres i statsbudsjettet og at militærets interesser settes foran alt annet i samfunnet.

Menneskerettighetssituasjonen i landet er dårlig. FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) rapporterer om grove menneskerettighetsbrudd, som henrettelser, slaveri, tortur, voldtekter, tvungne aborter, tvangsflytting, forsvinninger og forfølgelse på grunn av politikk, religion, rase og kjønn. Siden 1950-tallet har det eksistert politiske fangeleire, som beskrives som konsentrasjonsleirer, som man tror kan huse over 200 000 personer. Det er blant annet dødsstraff for å flykte ut av landet. Siden landet er så lukket, er det bare folk som har flyktet som kan fortelle hvordan menneskene lever i landet. 

Nord-Koreas forhold til resten av verden er anspent. Landets utenrikspolitikk preges fremdeles av at det aldri ble skrevet under noen fredsavtale mellom nord og sør da Korea-krigen ble avsluttet. I dag er Nord-Koreas hovedmotstandere Sør-Korea, USA og Japan. Nord-Koreas støttespillere har tradisjonelt vært Kina og Russland. Kina har virket mer bekymret for uroligheter på Koreahalvøya og kommunistregimets kollaps, enn de er for at Nord-Korea utvikler atomvåpen. Likevel har forholdet forverret seg etter at Kim Jong-un kom til makten i 2012, og Kinas innflytelse har minsket. Russland har fordømt atomprøvesprengningene og rakettoppskytingene, men er i utgangspunktet mer for dialog enn sanksjoner.

Siden 1990-tallet har internasjonale forhold vært preget av landets utvikling av atomvåpen, og omverdenens forsøk på å stoppe utviklingen. Det har vært flere runder med forhandlinger, og tilfeller der Nord-Korea har lovet å stanse programmet mot løfter om bistand. Den første kjernefysiske prøvesprengningen ble gjennomført i 2006. Verden, gjennom Sikkerhetsrådet, reagerte kraftig og innførte strenge sanksjoner. Det var knyttet håp til at spenningene ville bli mindre da Kim Jong-un overtok etter sin far, men det har blitt gjennomført mange rakettoppskytinger og prøvesprengninger. Siden 2016 har landet gjennomført sin sjette prøvesprengning og de har trolig utviklet langdistanseraketter som kan nå amerikansk territorium. Verdenssamfunnet har reagert med stadig strengere økonomiske sanksjoner. Etter at Trump ble president i USA i 2017 har spenningen mellom landene nådd nye høyder, og ordbruken i konflikten har blitt mye skarpere.

Økonomi og handel

Nord-Korea har en planøkonomi, og staten kontrollerer nesten all aktivitet. Landets økonomi er en av verdens mest sentralstyret og isolerte. Så og si hele vareutvalget i landet kommer fra den statlig eide industrien, og jordbruket er organisert i store fellesbruk (kollektiver). Jordbruket står for en fjerdedel av økonomien, men avlingene er ikke tilstrekkelig til å fø befolkningen. Landet er avhengig av å få mat og nødhjelp fra utlandet.

Frem til 1970-tallet var Nord mer industrialisert enn sør, og gjennomsnittsinntekten var høyere. Siden gikk det raskt nedover. De økende økonomiske problemer førte til at det sosiale sikkerhetsnettet kollapset. Økonomisk vanstyre, oversvømminger og tørke ledet til at mer enn en million døde av sult på 1990-tallet.

Sovjetunionens kollaps i 1991 ble katastrofal for Nord-Korea, som ikke lenger kunne drive byttehandel med Øst-Europa. Utenrikshandelen kollapset, og industrien og jordbruket ble rammet av en akutt energimangel. Dårlig vedlikehold og gamle metoder å produsere på skaper også problemer for industrien. I dag er landets viktigste handelspartner Kina, men utenrikshandelen er begrenset. Store deler av befolkningen lever i fattigdom, og Nord-Korea har blitt et av Asias fattigste land. På 2010-tallet har økonomien blitt hard rammet av de internasjonale sanksjonene mot landet.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Nord-Korea på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet