[[suggestion]]
Palau

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Melekeok

Etniske grupper

Palauere (Mikronesere med malayisk og melanesisk bakgrunn) 72,5%, filippinere 16,3%, kinesere 1,6%, vietnamesere 1,6 %, andre asiater 3.4%, andre mikronesere 2,4%, carolinere 1 %, andre 1.2% (2005)

Språk

Palauisk 66,6 %, engelsk 15,5%, filippinsk 10,8 %, kinesisk 1,8%, karolinsk 0,7%, andre mikronesiske 0,7%, andre asiatiske 2,6%, andre 1.3% (2005)

Religion

Romersk-katolske 49,4%, protestanter 30,9%, modekngei 8.7% (lokal religion), Jehovas vitner 1,1%, andre 8,8%, uspesifisert eller ingen 1,1% (2005)

Styreform

Republikk

Areal

460 km2

Myntenhet

Amerikanske dollar

BNI pr innbygger

16 305 PPP$

Nasjonaldag

1. oktober

Andre landsider

Geografi

De sentrale Palau-øyene ligger tett samlet, de fleste innenfor ett og samme korallrev. Klimaet er tropisk, med små temperaturvariasjoner mellom årstidene. Tropiske orkaner er hyppige, og forårsaker fra tid til annen store ødeleggelser.

Palau har Mikronesias rikeste dyre- og planteliv. Øyene er fruktbare, med mangroveskog og kokospalmer langs kysten og regnskog innenfor. Mer enn 50 fuglearter hekker på Palau og øyenes nasjonalfugl er den vakre palaufruktduen, også kalt biib. Korallrevene har mer enn 700 arter koralldyr og 1400 fiskearter. Her lever også verdens største musling (Tridacna gigas), som kan veie over 100 kilo og bli mer enn en meter lang.

En av de største miljøutfordringene i Palau er at det er begrensede muligheter for søppeldeponering. I tillegg er Palau utsatt for klimaendringer og det marine økosystemet påvirkes av økte temperaturer i havet. Palau er også sårbar for økning av havnivå og ekstremvær som følge av klimaendringene. Det er også utfordringer knyttet til ulovlig fiske og overfiske.

Historie

Den første bosetting fant sted for ca. 2500 år siden av innflyttere fra Indonesia. I 1543 kom Palau under spansk kontroll. Tyskland kjøpte øyene i 1899, og de ble kjent som Tysk mikronesia. Japan okkuperte Palau i 1914 under Den første verdenskrig og administrerte landet som mandatområde under Folkeforbundet etter krigen. Under andre verdenskrig erobret amerikanske styrker Palau i 1944, og japanere som hadde slått seg ned på øyene ble utvist.

Øyene var fra 1947 et tilsynsområde under FN, administrert av USA. I 1982 ble det forhandlet frem en avtale som skulle gi Palau selvstendighet, men med nær tilknytning til USA. Avtalen ble lagt frem for folkeavstemning flere ganger, men som følge av sterk motstand mot at USA skulle ha rett til å lagre atomvåpen på øyene ble det ikke oppnådd tre fjerdedels flertall slik grunnloven krevde. Etter en grunnlovsendring ble avtalen likevel vedtatt med simpelt flertall. I 1994 ble avtalen satt ut i livet, og Palau ble medlem av FN.

Samfunn og politikk

Palau er en republikk med 16 delstater. Det avholdes presidentvalg hvert fjerde år. Presidenten kan kun velges for én periode, og leder landets regjering. Det fins ingen politiske partier på Palau. I stedet har hver delstat en leder, som velges på bakgrunn av personlige meritter og familiebakgrunn. Palaus utenrikspolitikk preges i høy grad av avtalen om fri forening (Compact of Free Association) med USA. Avtalen fastslår at USA skal ta hånd om Palaus forsvar, og at amerikanerne til gjengjeld skal kunne opprette militærbaser på Palau. Landet har lav arbeidsledighet, og mangler intern arbeidskraft. Palau har høyere levestandard enn de fleste andre landene i Stillehavsregionen - takket være mange år med bistand fra USA.  

Økonomi og handel

Servicesektoren er den største i Palaus økonomi. Turisme har vokst kraftig siden 1990-tallet, og er i dag landets største inntektskilde. Palau har blitt bygget på bistand fra USA, men etter 2009 er det varslet at USA gradvis vil kutte pengestøtten. Et av de viktigste temaene i Palaus økonomiske politikk er derfor å lokke annen utenlandsk kapital til landet. Palau har en relativt stor finanssektor som henvender seg til utlendinger. Øystaten er flere ganger blitt anklaget for å tillate hvitvasking av penger gjennom svakt regulerte banker.

Jordbruk og fiske drives i hovedsak på selvbergingsnivå. De viktigste jordbruksproduktene er kokosnøtter, tapioka, bananer og søtpoteter. Fiskelisenser selges til utenlandske trålere, men utbredt ulovlig fiske på grunn av dårlig overvåkning er et problem.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Palau på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  22 140 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  24,90
  prosent
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  83,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  260
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  12,34
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,0
  Prosent
  Marine verneområder
  13
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  460
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,72
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  87,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  27
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  106
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,7
  Prosent
  Alfabetisme
  96,6
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,1
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  26,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,50
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  20
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,3
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  289 823 500
  US Dollar
  BNP per innbygger
  13 338
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  9
  Prosent
  Tertiærnæring
  87
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -4,72
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  27,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  88
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstall
  21 964
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  6
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,798
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)