[[suggestion]]
Paraguay

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Asunción

Etniske grupper

Mestiser 95 % (etterkommere av spanjoler og indianere), andre 5 %

Språk

Spansk, guarani (begge offisielle)

Religion

Katolikker 89.6%, protestanter 6.2%, andre kristne 1.1%, andre eller uspesifisert 1.9%, ingen 1.1% (2002)

Styreform

Republikk

Areal

406 752 km2

Myntenhet

Paraguayansk guaraní

BNI pr innbygger

9 567 PPP$

Nasjonaldag

15. mai

Andre landsider

Geografi

Paraguay er et land uten kyst som ligger midt i Sør-Amerika.  Størstedelen av landet består av lavland og har subtropisk klima. Elven Paraguay renner fra nord til sør og deler landet. Områdene vest for elva er en del av slettelandet Chaco, mens det på østsiden er store skoger. Skog dekker rundt halvparten av Paraguay. Langs elven er det et bredt sumpområde som blir oversvømt hvert år. Størsteparten av befolkningen bor sør i landet. Paraguay har et relativt fuktig, halvtropisk klima og har et rikt fugle- og dyreliv. Vannforurensning er et alvorlig miljøproblem i Paraguay. I tillegg skaper for dårlig søppelhåndtering stor helserisiko for mange fattige innbyggere i byene. Et annet problem er at sumpområdene tørker ut.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Paraguay ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Spania koloniserte området Paraguay ligger i i 1537. Da var det befolket av Guaranífolket. Kolonien ble hovedsete for spansk ekspansjon. Da Spania tapte i Napoleonskrigene i 1811, benyttet Paraguay den politiske uroen som fulgte til å erklære seg selvstendig. Paraguay ble det første frie landet i Sør-Amerika. 1800-tallet var preget av statskupp og konflikt med naboland som ønsket kontroll over Paraguay. I en krig mot Brasil, Urugyay og Argentina ble store deler av Paraguay okkupert og ødelagt. Over halvparten av befolkningen døde, og det brøt ut sult i landet etter krigen. Politisk var innbyggerne splittet mellom konservative og liberale. Den politiske ustabile situasjonen fortsatte på 1900-tallet, frem til Alfredo Stroessner Mattiauda tok makten gjennom et militærkupp i 1954. All politisk opposisjon ble betraktet som en «kommunistisk sammensvergelse», og førte til fengsling og tortur. Rundt en tredel av befolkningen flyktet til utlandet. Stroessner ble avsatt i et nytt kupp i 1989. Kuppet hadde støtte fra USA. Den nye presidenten, Rodríguez, arresterte flere ledende regjeringsmedlemmer og militære. Han innførte pressefrihet og startet en prosess som førte til Paraguays første frie og demokratiske valg i 1993. Der fikk Paraguay sin første sivile president på over 40 år. Demokratiet var ustabilt på 90-tallet med flere kuppforsøk. De siste valgene har likevel blitt sett på som frie og rettferdige.

Samfunn og politikk

Paraguay er en republikk, der presidenten også fungerer som sjef for regjeringen. Presidenten blir valgt for fem år, og kan ikke stille til gjenvalg. Mellom 1946 og 2008 hadde det konservative Coloradopartiet makten i landet. Det består for det meste av jordeiere, militærledere og bedriftsledere. Etter 2008 har også andre partier hatt makt, blant annet Patriotisk allianse for forandring. Selv om det er innført demokrati, er Paraguay fortsatt preget av å ha vært et diktatur i mange tiår. Korrupsjon, narkotikahandel, kriminalitet og fattigdom er store utfordringer landet fortsatt sliter med. De to mektigste grupperingene utenfor politikken er militæret og de store jordeiernes organisasjoner. De har nære bånd til Coloradopartiet. Samtidig kjemper bevegelser for jordløse og indianere for å omfordele jorda, slik at flere fattige kan eie land. Deres landokkupasjoner har blitt møtt med vold fra jordeiernes private militsgrupper.

Økonomi og handel

På grunn av dårlig grensekontroll og korrupsjon er Paraguay et smuglerparadis. Handel på svartebørsen står for over halvparten av den økonomisk aktiviteten. Selv om det har vært vekst på 2000-tallet, lever fremdeles mange i fattigdom. I den formelle økonomien dominerer jordbruket. Landet produserer store mengder soyabønner, bomull, sukkerrør, kassava, hvete og mais. Skogbruk har blitt viktigere og viktigere siden 1970-tallet, men det tærer hardt på naturressursene. I en periode har det vært hogstforbud for enkelte treslag, og påbud om nyplanting av skog for å kunne opprettholde skogressursene. Det foregår likevel mye illegal skogsdrift. Paraguay har sluttet seg til det latinamerikanske frihandelssamarbeidet Mercosur, men det har enda ikke gitt de positive resultatene man håpet på. Den tidligere konservative regjeringen i landet takket nei til samarbeid og gunstige oljeleveranser fra Venezuelas president Hugo Chávez, og la større vekt på et godt forhold til USA. Paraguay er selvforsynt med elektrisitet og eksporterer elektrisk kraft til Brasil og Argentina, nesten utelukkende fra vannkraft.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Paraguay på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  142 580 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,019
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  28,90
  prosent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,522
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  61,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  17,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  5 702
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,87
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  406 752
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,95
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  37,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,7
  Hektar per person
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  150
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,997
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  69,1
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  74,99
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  32,40
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  69,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  11,2
  Prosent
  Undervektige barn
  1,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  5,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  132
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  62
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  44
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,5
  Prosent
  Alfabetisme
  94,7
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  88,5
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,464
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  34,7
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  13,75
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  59
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  66
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 564
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  98,4
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  39 667 400 816
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 824
  US Dollar
  Primærnæring
  18
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  51
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,96
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  61,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  96
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  13
  Personer
  Befolkningstall
  6 896 908
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  261
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  277
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,702
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  5,74
  Skala: 1-10 (der 10 er best)