[[suggestion]]
Saint Lucia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Castries

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 85.3%, afrikansk+europeisk opprinnelse 10.9%, indere 2.2%, andre 1.7% (2010)

Språk

Engelsk (offisielt), fransk

Religion

Katolikker 61.5%, protestanter 25.5%, andre kristne 3.4%, rastafari 1,9%, andre 0.4%, ingen/uspesifisert 7.3% (2010)

Styreform

Konstitusjonelt monarki i Karibia

Areal

620 km2

Myntenhet

Østkaribisk dollar

BNI pr innbygger

12 953 PPP$

Nasjonaldag

13. desember

Andre landsider

Geografi

Saint Lucia er en øystat i den sørlige delen av De små Antiller i Karibia. Øya har oppstått på grunn av vulkansk aktivitet og vulkanen Qualibo slipper fremdeles ut damp og gass. Skogkledde fjell dominerer øyas indre og høyeste punkt er Mount Gimie, som er 950 meter over havet. Lengst i sørvest stiger to tvillingvulkaner, Gros Piton og Petit Piton, bratt opp fra havet.

Miljøutfordringer på Saint Lucia er avskoging og jorderosjon, særlig nord på øya.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Saint Lucia ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

St Lucias urbefolkning var arawakindianere, men da Columbus ankom øya på Luciadagen i 1502 var den befolket av karibindianere, som var kjent for sin krigerskhet. Britene forsøkte å kolonisere øya på 1600-tallet, men møtte sterk motstand og måtte gi opp.

Saint Lucia var delvis under fransk kontroll fra 1642 og fremdeles snakkes det en versjon av fransk på øya. Den opprinnelige befolkningen ble etter hvert utryddet og dagens innbyggere er etterkommere av slaver som ble hentet fra Afrika for å jobbe på plantasjene.

Øyas strategiske plassering med flere naturlige havner gjorde at øya byttet eiere 14 ganger frem til 1814, da den til slutt ble britisk koloni. Øya utgjorde en del av de britiske ”Windward Islands” fra 1838 til 1958. Deretter var øya del av Den vestindiske føderasjonen til 1962. I 1967 fikk Saint Lucia indre selvstyre innenfor Det britiske samveldet inntil selvstendigheten i 1979.

Samfunn og politikk

Det konservative partiet med det misvisende navnet United Workers Party (UWP) har stort sett sittet med makten i St. Lucia siden 1964. Avbrutt av noen få perioder har den svært konservative John Compton vært statsminister. Han måtte gå av etter korrupsjonsskandaler i 1996, men ble valgt til leder for partiet og kom til makten igjen utpå 2000-tallet. Compton døde i 2007 og det har de siste årene vært økende misnøye med regjeringen, særlig fordi de ikke har maktet å gjøre stort for å bedre den økonomiske situasjonen og økende arbeidsledigheten. I 2011 kom et mer liberalt arbeiderparti til makten.En stor utfordring på St. Lucia er den økende narkotikatrafikken gjennom Karibia og hvordan man skal hanskes med den økende kriminaliteten i landet som følge av dette. Gjeninnføring av dødsstraff har blitt diskutert.

Selv om St Lucia er et lite land har det fremskaffet to nobelprisvinnere. I 1970 fikk økonomen Arthur Lewis Nobelprisen i økonomi og i 1992 fikk forfatteren Derek Walcott Nobelprisen i litteratur.

Økonomi og handel

Bananer tok over for sukker som viktigste eksportnæring på 60-tallet. Økt konkurranse og fallende priser gjorde at næringen falt kraftig på 1990-tallet. I årene etter frigjøringen fikk landet god pris på bananer gjennom en gunstig garantiordning med Storbritannia, men ble opphevet fordi den var i strid med EU handelspolitikk. Siden 90-tallet har turisme tatt over som viktigste næring, og denne vokser jevnt. Likevel har det vært flere perioder med økonomiske problemer og turismen er en sårbar næring tett knyttet opp til verdensøkonomiens tilstand. Arbeidsledigheten har de siste årene vært på mellom 15 – og 20 prosent, og særlig ungdom rammes hardt.

Viktigste samhandelsland er Storbritannia og USA, samt de andre medlemslandene i CARICOM (Caribbean Community and Common Market) og en mindre organisasjonen OECS (Organization of Eastern Caribbean States). Medlemslandene har samme valuta, sentralbank og ble utvidet til å bli en økonomisk union i 2011 og en politisk union i løpet av 2013.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Saint Lucia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  12 610 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  35,8
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,007
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,622
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  18,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  11,9
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  407
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,31
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,6
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  620
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,84
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,2
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  2,1
  Hektar per person
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  92,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  48,49
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  55
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  3,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  2,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,8
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  48
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  42
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  93,4
  Prosent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,354
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  46,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  16,67
  Prosent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  97,8
  Prosent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  36,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  20,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 737 504 296
  US Dollar
  BNP per innbygger
  9 715
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  13
  Prosent
  Tertiærnæring
  84
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,50
  Prosent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  50,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  70
  Prosent
 •  

  Saint Lucia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstall
  179 667
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 174
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,747
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)